ΑπόψειςΕπιλεγμένα

Ανεμογεννήτριες ανοιχτά απο την Πλάκα. Διασύνδεση της Λημνου…

LimnosNea.gr : Η είδηση είναι σημαντική και σας την παρουσιάζουμε με την επιφύλαξη να τοποθετηθούμε επ αυτής ! Βέβαια τον τελευταία λόγο για το θέμα  έχουν οι Τοπικές Αρχές και οι Κάτοικοι και οι Ψαράδες της Περιοχής.

Απο το site CAPITAL.gr

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Το πράσινο φως προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του θαλάσσιου αιολικού πάρκου ισχύος 498,15 MW στα βορειανατολικά της Λήμνου, έδωσε η ΓΣ των μετόχων της RF Energy, της εταιρείας που κατέχει από το 2012 τη μία από τις δύο άδειες παραγωγής που έχουν εκδοθεί στη χώρα μας για offshore αιολικά πάρκα. Η εταιρεία κατέληξε στην απόφαση αυτή μετά την πρόσφατη κινητικότητα που υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης για ξεπάγωμα της αδειοδοτικής διαδικασίας των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, σε συνδυασμό με την δημοσιοποίηση της θέσης του ΑΔΜΗΕ να αναλάβει τα έργα σύνδεσης αιολικών πάρκων με το εθνικό δίκτυο. Ειδικότερα η ΜΑΣΜ 2021 – 2031 προβλέπει τη σύνδεση της Λήμνου με το ΕΣΜΗΕ φέρνοντας πιο κοντά τον ηλεκτρικό χώρο στο έργο.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες, η RF Energy έχει γίνει αποδέκτης του ισχυρού ενδιαφέροντος από μεγάλους διεθνείς όμιλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των offshore αιολικών για συμμετοχή στο project “Καβείρια”.

Σημειώνεται ότι το αιολικό πάρκο προβλέπεται να  εγκατασταθεί εντός των 6 ναυτικών μιλίων, δεν προκαλεί οπτική όχληση σε περιοχές με πληθυσμό, εμφανίζει άριστο αιολικό δυναμικό ενώ στην περιοχή δεν παρουσιάζεται κίνηση ναυσιπλοΐας. Συγκεκριμένα, το έργο προβλέπεται να εγκατασταθεί στην θαλάσσια περιοχή Βόρειο Ανατολικά της νήσου Λήμνου, κοντά στο ακρωτήριο Πλάκα, στην θάλασσα στο Βόρειο Αιγαίο.

Θα αποτελείται από 33 έως 36 ανεμογεννήτριες ισχύος 15 MW ή/και 14 MW,η κάθε μια, έναντι αρχικού σχεδιασμού για εγκατάσταση 81 ανεμογεννητριών.

Προβλέπεται να συνδεθεί με γραμμή μεταφοράς HVDC (συνεχές ρεύμα υψηλής τάσης) και θα χρησιμοποιηθεί μια χερσαία πλατφόρμα που θα περιέχει τον μετασχηματιστή και τον μετατροπέα DC/AC. Το πάρκο σχεδιάζεται να συνδεθεί με την ηπειρωτική χώρα (Ν. Σάντα) με γραμμή 132 χλμ. εκ των οποίων τα 117 χλμ θα είναι υποβρύχια και τα 15 χλμ υπόγεια. Το πάρκο θα αποτελείται από 2 συστάδες ανεμογεννητριών σε βάθη από 20 έως 50 μέτρα και σε απόσταση από 3,5 έως 12 χλμ. έως το πλησιέστερο σημείο στην ξηρά.

Επιπλέον η τοποθεσία των ανεμογεννητριών έχει επιλεγεί ώστε να είναι εκτός των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών (Natura,  φυσικοί βιότοποι κλπ) αλλά και αρχαιολογικών χώρων.

Το ύψος της επένδυσης, σύμφωνα με την εταιρεία, φτάνει τα 2 δις. ευρώ εκ των οποίων τουλάχιστον το 30% θα είναι εγχώρια προστιθέμενη αξία και συγκεκριμένα αφορά σε υπηρεσίες σε έρευνες και μελέτες, σε μεταφορές, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, σε καλώδια και μηχανήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, λιμενικές εγκαταστάσεις κλπ.

Στη φάση της κατασκευής θα απασχοληθούν πάνω από 300 άτομα ενώ στη φάση της λειτουργίας τουλάχιστον 55 εργαζόμενοι τεχνικού προσωπικού και 25 διοικητικού.

