Ανακοινώσεις

Για το Εξεταστικό Κέντρο του ΑΣΕΠ στη Λημνο, που δεν εγινε

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ , ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΒΕΒΑΙΑ  ΑΦΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της
δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.
4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α ́/11-03-
2020)γ)της αρ. 429/12-03-2020(ΦΕΚ 850/τ.Β ́/13-03-2020) εγκυκλίου
Μυτιλήνη, 22 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00
[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 22836/16-02-2023] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου
2. Υποβολή οικονομικών στοιχείων που αφορούν την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού του 2022
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2023
4. Έγκριση σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος με Δείκτες
Παρακολούθησης 2021-2023 της ΠΒΑ
5. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
του Δήμου Μυτιλήνης για την παροχή υπηρεσιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΕΓΧΥΣΗΣ
6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και του Κοινωφελούς Συνεταιρισμού Κλειού Λέσβου του άρθρου 100 Ν.
3852/2010 και του άρθρου 6 του Ν. 4430/2016.
7. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη «Εργασίες συντήρησης οδού Κώμης –
Λιλικά»
8. Έγκριση πρόσληψης τριών ατόμων για την υποστήριξη των υπηρεσιών της ΠΕ Ικαρίας μέσω του
προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και υποβολής αίτησης συμμετοχής στο
πρόγραμμα
9. Έγκριση πρόσληψης έξι ατόμων για την υποστήριξη των υπηρεσιών της ΠΕ Σάμου και τον
καθαρισμό του Διοικητηρίου της ΠΕ Σάμου μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς
του Δημοσίου τομέα και υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα
10. Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου
11. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, έτους 2023, στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
12. Έγκριση υποβολής σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας
διοίκησης 2024-2027 για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
13. Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ορισμός μελών Επιτροπής LEADER 2023-2027 του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Σάμου
2. Έκδοση ψηφίσματος

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1) Κωνσταντίνος ΑΡΩΝΗΣ Πρόεδρος Π.Σ.
2) Γεώργιος ΝΟΜΙΚΟΣ Αντιπρόεδρος Π.Σ.
3) Μαγδαληνή ΤΟΥΦΟΥ Γραμματέας Π.Σ.
4) Παναγιώτης ΚΟΥΦΕΛΟΣ Μέλος Π.Σ.
5) Παντελής ΒΡΟΥΛΗΣ =/=
6) Βασίλειος ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ =/=
7) Άγγελος ΒΛΑΤΤΑΣ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ =/=
8) Αναστασία ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ =/=
9) Δημήτριος ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ =/=
10) Παντελής ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ =/=
11) Αριστείδης ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ =/=
12) Χριστιάνα ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ =/=
13) Θεόδωρος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ =/=
14) Καλλιόπη ΓΟΜΟΥ – ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ =/=
15) Ευστράτιος ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ =/=
16) Νικόλαος ΝΥΚΤΑΣ =/=
17) Λεωνίδας ΑΘΗΝΑΔΗΣ =/=
18) Παντελής ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ =/=
19) Παντελεήμων ΛΕΓΑΤΟΣ =/=
20) Γεώργιος ΚΥΡΙΑΖΗΣ =/=
21) Σουλτάνα ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Μέλος Π.Σ.
22) Κωνσταντίνος ΑΔΑΜΙΔΗΣ =/=
23) Παναγιώτης ΓΕΝΟΥΖΟΣ =/=
24) Παναγιώτης ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ =/=
25) Παναγιώτης ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ =/=
26) Νικόλαος ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ =/=
27) Παντελέων ΒΕΡΡΗΣ =/=
28) Χριστόφορος ΚΡΙΜΙΖΗΣ =/=
29) Στυλιανός ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ =/=
30) Νικόλαος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ =/=
31) Αγλαΐα ΚΥΡΙΤΣΗ =/=
32) Γεώργιος ΑΜΠΑΖΗΣ =/=
33) Ιωάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ =/=
34) Μαρία ΝΙΚΟΛΑΡΑ =/=
35) Αγλαϊα ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ =/=
36) Εμμανουήλ ΚΑΡΛΑΣ =/=
37) Ευστράτιος ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ =/=
38) Νικόλαος ΜΑΝΑΒΗΣ =/=
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1) Παρασκευάς ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μέλος Π.Σ.
2) Σταμάτιος ΦΙΛΙΠΠΗΣ =/=
3) Στυλιανός ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ =/=
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης, παρισταμένου του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνου Ι.
Μουτζούρη .στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου, Κουντουριώτη
1,Μυτιλήνη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αρώνης , Παναγιώτης Κουφέλος, Βασίλειος Πανουράκης, Άγγελος Βλάττας-
Λαμπρινός, Αναστασία Αντωνέλλη, Καλλιόπη Γόμου-Πρωτογεράκη, Νικόλαος Νύκτας, Παντελής Μπουρνιάς,
Λεωνίδας Αθηνάδης, Σουλτάνα Ανδρεάδου, Παναγιώτης Χριστόφας, Νικόλαος Καρασάββας, Αγλαϊα Κυρίτση,
Γεώργιος Αμπαζής, Νικόλαος Μανάβης, ενώ οι υπόλοιποι παρόντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι έλαβαν μέρος στη
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν για τη γραμματειακή υποστήριξη και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Ειρήνη Αρμενάκα και η υπάλληλος κ. Ειρήνη Κουβδή.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Εκτελεστικός Γραμματέας και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Επί του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, το οποίο έτυχε της αποδοχής του Σώματος για την εκτός
ημερήσιας διάταξης συζήτησής του η γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μαγδαληνή Τουφού έκανε
τη κάτωθι πρόταση-ψήφισμα και ζήτησε την έγκρισή του :
«Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,
Ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, με ομόφωνη απόφαση του και ως
ύστατη προσπάθεια, αναγκάζεται να απευθυνθεί σε εσάς, ζητώντας την άμεση παρέμβαση σας για την
δημιουργία Εξεταστικών Κέντρων του Διαγωνισμού 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ, που θα διενεργηθεί στις 4
Μαρτίου, σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο στην έδρα της, την ΠΕ Λέσβου
και με εκπεφρασμένη τη βούληση του ΑΣΕΠ – ορθότατα – και στην ΠΕ Σάμου.
Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα αφού όλες οι προσπάθειες Αιρετών και άλλων παραγόντων τόσο προς τον
Υπουργό των Εσωτερικών, κο Βορίδη όσο και προς τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κο Παπαϊωάννου δεν
έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
Έτσι, 100 περίπου διαγωνιζόμενοι από την ΠΕ Λήμνου καλούνται να μεταβούν στην πόλη της Καβάλας
και σε όμορες κωμοπόλεις, επιβαρυνόμενοι με έξοδα μετακίνησης και διαμονής αλλά και με τον φόβο

