Επίκαιρα

Επίδομα δοντιών (dentist pass) Είναι 40 € … Ποιοι αν το δικαιούνται να τρέξουν να το πάρουν

Επίδομα δοντιών (dentist pass)

Γράφει ο Θόδωρος Δημητριάδης

Νέο προεκλογικό επίδομα αναμένεται μέχρι τέλος Απριλίου, το επίδομα dentist pass, δηλαδή το επίδομα δοντιών. Δεν είναι κανένα σοβαρό ποσό, αλλά μόνο 40 ευρώ, ούτε είναι για όλους, αλλά μόνο για μικρά παιδιά. Και βέβαια μόνον για εκείνα που δεν φοβούνται να καθίσουν στην καρέκλα του οδοντίατρου.

 

Πάντως, να διευκρινιστεί ότι δεν θα χρειαστεί βελόνα τοπικής αναισθησίας αφού θα πρόκειται για προληπτική οδοντιατρική φροντίδα.

Θα αφορά τουλάχιστον 650.000 παιδιά για δωρεάν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα, ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα.
Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).
Το ύψος της ενίσχυσης ανά ωφελούμενο (παιδί) ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40 €). Η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο πιστώνεται στον δικαιούχο σε μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα (pass). Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου ή των ωφελούμενων παιδιού/ων και έως του ανωτέρω ποσού.
Το ανωτέρω χρηματικό ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους δικαιούχους για την πληρωμή πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους για τους οποίους είχε αρχικά εκδοθεί και προορίζεται.

επιδομα.jpg

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button