ΑπόψειςΕπιλεγμένα

ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ – Θέμα: Το ξενοδοχείο “Κάστρο” στη Μύρινα

Λήμνος, 11 Απριλίου 2022
Θέμα:
Το ξενοδοχείο Κάστρο στη Μύρινα
Διαγωνισμός
Παραχώρησης : προϋποθέσεις αποκατάστασης ενός
εγκαταλελειμμένου
κελύφους και μιας ξεχασμένης μνήμης. Η θέση του, η άυλη
κληρονομιά του μπορούν να συμβάλουν
σε ουσιαστική αναβάθμιση των
τουριστικών υποδομών του νησιού

Το ξενοδοχείο “Κάστρο” στο Ρωμέικο Γιαλό της Μύρινας αποτελούσε για χρόνια
προορισμό για Έλληνες και ξένους κάθε ηλικίας, και τόπο κοινωνικής ζωής του νησιού.
Τα τελευταία 15 χρόνια το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό λόγω ενός ακέφαλου Ιδρύματος
και διοικητικών αδυναμιών που δεν επέτρεπαν τη λήψη αποφάσεων για την
επαναλειτουργία του, απαξιώνοντας μια σημαντική περιουσία, αναιρώντας τις
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της πόλης και δημιουργώντας μια χωρική ασυνέχεια:
ένα μεγάλο κενό στο εμβληματικότερο τμήμα του παράλιου αστικού μετώπου της.

Σήμερα διαφαίνονται προοπτικές επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων, αφενός με την
επικείμενη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και αφετέρου με την
προώθηση εκ μέρους της εκτελέστριας της Διαθήκης και των αρμοδίων δημοσίων
φορέων ενός Διαγωνισμού μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου με σκοπό την
αποκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευσή του.

Αναγνωρίζοντας την ευρύτερη σημασία για τη Λήμνο μιας επιτυχούς ολοκλήρωσης
του Διαγωνισμού εκμίσθωσης, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η νομική σύσταση του
Ιδρύματος, επιθυμούμε ως Όμιλος να συμβάλουμε με κάποιες σκέψεις μας που αφορούν
τόσο σε τεχνικές προδιαγραφές του έργου αποκατάστασης όσο και σε σημαντικές
παραμέτρους λειτουργίας και διαχείρισης που θα επηρεάσουν το τουριστικό αποτύπωμα
του ξενοδοχείου.

1. Τεχνικές Προδιαγραφές:

Θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε την αναγκαιότητα:

Ελέγχου της στατικής επάρκειας του ακινήτου και πιθανής απαίτησης
σύνταξης μελέτης ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμού Επεμβάσεων) σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, λόγω, αφενός της εγγύτητας του
ξενοδοχείου με τη θάλασσα και τον κίνδυνο να έχει διαβρωθεί ο οπλισμός του και
αφετέρου των τυχόν ρηγματώσεων από τους πρόσφατους σεισμούς.

Ανεμόεσσα
Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου Λήμνου

Ενεργειακής αναβάθμισης ώστε το ξενοδοχείο να ενταχθεί στην ενεργειακή
κλάση Α, απαίτηση που θα αποτελέσει πολύ σύντομα προϋπόθεση για κάθε
τουριστική μονάδα που θέλει να απευθύνεται στη σύγχρονη πελατεία, με
αυξημένες απαιτήσεις στα θέματα βιωσιμότητας (
sustainability) και εξοικονόμησης
φυσικών πόρων
.
Προσδιορισμού της επιθυμητής κατηγορίας ξενοδοχείου και τήρηση όλων
των σχετικών προδιαγραφών του ΕΟΤ ως προς τα μεγέθη των δωματίων και
των κοινοχρήστων χώρων, τις εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες που οφείλει αυτό να
προσφέρει με βάση το σύστημα κατηγοριοποίησής. Υπενθυμίζουμε ότι το
ξενοδοχείο ανήκε στην κατηγορία τριών αστέρων και πως μια μεταπήδηση στην
κατηγορία τεσσάρων αστέρων θα σήμαινε νέα διαμερισματοποίηση των χώρων,
αλλά και σημαντικές εξυπηρετήσεις (24ωρη βάρδια / 24ωρο
room service, κλπ ).
Τήρηση όλων των σύγχρονων κανονισμών ηχομόνωσης (μεταξύ δωματίων
και μεταξύ ορόφων), πυρασφάλειας, προσβασιμότητας, κλπ

Αναβάθμισης του περιβάλλοντα χώρου του ξενοδοχείου διασφαλίζοντας τη
προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα με την πόλη. Στο πλαίσιο αυτό θα άξιζε να
πριμοδοτηθεί μια πρόταση που θα εγγυόταν την λειτουργία ενός καλού
εστιατορίου, καθ ’ολη τη διάρκεια του έτους.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το ξενοδοχείο θα απαιτηθεί να
ανακατασκευαστεί πλήρως και αυτό οφείλει να αποτελέσει μέρος των προϋποθέσεων
που τίθενται στον Διαγωνισμό, ώστε το ξενοδοχείο να μπορέσει να αντέξει στο χρόνο και
στον ανταγωνισμό.

