ΕπιλεγμέναΛήμνος

Ετσι εγινε το Νοσοκομειο μας – Με έρανο στην Αμερικη!

 

Γραφει η Χαρούλα Ζαμπετάκη Πλιάτσκα

Το 1926, τα μέλη της Παλλημνιακής Αδελφότητος «Ηφαιστος Ν. Υόρκης» αποφάσισαν τη διενέργεια εράνου, διά την ανέγερση του Νοσοκομείου της ιδιαίτερης πατρίδας των, της Λήμνου. Ο Νικόλαος Λαμπίδης, εκτελών χρέη βοηθού Γραμματέως του Σωματείου, όπως άλλωστε συνήθιζε διά τα τρέχοντα θέματα, έστειλε στην εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» προς δημοσίευση αυτήν την πολύ σημαντική επιστολή, στην οποία περιέγραφε την τελετή που έλαβε χώρα στις 11 Αυγούστου 1926, συγχρόνως δε τη χαρά και την ευαισθησία των συμμετεχόντων.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος ο «Ηφαιστος», τα οποία είχαν εκλεγεί κατά τη Γενική Συνέλευση στις 13 Ιουλίου 1926  ήσαν οι:  Ηλ. Κακαλής  Πρόεδρος, Μ. Αντωνιάδης  Αντιπρόεδρος, Σ. Κατακουζηνός  Ταμίας, Κ. Κωνσταντινίδης  Γραμματεύς, Δ. Τσιγιάννης,  Σύμβουλοι: Ν. Λαμπίδης, Ν. Αποστολέρης, Κ.Τσαγγός, Φ. Κοντογιάννης.

                                 «Ἐξ Ἀμερικῆς.                                                                                                                                        7 Νοεμβρίου 1926

Ἡ καθυστερήσασα.

Σᾶς ἔστειλα μὲ τὴν προηγούμενην μου ἀνταπόκρισιν τὰ Εὐαγγέλια τῆς χαρᾶς καὶ σᾶς ἀνακοίνωσα ὅτι τὴν 26ην Ἰουλίου ἀρχίζει ὁ ἔρανος πρὸς πραγματοποίησιν ἐπὶ τέλους τοῦ κοινοῦ ἐράνου διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Νοσοκομείου.

Διὰ λόγους ὅμως διακανονίσεως τῆς 10ης ἐκδρομῆς τῆς Παλλημνιακῆς, ὁ ἔρανος ἀνεβλήθη διὰ τίνας ἡμέρας καίτοι πρόσωπα τινὰ ὤρισαν τὸ ποσὸν τῆς συνδρομῆς των.   Τὴν 11ην Αὐγούστου ἔγινε συνεδρίασις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.  Κάποια κατήφεια μὲ συγκίνησιν καὶ ἀδημονία κατεῖχεν ὅλους μας.  Προδιατεθειμένοι ἀπὸ προηγουμένας συνεδριάσεις καθάς πάντοτε τὸ τέλος κατέληγεν εἰς ἀναβολήν, διερωτώμεθα διὰ τῶν ὀφθαλμῶν, τοῦ μόνου ὀργάνου, ὅπερ ἐκφράζει τὴν πραγματικὴν ἀλήθειαν καὶ αἰσθηματολογίαν.

Ὑπεδείχθη πάλιν ἡ σοβαρότης τοῦ ἔργου καὶ παρενεβλήθησαν προσκόμματα.  Εἰς τὸ τέλος ὅμως ὑπερίσχυσεν ἡ πρὸς τὴν πατρίδα ὑποχρέωσις καὶ ἡ ἀνδρικὴ ἀξιοπρέπεια.

Ἐν τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅπερ εἶχε συντεταγμένον πρόχειρον ὀργανισμὸν διὰ τὸν διενεργηθησόμενον ἔρανον ὑπὲρ τοῦ Νοσοκομείου, τὸν ἀναγιγνώσκει.  Ὅταν ἤρχισεν ἀναγιγνώσκων, οἱ ἀναλαμβάνοντες τὴν διεξαγωγὴν τοῦ ἐράνου, ρίγη συγκινήσεως ἠσθάνθημεν, ἡ χροιὰ τοῦ προσώπου ἠλοιώθη, τὸ δέρμα ἀνετρίχιασεν καὶ αἳ τρίχες τῆς κεφαλῆς ἠνορθώθησαν.  Ἐγείρεται ὁ πρόεδρος πάραυτα, λαμβάνει τὸ διὰ τὸν ἔρανον προμηθευθὲν βιβλίο, σημειώνει τᾶς λέξεις

« Σ  ύ  ν     Θ  ε  ώ     ἃ  ρ  χ   ε  σ  θ  α  ι »

καὶ κάτωθι σημηεῖ τὸ ὄνομά του μὲ τὸ ποσὸν τῆς συνδρομῆς του.  Τὸ παράδειγμά του μιμοῦνται καὶ οἱ παρευρεθέντες, ὡς ἔνθερμοι θιασῶται τῆς ἰδέας καὶ ἑνὸς δεκαλέπτου αὐξάνεται ἡ περιουσία τοῦ Νοσοκομείου Λήμνου κατὰ 150.000 δραχμάς.

Ὁποία τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὁμονοίας καὶ κοινῆς συνεργασίας.

Ἐνισχύσωμεν τὸν ἀγώνα ἴνα συντόμως ἀποπερατωθῆ τὸ ἔργον, διότι οἱ ἐν Ἀμερικῇ βιοπαλαισταὶ διανοοῦνται ἴνα ποικιλοτρόπως ἐπέλθουν ἐπίκουροι εἰς τάς ἀνάγκας τῆς πατρίδος των.

Ν. Λ.

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button