ΑπόψειςΕπιλεγμένα

Απάντηση του Παλλημνιακού Ταμείου προς τον κο Δήμαρχο και ενημέρωση των Πολιτών της Λήμνου.

Σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε την επιστολή που αποστείλαμε στους αναγραφόμενους παραλήπτες, ως απάντηση στα λεχθέντα από τον κο Δήμαρχο για το Π.Τ. πριν ένα μήνα περίπου, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η επιστολή αυτή εστάλη για να διαβαστεί και να συζητηθεί στο χθεσινό Δημ. Συμβούλιο.

Με εκτίμηση

Χρίστος Κακαρνιάς, Πρόεδρος του Παλλημνιακού Ταμείου

Απάντηση του Παλλημνιακού Ταμείου προς τον κο Δήμαρχο και ενημέρωση των Πολιτών της Λήμνου.

 

Αγρόκτημα «Μητρόπολη», 29-6-2020

 

Αριθ. πρωτ: 37

 

ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Λήμνου

 1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων

ΜΥΡΙΝΑ

 

Θέμα: Απάντηση Παλλημνιακού Ταμείου στις τοποθετήσεις του κου Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Με κατάπληξη ακούσαμε από τα ΜΜΕ, τη μαγνητοφωνημένη τοποθέτηση του Δημάρχου κου Μαρινάκη, στο Δημ. Συμβούλιο, σχετικά με το Παλλημνιακό Ταμείο.

 1. Πρώτο ζήτημα που έθεσε το κος Δήμαρχος, είναι «το όψιμο ενδιαφέρον για κοινωνικό έργο της Διοίκησης του Παλλημνιακού Ταμείου». Θέλουμε να παρατηρήσουμε στον κο Δήμαρχο ότι, παρά το γεγονός ότι προσφέραμε στον ίδιο και σε όλα τα μέλη του Δημ. Συμβουλίου, το βιβλίο του Θ. Μπελίτσου «Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο, ένας αιώνας προσφοράς στην κοινωνία της Λήμνου», καθώς και άλλα ενημερωτικά κείμενα, ο κος Μαρινάκης φαίνεται ότι δεν βρήκε το χρόνο να τα διαβάσει, για να πληροφορηθεί ότι ο ίδιος έμαθε γράμματα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου και στο Γυμνάσιο Λήμνου (Μύρινας), τα οποία έκτισε, και λειτούργησε για πολλά χρόνια, το Π.Σχ.Τ. . Η παρούσα, εξ άλλου, Διοίκηση του Ταμείου, τη νομιμότητα της οποίας αμφισβητεί, συνεχίζει να διαθέτει δωρεάν το κεντρικό κτήριό του στη Μύρινα, προς στέγαση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποστερούμενη μισθωμάτων 25.000 και πλέον ευρώ το χρόνο και καταβάλλοντας υψηλότατο ΕΝΦΙΑ και για το ακίνητο αυτό. Η Διοίκηση δε αυτή και το προσωπικό του Π.Τ. στεγάζονται σε εντελώς ακατάλληλο και συν τοις άλλοις σεισμόπληκτο κτήριο, δίπλα στα ποιμνιοστάσια και στις γκρεμισμένες εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος. Εκτός αυτού, κατά την πρώτη δημαρχιακή θητεία του κου Μαρινάκη, υπενθυμίζουμε, ότι το Ταμείο προμήθευσε όλα σχεδόν τα σχολεία του νησιού με υπολογιστές και εκπαιδευτικό υλικό. Στον τομέα δε του πολιτισμού, έχει να παρουσιάσει από το 2013 μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων της Παλιάς Μητρόπολης και άλλους φορείς, ένα τεράστιο έργο, πραγματοποιώντας πλήθος μουσικών, θεατρικών, μορφωτικών, θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Επιστέγασμα της προσφοράς του Παλλημνιακού Ταμείου, ήταν η έκδοση του βιβλίου που προανάφερα, προσφορά του συγγραφέα κου Μπελίτσου στο Ταμείο. Το βιβλίο αυτό διατίθεται δωρεάν ή με κάποιο αντίτιμο, το οποίο προορίζεται για φιλανθρωπικό σκοπό.
 2. Δεύτερο ζήτημα που έθεσε ο κος Δήμαρχος είναι η αμφισβήτηση της νομιμότητας της Διοίκησης του Παλλημνιακού Ταμείου και η μομφή περί κομματικών Διοικήσεων. Εκτός του ότι η τοποθέτηση αυτή είναι προσβλητική για τα εκλεκτά και καθόλα νόμιμα μέλη της Διοίκησης του Παλλημνιακού Ταμείου, ο κος Μαρινάκης, με την τοποθέτησή του αυτή θέτει «εν αμφιβόλω» ακόμα και το κύρος της Υπουργού Παιδείας, η οποία είναι η εποπτεύουσα του Παλλημνιακού Ταμείου και μόνη αρμόδια να συγκροτεί την εκάστοτε Παλλημνιακή Επιτροπή, που θα απαρτίζεται πλέον από εκλεγμένους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Λήμνου, καθώς και του Υπουργείου Παιδείας. Μια απλή ανάγνωση του ιδρυτικού νόμου 4589/2019 του υπόψη Νομικού Προσώπου, θα προστάτευε ίσως, από ένα ακόμα ατόπημα τον κο Δήμαρχο. Άλλωστε η καθυστέρηση ορισμού Επιτροπής στη Διοίκηση, δεν αφορά σε καμιά περίπτωση την παρούσα Επιτροπή, η οποία συνεχίζει να εκτελεί με επιμέλεια τα καθήκοντά της.
 3. Το τρίτο θέμα, που έθιξε ο κος Δήμαρχος, είναι τα περί άδικης οικονομικής επιβάρυνσης των δημοτών, εκ μέρους του Π.Τ., με την καταβολή από το Δήμο ενοικίου για το Γυμναστήριο Μύρινας, ύψους 6.000 ευρώ ετησίως. Υπενθυμίζουμε στους Λημνιούς, ότι το 2012 το Δημ. Συμβούλιο (στο οποίο συμμετείχε ως επικεφαλής παράταξης ο κος Μαρινάκης), αποφάσισε ομόφωνα, με μοναδική αρνητική ψήφο μιας μόνο δημ. συμβούλου, τη σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης του Γυμναστηρίου, ιδιοκτησίας του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου στο Δήμο Λήμνου, με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ. Η σύμβαση αυτή με το ελάχιστο αυτό μίσθωμα, έγινε προκειμένου η τότε Δημοτική Αρχή να εντάξει το έργο της αποκατάστασης και του εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και να πραγματοποιήσει το έργο, το οποίο εδώ και χρόνια χαίρεται η

