Επίκαιρα

Ευνοϊκό νομοσχέδιο για παλιά ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν

Ευνοϊκό νομοσχέδιο για παλιά ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν

Γράφει ο Θόδωρος Δημητριάδης

Στα σκαριά είναι το «μπόνους» για επενδύσεις σε εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία. Για να ξαναζωντανέψουν παλιά ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα, τα οποία είχαν λειτουργήσει για τουλάχιστον μια δεκαετία και έχουν εγκαταλειφθεί για περισσότερα από 15 χρόνια.

Πώς θα ξανανοίξουν εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία

Με νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου θα προβλεφθούν κίνητρα για την επαναλειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία έχουν παύσει να λειτουργούν αδιαλείπτως για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τα 15 έτη. Ουσιαστικά θα αφορά ξενοδοχεία, camping, ξενώνες φιλοξενίας νέων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, condohotels και μικτά τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία σε συνδυασμό με επιπλωμένες κατοικίες).

Για τις συγκεκριμένες εγκαταλελειμμένες τουριστικές υποδομές θα δοθεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας τους, κατόπιν υποβολής αίτησης στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδότησης (ΔΑΟΚΑ) του ΥΠΕΝ, η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση των ωφελειών οι οποίες προκύπτουν για το περιβάλλον, την τοπική ή εθνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή από την άμεση επαναλειτουργία ή εκσυγχρονισμό και επανάχρηση του τουριστικού καταλύματος, καθώς και την αποφυγή της κατεδάφισής του ή της περαιτέρω εγκατάλειψης και απαξίωσής του.
  2. Φάκελο με το αδειοδοτικό ιστορικό του καταλύματος, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ανεγερθεί με βάση νόμιμη οικοδομική άδεια ή, τουλάχιστον, στην περίπτωση που ήταν αυθαίρετο, έχει νομιμοποιηθεί με υπαγωγή στον νόμο 4495/2017 (Α’ 167) περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. Στο ιστορικό θα περιλαμβάνεται και καταγραφή της περιόδου λειτουργίας του καταλύματος η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα έτη.
  3. Αναλυτική περιγραφή του σχεδίου επαναλειτουργίας και των προβλεπόμενων έργων για τον εκσυγχρονισμό, επανάχρηση ή ανακατασκευή του τουριστικού καταλύματος αυστηρά στα όρια των υφιστάμενων κτιριακών περιγραμμάτων. Δεν θεωρούνται εγκαταλελειμμένα εκείνα τα καταλύματα για τα οποία έχει εκδοθεί την τελευταία δεκαετία οικοδομική άδεια ή αναθεώρησή της ή η διακοπή της λειτουργίας τους οφείλεται σε διακοπή των οικοδομικών εργασιών ή σε πολεοδομική παράβαση.

Αμετάβλητο το σύνολο δόμησης

Επίσης, η επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τις χρήσεις γης της περιοχής όπου βρίσκονται. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης για την περιοχή όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το τουριστικό κατάλυμα, θα παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

  1. Να διατηρήσουν την αρχική τους χρήση, να εκσυγχρονίζονται, να επισκευάζονται ή να ανακατασκευάζονται για λόγους χρήσης, λειτουργικότητας, υγιεινής ή αισθητικής με βάση τα σύγχρονα τουριστικά και αρχιτεκτονικά πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέπονται αλλαγές στα υφιστάμενα κτιριακά περιγράμματα των τουριστικών υποδομών και τα έργα δεν θα εκτείνονται στα κατεδαφισθέντα κτίρια ή σε τμήματά τους.
  2. Να προβούν σε αναδιαμόρφωση ή ανακατανομή των χώρων τους, κύριας ή βοηθητικής χρήσης, με δυνατότητα νέων κατασκευών. Σε κάθε περίπτωση θα είναι δυνατή η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, όμως με παράλληλη καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών, ώστε το σύνολο της δόμησης να παραμένει αμετάβλητο. Ειδικά στις περιπτώσεις καταλυμάτων που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και σε αρχαιολογικούς χώρους, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα παρέχεται κατ’ εξαίρεση μόνο ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αντίστοιχα.
  3. Να μεταβάλλουν, δίχως τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας, τη χρήση των εγκαταστάσεων τους σε άλλη, ηπιότερη χρήση, όπως μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, εστίαση, αναψυκτήρια ή κατοικία, εφόσον με τον τρόπο αυτό τεκμηριώνεται ότι ενισχύεται η περιβαλλοντική αναβάθμιση του ακινήτου και περιορίζεται η ένταση της υφιστάμενης χρήσης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των εγκαταλελειμμένων τουριστικών καταλυμάτων θα επιτρέπεται η υπαγωγή τους στην κατηγορία των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό, την ανακατασκευή και επαναλειτουργία τους δεν θα ισχύουν για όσα καταλύματα βρίσκονται στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε εθνικά πάρκα ή σε υγροτόπους διεθνούς σημασίας.

Για την έγκριση του σχεδίου επαναλειτουργίας θα εκδίδεται έγκριση από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής καθώς και του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Όλες οι λεπτομέρειες που θα αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης, τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης , τη διαδικασία έγκρισής της και άλλες λεπτομέρειες θα εξειδικευθούν αργότερα με απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος.

(πηγή: ot.gr)

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button