ΕπιλεγμέναΛήμνος

Δημοπρασια Παραλίων από το Δήμο: Πάρε κόσμε! Αυλώνας, Στρόβιλος; Αμνιού !

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Μύρινα  10.5.2022
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                       Αριθ. πρωτ. 5798

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου

Έχοντας υπόψη:

  • Την αριθ. 99/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  • Το αριθ. πρωτ. 34150 ΑΠΑ 2022/10.5.2022 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου

Προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής, στις παρακάτω θέσεις:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

  1. Παραλία Αυλώνα χώρο εκτάσεως 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 1248,00€ (6,40€/τμ χ 300τμ χ 65%)
  2. Παραλία Αυλώνα χώρο εκτάσεως 300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 1518,40€ (2336€ χ 65%)
  3. Θέση Στρόβιλος στην Μύρινα χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 582,40€ (896,00€ χ 65%)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

 Παραλία Αμνιού, κοινότητα Κοντοπουλίου χώρο εκτάσεως 100τμ για την τοποθέτηση  ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή 260,00€ (4€/τμ χ 100τμ χ 65%)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία Υψιπύλης (πλατεία Ο.Τ.Ε.),  Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 24 Μαΐου του 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022 .

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. (άρθρο 10 της διακήρυξης). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν και στο ταμείο του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr  και στο τηλέφωνο 2254350031.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης

LimnosNea.gr – Στη φωτογραφία η Παραλία του Αυλώνα πέρα ως πέρα.

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button