Η ετήσια παραγωγή προβλέπεται να είναι 2100GWh που σημαίνει ότι θα καλύπτει τις ανάγκες 600 χιλιάδων νοικοκυριών, όσο δηλαδή η πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή η παραγωγή αντιστοιχεί σε μείωση εκπομπών C02 2.077.000 τόνων ετησίως.

Προετοιμασία

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία RF Energy έχοντας εξασφαλίσει την άδεια παραγωγής, προχώρησε στην υποβολή φακέλου προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων μαζί με γνωμοδοτήσεις που έχει λάβει, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ έχει υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις για γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης έχουν κατατεθεί: ενεργειακές μελέτες τεκμηριωμένες με μετρήσεις αιολικού δυναμικού, μελέτες για τη δυνατότητα υλοποίησης και σύνδεσης του έργου με το σύστημα ή το δίκτυο, οικονομοτεχνικές μελέτες για τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου, προκαταρκτικές περιβαλλοντικές μελέτες, έρευνες με μοντέλα υψηλής ανάλυσης για τα φορτία ανέμου, αρχικές έρευνες για τυχόν υποθαλάσσια ρεύματα, έρευνες για το βάθος της θάλασσας στην περιοχή ανάπτυξης του έργου, ιστορική ανασκόπηση της σεισμικότητας της περιοχής.

Για το επόμενο διάστημα, συνεχίζεται η ωρίμανση του έργου από την εταιρεία και έχουν ήδη δρομολογηθεί οι επόμενες κινήσεις που περιλαμβάνουν την ανάθεση του feasibility study σε μεγάλο διεθνή οίκο, την έναρξη των περιβαλλοντικών ερευνών και των αναλύσεων πεδίου,, την εγκατάσταση πλωτών ιστών για την πιστοποίηση του αιολικού δυναμικού, τις έρευνες για το θαλάσσιο πυθμένα και τις σχετικές γεωτεχνικές και γεωφυσικές έρευνες με εξειδικευμένο ελληνικό όμιλο εταιρειών.

Ζητούμενα

Πηγές της εταιρείας τονίζουν την ετοιμότητα της RF Energy να προχωρήσει παράλληλα εντός του επόμενου έτους τις αναγκαίες εργασίες πεδίου, τις γεωφυσικές και γεωτεχνικές μελέτες, να τοποθετήσει τους ιστούς και να πραγματοποιήσει τις ενάλιες έρευνες, εφόσον επιλυθούν οι εκκρεμότητες και αποσαφηνιστούν κρίσιμες παράμετροι που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση της επένδυσης. Η εταιρεία ζητεί ειδικότερα να αφεθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να ενεργήσει όπως κρίνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, να γίνουν σεβαστά τα ώριμα δικαιώματά της και να υπάρξει πρόβλεψη μεταβατικού καθεστώτος επαρκές για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών. Επιπλέον ζητείται να χαρακτηριστεί το έργο της Λήμνου ως πιλοτικό και να δοθεί το πράσινο φως από την κυβέρνηση για την υλοποίησή του μέσω της υφιστάμενης διαδικασίας αδειοδότησης των αιολικών πάρκων στην ξηρά.

Επιπλέον η εταιρεία προτείνει να δοθεί η δυνατότητα ώστε το πάρκο να προχωρήσει άμεσα με καθορισμό τιμής αναφοράς από την ΕΕ στο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπονται με διαδικασία μεμονωμένης ενίσχυσης έργων ισχύος μεγαλύτερης των 250MW εκδίδοντας τη σχετική εφαρμοστική ΥΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το έργο να στηριχθεί με αποζημίωση που θα λαμβάνει υπόψη της το μεγάλο ύψος της επένδυσης και την αφομοίωση της τεχνολογίας.

Ζητούμενο για την εταιρεία είναι να εξασφαλιστεί μια εύλογη απόδοση, η οποία θα καθιστά το έργο βιώσιμο και επιλέξιμο για τραπεζική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με μελέτες που έχει στη διαθεσή της η εταιρεία για να επιτευχθεί IRR 12% θα πρέπει η τιμή της ενέργειας να κινηθεί στα επίπεδα των 194 €/MWh ενώ αντίστοιχα για IRR 16% η τιμή θα πρέπει να φτάσει τα 223,98€/MWh.

Τέλος η εταιρεία φιλοδοξεί να εντάξει το έργο στις στρατηγικές επενδύσεις και στη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, λαμβάνοντας προτεραιότητα για δέσμευση του χώρου στα δίκτυα καθώς το έργο αλλά και η γραμμή διασύνδεσης αποτελούν έργα εθνικής σημασίας

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button