ΕπιλεγμέναΛήμνος

Ενα θέμα ζωής για τα Νησιά μας: Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλιεία – Συζήτηση 28/7 στην “Αποθήκη”

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ανακοινώνει τη συνάντηση
Στρογγυλής τράπεζας τοπικών φορέων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου με θέμα:

«Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον», που θα διεξαχθεί
την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 στη Μύρινα Λήμνου
στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές
και Αλιεία», με θέμα: «Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον».
Η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ συμμετέχει στο Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας με τίτλο «θαλάσσιο
Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER Λήμνου), με 22 συνολικά συμβαλλόμενες
παράκτιες και νησιωτικές ΟΤΔ Αλιείας της χώρας και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:
· Η διοργάνωση μιας σειράς Θεματικών – Ενημερωτικών εκδηλώσεων, που σχετίζονται με τους στόχους του
σχεδίου και για τη γενικότερη προβολή των δράσεων του.
· Δημιουργία Παρατηρητηρίου σκοπός του οποίου είναι αφενός η ιεράρχηση των κινδύνων και των απειλών
που καταγράφονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία αφετέρου η δημιουργία στοχευμένων
προτάσεων για την αντιμετώπιση τους.
Στο πλαίσιο δημιουργίας του Παρατηρητηρίου κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη του διαλόγου, μέσω της σύστασης
ενός άτυπου δικτύου μεταξύ μελών της ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, θεσμικών οργάνων της
πολιτείας, μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγόντων της αγοράς, κοινωνικών ομάδων και συλλόγων
προκειμένου να καταγραφούν να αναδειχθούν και να ιεραρχηθούν οι επιπτώσεις ανά περιοχή παρέμβασης σε
τομείς του θαλασσίου περιβάλλοντος και ειδικά του τομέα της αλιείας εξαιτίας της ανθρωπογενούς
δραστηριότητας και παρέμβασης και της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής. Τα ζητήματα τα οποία τίθενται προς
ανάδειξη αλλά και εύρεση και πρόταση πιθανών τρόπων επίλυσης σχετίζονται με την:
· Υπεριαλίευση
· Εισβολή των Ξενικών Ειδών
· Θαλάσσια Ρύπανση
· Διάβρωση της Παράκτιας Ζώνης
· Ερημοποίηση

 

,
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στη Στρογγυλή Τράπεζα που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, θα συμμετέχουν φορείς της
Περιφέρειας Β. Αιγαίου, τοπικοί φορείς της Λήμνου και του Αγ. Ευστρατίου καθώς και ερευνητικοί και
περιβαλλοντικοί φορείς. Στη συνάντηση θα εκπροσωπηθούν το Παν/μιο Αιγαίου, οι τοπικές αρχές, ο αλιευτικός
και τουριστικός τομέας και ο επιχειρηματικός κλάδος. Ο δημόσιος διάλογος θα αναπτυχθεί κατόπιν των
εισηγήσεων του κ. Δρόσου Κουτσούμπα, καθηγητή θαλάσσιας βιολογίας και του κ. Βασίλη Ζερβάκη, καθηγητή
Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών Παν/μίου Αιγαίου καθώς
και του κ. Μιχάλη Πασπάτη, προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
Σε δεύτερο χρόνο τα αποτελέσματα – συμπεράσματα όλων των στρογγυλών τραπεζών των περιοχών που
συμμετέχουν στο διαπεριφερειακό σχέδιο, θα παρουσιαστούν σε ένα κοινό οδηγό με θέμα: «Αλιεία και
θαλάσσιο περιβάλλον». Το κύριο αντικείμενο του οδηγού είναι η αντιμετώπιση των θαλάσσιων απειλών που
σχετίζονται με την αλιεία.
Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια
Χριστίνα Μοσχούδη

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button