Ανακοινώσεις

Εκμίσθωση Παραλίων για Ομπρέλες, Ξαπλώστρες κλπ.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μύρινα  9.4.2021

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                        Αριθ. πρωτ. 4531

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και θαλασσίων μέσων αναψυχής

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου

Έχοντας υπόψη:

  • Την αριθ. 103/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  • Το αριθ. πρωτ.21954 ΑΠΑ/8.4.2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου

Προκηρύσσει

 

δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και θαλασσίων μέσων αναψυχής, στις παρακάτω θέσεις:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

  1. Παραλία Αι Γιάννη Κάσπακα χώρο εκτάσεως 120τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 768,00€ (6,40€/τμ χ 120τμ)
  2. Παραλία Αι Γιάννη Κάσπακα χώρο εκτάσεως 50τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 1.056,00€

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

  1. Παραλία Ζεματάς χώρο εκτάσεως 300τμ (θέση 3) για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης  200,00€ (4€/τμ χ 300τμ)
  2. Παραλία Ζεματάς χώρο εκτάσεως 200τμ (θέση 4) για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης  800,00€ (4€/τμ χ 200τμ)
  3. Παραλία Λύχνων χώρο εκτάσεως 100τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 400,00€ (4€/τμ χ 100τμ)

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία Υψιπύλης (πλατεία Ο.Τ.Ε.),  Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 12:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022 .

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. (άρθρο 10 της διακήρυξης). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν και στο ταμείο του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr  και στο τηλέφωνο 2254350031.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης

LimnosNea.gr Η φωτογραφία ειναι  Αρχείου, απο την παραλία Ζεματά,  Πλάκας – Παναγιάς

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button