ΕπιλεγμέναΛήμνος

Λήμνος : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, Σήμερα 23/9 – ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ !

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Δημοτικού  Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο,  την  23η  του μηνός  Σεπτεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ  23/09/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  14653/18-09-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67  Ν.3852/10)

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» στην ΚΑΕ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «Ο ΦΑΡΟΣ» – ΚΑΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΚΑΕ» για την αθλητική περίοδο 2019-2020 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
3.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου»  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
4.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
5.      Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο διαχειριστικό συμβούλιο της Α.Μ.Κ.Ε. «Λήμνος Τουριστική» ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
6.      Ορισμός μελών Γενικής Συνέλευσης της  Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α. Λήμνου Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.      Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λήμνου ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
8.      Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ  
9.      Συνεργασία του Δήμου Λήμνου με φιλοζωικές οργανώσεις  
10.    Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81) ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

11.    Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων για το έτος 2019 ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 και 201 του ΔΚΚ) ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

12.    Eκ νέου ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λήμνου λόγω εγκατάστασης της νέας δημοτικής αρχής και αλλαγής σύνθεσης δημοτικού συμβουλίου ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

13.    Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής Δ.Σ. με την προσθήκη νέων τμημάτων κοινόχρηστων χώρων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
14.    Έγκριση της αριθ. 34/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» με θέμα «6η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
15.    Έγκριση της αριθ. 20/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου» με θέμα «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
16.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών του Δήμου Λήμνου ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

17.    Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα  Μύρινας ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

18.    Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης οικοπεδικής έκτασης για χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

19.    Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ιδιωτικού πηγαδιού στην περιοχή Άγιος Νικόλαος για τις ανάγκες ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Κοντοπουλίου ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

20.    Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου που βρίσκεται εκτός οικισμού της Κτηματικής Περιφέρειας Κοντιά Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

21.    Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου που βρίσκεται εκτός οικισμού της Κτηματικής Περιφέρειας Κοντιά Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

22.    Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για τη  σύνταξη μελέτης με τον τίτλο  «Σχέδιο Ασφάλειας Νερού των οικισμών της Μύρινας, Πλατύ και Μούδρου του Δήμου Λήμνου» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ  του έργου  «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» – Διαμόρφωση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του Γυμνασίου Μούδρου, Δήμου Λήμνου»    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25.    Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αγίου Ευστρατίου» στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. πρωτ. οικ. 2997/20-12-2018 και κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_6 α_83 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  και έγκριση των μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών των υποέργων της πράξης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button