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, πέραν των οικονομικών κριτηρίων του
διαγωνισμού να διασφαλιστεί πως ο μισθωτής θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε
διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων έτσι ώστε να μπορέσει να αποδείξει πως το
«ΚΑΣΤΡΟ» θα αποκτήσει αμέσως πελατεία μέσα από ήδη υπάρχον δίκτυο πωλήσεων
και marketing σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης θα ήταν ιδανικό αν ο εκμισθωτής είναι
συνδεδεμένος με τον τόπο προκειμένου να μην έχει μόνο μια επιχειρηματική ματιά στο
όλο εγχείρημα αλλά και μια προσέγγιση συναισθηματική, για την ανάδειξη της
ταυτότητας του τόπου.

2. Παράμετροι που συνδέονται με τη λειτουργία του και τη διαχείρισή της
ξενοδοχειακής μονάδας:

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθούν κατά τον Διαγωνισμό Παραχώρησης κίνητρα και
ελάχιστες δεσμεύσεις για την προώθηση:

Ανεμόεσσα
Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου Λήμνου

ενός ολοκληρωμένου μοντέλου τουριστικού προϊόντος συνδεδεμένου με τον
τόπο: Επισημαίνοντας ότι το ξενοδοχείο και ο τουρισμός του μέλλοντος –
ιδιαίτερα σε ένα νησί σαν τη Λήμνο, με έντονη παραγωγική δραστηριότητα και
σημαντικό πολιτιστικό υπόβαθρο – οφείλουν να συνδέονται με τους άλλους
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, κρίνουμε αναγκαίο ο Διαγωνισμός να
δεσμεύσει τον Παραχωρησιούχο ως προς σχετικές πολιτικές. Μια τέτοια πολιτική
θα μπορούσε να είναι πχ μια πιστοποιημένη μορφή διασύνδεσης του τουριστικού
προϊόντος με την τοπική παραγωγή (όπως είναι το ελληνικό πρωινό του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που είναι ήδη γνωστό στη Λήμνο).

αειφόρων πολιτικών που συνδέονται με κάποια αναγνωρισμένη
πιστοποίηση (πχ
LEED / WELL) και προωθούν το πράσινο ξενοδοχείο του
μέλλοντος
περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (διαχείριση νερού,
ανακύκλωση,
διατροφή, ανανέωση λευκών ειδών, κλπ ).
υποχρεώσεων συνεχούς συντήρησης και ανανέωσης της ξενοδοχειακής
μονάδας,
σύμφωνα με σύγχρονες πρακτικές στον ξενοδοχειακό χώρο,
προκειμένου αυτή να μπορεί να παραμείνει βιώσιμη στη διάρκεια της μίσθωσης

και να συμβάλει στην ανάπτυξη του νησιού. Για αυτό και θα ήταν δόκιμο να

σκεφτεί κανείς ότι ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να δ
εσμεύει ένα ποσοστό των
εσόδων του για ετήσια συντήρηση και για εργασίες ανακαίνισης
ανά πενταετία.
ενός συστήματος συνεχούς παρακολούθησης από πλευράς εκμισθωτών
των σχολίων των πελατών, προκειμένου να μην επιτραπεί το ξενοδοχείο να

υποβαθμιστεί” μέσα από αρνητικά σχόλια και υπηρεσίες.
Είμαστε σίγουροι ότι το προτεινόμενο πλαίσιο αναβάθμισης του ξενοδοχείου Κάστρο

μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για το νησί, αυτή των

ολοκληρωμένων αειφόρων προσεγγίσεων, και να συμπαρασύρει κ
αι άλλες τουριστικές
μονάδες, μεγάλες η μικρές, να ακολουθήσουν ανάλογες πολιτικές, δημιουργώντας ένα

νέο πρότυπο τουριστικό προϊόν για τη Λήμνο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τόσο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος όσο και

οι αρμόδιοι Δημόσιοι Φορείς
που θα προωθήσουν τον Διαγωνισμό Παραχώρησης θα
αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο που αυτός μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη του νησιού.

Με πολλή εκτίμηση

Για το ΔΣ της Ανεμόεσσας

Η πρόεδρος Η
Γενική Γραμματεύς

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button