νεολαία του νησιού μας. Σας ενημερώνουμε δε ότι το Ταμείο μας: α) για το ακίνητο αυτό καταβάλει σχεδόν τα διπλάσια του ενοικίου, ως ΕΝΦΙΑ, β) δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά προσπαθεί να καλύπτει τις λειτουργικές του δαπάνες και να εκπληρώνει το σκοπό του, με μοναδικούς πόρους, που προέρχονται από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και γ) είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Παλλημνιακής Επιτροπής είναι άμισθοι και εργάζονται εθελοντικά, ακόμα και σε αγροτικές εργασίες του Αγροκτήματος, για να καλύψουν τα κενά σε προσωπικό. Τέλος η λύση του συμφωνητικού, αν αυτό επιθυμεί ο κος Δήμαρχος, θα οφελήσει οικονομικά το Π.Τ., γιατί μη εκμισθούμενο το Γυμναστήριο αλλά ιδιοχρησιμοποιούμενο, δεν θα είναι υπόχρεο καταβολής ΕΝΦΙΑ, φορολογία η οποία υπερβαίνει το ετήσιο εισπραττόμενο μίσθωμα.

 

Εδώ επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι η φιλοσοφία της επιστολής που απευθύναμε στους φορείς και στην κοινωνία της Λήμνου, για το θέμα της «Κοινωφελούς Χρήσης του Αντωνιάδειου Οικοπέδου», είναι η από κοινού προσπάθεια επίλυσης σοβαρών και επειγόντων θεμάτων, που απασχολούν το νησί μας.

Το Παλλημνιακό Ταμείο ανέκαθεν και καθόλη τη μακραίωνη ιστορική του διαδρομή, συνεργαζόταν με όλους τους τοπικούς φορείς, καθώς και την κεντρική εξουσία. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας έχουν αποτυπωθεί, με έργα που κοσμούν τον τόπο μας και με δράσεις που έχει καταγράψει η ιστορία.

Σήμερα, με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λήμνος, η σύμπραξη και η κοινή προσπάθεια όλων μας είναι απόλυτα επιβεβλημένη, αν όλοι επιθυμούμε την πρόοδο του νησιού μας.

Θέματα όπως:

 

 1. Η αξιοποίηση της αστικής Κοινής Περιουσίας των κατοίκων της Λήμνου, που διαχειρίζεται το Π.Τ.
 2. Η διευκόλυνση στη διακίνηση και η ευχάριστη διαμονή των κατοίκων του νησιού μας και των επισκεπτών του, σε μια πόλη σαν τη Μύρινα, με συσσωρευμένα προβλήματα,
 3. Η επισκευή και απόδοση για κοινωφελείς σκοπούς αρχιτεκτονικών κοσμημάτων του ρωμαίϊκου, όπως του Γυμνασίου, του Χριστοδουλίδειου και του ξενοδοχείου «Κάστρο»,
 4. Η σωστή διαχείριση των λυμάτων, ώστε να διατηρούμε καθαρό το περιβάλλον και τους φυσικούς του πόρους,
 5. Η προσβασιμότητα σε αγροτικές περιοχές (αγροτικοί δρόμοι, γέφυρες κλπ),
 6. Η παροχή καθαρού και ασφαλούς νερού, για οικιακή χρήση στους οικισμούς αλλά και σε αγροτικές-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως το Αγρόκτημα «Μητρόπολη»,
 7. Τα αντιπλημμυρικά και τα αρδευτικά έργα στις παραγωγικές αγροτικές περιοχές,
 8. Οι αναδασμοί,
 9. Η τουριστική και αγροτική ανάπτυξη της Λήμνου,

 

απαιτούν συμπόρευση και συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας-Επαρχείου, του Δήμου μας, της Εκκλησίας, των Κοινοτήτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, του Παλλημνιακού Ταμείου, όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσίων του νησιού μας και της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Με την ευχή και την ελπίδα ότι το Δημοτικό σας Συμβούλιο θα ανταποκριθεί θετικά και πρωταγωνιστικά στο κάλεσμά μας, για συνεργασία και από κοινού δράση, προς εξυπηρέτηση του Πολίτη, καθώς και ανάπτυξη του Τόπου μας, σας ευχαριστώ.

 

Για την Επιτροπή του Παλλημνιακού Ταμείου,

Με εκτίμηση

ο Πρόεδρος Χρίστος Κακαρνιάς

 

Σημ. limnosnea.gr:  Η φωτογραφία δείχνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Παλλημνιακού Ταμείου και είναι από την εποχή που το Ταμείο   μεσουρανούσε παραγωγικά και οικονομικά !

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button