3
των άσχημων καιρικών συνθηκών και της απαγόρευσης απόπλου, που θέτει σε κίνδυνο τη συμμετοχή
τους στον διαγωνισμό.
Κε Πρωθυπουργέ,
Επειδή θεωρούμε ότι τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα μας, που απορρέουν από τη
νησιωτικότητα, πρέπει να γίνονται σεβαστά από το σύνολο των πολιτειακών και υπηρεσιακών
παραγόντων και οφείλουν όσοι σχεδιάζουν και εκτελούν έργα και δράσεις να μην τα καταπατούν,
Επειδή δεν πιστεύουμε ότι στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή αυτό που ζητάμε είναι ακατόρθωτο,
Επειδή με όσα σας καταθέτουμε, ως κραυγή αγωνίας, αισθανόμαστε ότι αν γίνει αποδεκτή αυτή η
πρακτική τόσο από εμάς ως πολιτικό όργανο όσο και από εσάς που έχετε ταχθεί να υπερασπίζεστε την
ισότητα και την ισονομία όλων των Ελλήνων, θα ακολουθήσουν κι άλλες σοβαρότερες απώλειες
κατακτήσεων, ζητάμε την καθοριστική σας παρέμβαση για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος μας,
ώστε να μην αισθάνονται οι νησιώτες πολίτες δεύτερης κατηγορίας».
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη
του το ανωτέρω ψήφισμα, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:
Επί 28 παρόντων: ( δεν μετείχαν κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Αριστείδης Χατζηκομνηνός, Χριστιάνα Καλογήρου, Θεόδωρος Βαλσαμίδης, Καλλιόπη Γόμου-
Πρωτογεράκη, Νικόλαος Νύκτας, Γεώργιος Κυριαζής, Στυλιανός Καμπούρης, Νικόλαος Τριανταφύλλου,
Ιωάννης Σπιλάνης, Μαρία Νικολάρα)
Με ψήφους
28 ΥΠΕΡ
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 169, του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 18 του Ν. 42071/2020
ορίζεται ότι « η λευκή ψήφος δεν υπολογίζεται για την καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. »
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
Καλεί τον Πρωθυπουργό να παρέμβει άμεσα για την δημιουργία Εξεταστικών Κέντρων του
Διαγωνισμού 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ, που θα διενεργηθεί στις 4 Μαρτίου, σε όλα τα νησιά της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο στην έδρα της, την ΠΕ Λέσβου και με εκπεφρασμένη τη
βούληση του ΑΣΕΠ – ορθότατα – και στην ΠΕ Σάμου.
Διαμαρτύρεται εντονότατα αφού όλες οι προσπάθειες Αιρετών και άλλων παραγόντων τόσο προς
τον Υπουργό των Εσωτερικών, κ. Βορίδη όσο και προς τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Παπαϊωάννου
δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
Έτσι, 100 περίπου διαγωνιζόμενοι από την ΠΕ Λήμνου καλούνται να μεταβούν στην πόλη της
Καβάλας και σε όμορες κωμοπόλεις, επιβαρυνόμενοι με έξοδα μετακίνησης και διαμονής αλλά και
με τον φόβο των άσχημων καιρικών συνθηκών και της απαγόρευσης απόπλου, που θέτει σε κίνδυνο
τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
Επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα μας,
που απορρέουν από τη νησιωτικότητα, πρέπει να γίνονται σεβαστά από το σύνολο των πολιτειακών
και υπηρεσιακών παραγόντων και οφείλουν όσοι σχεδιάζουν και εκτελούν έργα και δράσεις να μην
τα καταπατούν,
Επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή αυτό που
ζητάει είναι ακατόρθωτο,
Επειδή με όσα σας καταθέτει, ως κραυγή αγωνίας, αισθάνεται ότι αν γίνει αποδεκτή αυτή η
πρακτική τόσο από εμάς ως πολιτικό όργανο όσο και από εσάς που έχετε ταχθεί να υπερασπίζεστε

4
την ισότητα και την ισονομία όλων των Ελλήνων, θα ακολουθήσουν κι άλλες σοβαρότερες απώλειες
κατακτήσεων, ζητάει την καθοριστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την ικανοποίηση του
δίκαιου αιτήματος , ώστε να μην αισθάνονται οι νησιώτες πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΦΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Εντολή Προέδρου
Ειρήνη Αρμενάκα

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button