Ανακοινώσεις

Δημοτικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει διασκορπισμένο στα 4 σημεία του ορίζοντα !

Μύρινα 24/ 04 / 2020
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 4550
ΠΡΟΣ: τον κ. Δήμαρχο
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
τους κ.κ. Προέδρους των
Κοινοτήτων
τους κ.κ. Προέδρους των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ»
1. Έχοντας υπόψη:
 το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ.
1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο
10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),
 το άρθρο 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2019),
 το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των
περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης
των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και
 την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των Δήμων»
σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ , που θα γίνει στις 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00,
μέσω της εφαρμογής SKYPE, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο, η
πρόσβαση του οποίου επιτυγχάνεται από την
αναγνωρισμένη κοινοτική οδό και μέσω ιδιωτικής διόδου,
στην περιοχή «Κάμπος», της Κτηματικής Περιφέρειας
Πλατέως, του Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3. Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης οικοπεδικής έκτασης
για χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στη κοινότητα Μύρινας
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Ανάκληση της αριθ. 28/2020 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Λήμνου με θέμα «Τροποποίηση της
αριθ.194/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»
ΠΟΝΤΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

5. Ανάκληση της αριθ. 29/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 193/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»
ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (01) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λήμνου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002540»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002548»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση της εφαρμογής SKYPE.
3. Θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) σταθμοί σύνδεσης, στους οποίους θα προσέλθουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως εξής :
α. 1ος σταθμός: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ), όπου θα συμμετέχουν ο κ.Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ.
β. 2ος σταθμός: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 04 ΓΡΑΦΕΙΟ), όπου θα συμμετέχουν οι σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΡΙΝΑΣ
γ. 3ος σταθμός: ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ, όπου θα συμμετέχουν οι σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ
δ. 4ος σταθμός: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) , όπου θα συμμετέχουν οι σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν στην συνεδρίαση από τον χώρο που επιθυμούν ή σε διαφορετικό σταθμό, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, αφού το δηλώσουν στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (τηλ.2254350029), δύο (2) ημέρες πριν την συνεδρίαση δηλ. έως και την Τρίτη 28/04/2020, προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.
Εφόσον απαιτείται συμμετοχή Προέδρων στην συνεδρίαση, ο χώρος όπου θα συμμετέχουν, θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (τηλ.2254350029).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button