ΕπιλεγμέναΠεριοδικό

Λημνος 1916 – Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στα χωριά μας !

Ιστορική Έρευνα: Χαρούλα Ζαμπετάκη Πλιάτσκα

Αποσπάσματα από διάφορες εφημερίδες όπως ΕΘΝΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ των ετών 1914, 1916, 1918, 1919 και 1920, για την Εθνική Εορτή 25ης Μαρτίου, όπως αυτή εορτάσθηκε στη Λήμνο, στην Τένεδο και στην Ιμβρο.  Το δημοσιεύουμε απο σήμερα 22/3/21, τμηματικά,  μέχρι την 25η Μαρτίου.

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 3 Απριλίου 1916

 ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ  (Των ανταποκριτών μας) 3 Απριλίου 1916

    Λειβαδοχώριον –  Απεστάλη ημίν έγγραφον προς δημοσίευσιν ευχαριστήριον διά την επιμέλειαν του διδασκάλου κ. Αχιλαδέλλη ως και διά την επιτυχή της εθνικής εορτής έκβασιν, εκ μέρους των Εφόρων και προκρίτων της Κοινότητος Λιβαδοχωρίου κ.κ. Ν. Ανδρόμαλλου, Θ. Μονού, Χ.Μ. Καλτσούνη, Θ. Χ. Καρανικόλα, Ν.Π΄΄. Αντωνίου Δ. Λάμπρου, Β. Ρηγόπουλου και Ν. Χ. Ρήγα.

    Σαρδές – Μετά μεγάλης λαμπρότητος εώρτασε το Σχολείον την εθνικήν εορτήν, εψάλησαν διάφορα άσματα και πολλαί απαγγελίαι υπό τε των μαθητών και μαθητριών και μετά τον καταλληλότατον τη ημέρα λόγον του αόκνου του χωρίου Διευθυντού της Σχολής κ. Δ. Λιθοξόου επηκολούθησεν ακράτητος ενθουσιασμός, μεθ’ ό επηκολούθησεν χορός μαθητριών υπό την άγρυπνον επίβλεψιν της δίδος Μ. Αστρείδου.

Παρέστησαν εν τη Σχολή ο Εφορος κ. Γ. Κοκωτός μετά της συζύγου του Αμαλίας, ο κ. Δανιηλίδης μετά της κυρίας του και οι εφοροεπίτροποι Αγγελ. Αλεπαντής, Ι. Κανάρας, Ι. Παπαδόπουλος, ο Δ. Κωνσταντάρας μετά της συζύγου του και πολλαί άλλαι κυρίαι και δεσποινίδες.

    Κάσπακα – Εν πάση μεγαλοπρεπεία ετελέσθη εν τη Σχολή η Εθνική Εορτή, καθ΄ήν εψάλησαν και απηγγέλθησαν υπό μαθητών και μαθητριών διάφορα επίκαιρα άσματα και ποιήματα. Μεθ΄ό ο ευπαίδευτος του χωρίου Εφημέριος Αιδ. Αγ. Μιχέλης έδωκε το σύνθημα παρατεταγμένων ζητοκραυγών υπέρ του αθανάτου ημών Έθνους.

Το μόνον, όπερ έχομεν να παρατηρήσωμεν είνε, ότι κατά την ώραν της λειτουργίας τα καφενεία του χωρίου ήσαν ανοικτά και πολλοί εχαρτοπαίκτουν.

Τοιαύτη περιφρόνησις προς την θρησκείαν δεν ανεμένετο παρά πολλών γερόντων. Είνε αίσχος να αγνοώσιν ότι η θρησκεία και το Έθνος άγουσιν την μεγαλυτέραν των εορτών.

    Βάρος – Εξόχως λαμπρά διεξήχθη η Εθνική εν τω Σχολείω εορτή, ένθα μετά τα διάφορα άσματα και ποιήματα των τε μαθητών και μαθητριών, δι΄α άξιοι παντός επαίνου τυγχάνουσι, οί τε Διευθυντής της Σχολής κ. Κωνσταντινίδης, όστις διά καταλληλοτάτου λόγου ενεθουσίασε το ακροατήριον και η δημοδιδάσκαλος δ/νις Σμαράγδα Δερέκα.

Ο πανηγυρικός του ρέκτου της Σχολής Διευθυντού κατέληξεν εις διάθερμον υπέρ εκπληρώσεως πάντων των Εθνικών ημών ονείρων ευχήν. Μεθ΄ό οι φιλότιμοι Βαρίται απήλθον κατενθουσιασμένοι από την Σχολικήν οργάνωσιν της Εθνικής Εορτής.

    Ατσικί – Εξαιρετικώς λαμπρά εορτάσθη εφέτος η Εθνική εορτή εν τη Σχολή του χωρίου, ένθα μετά τα διάφορα εκλεκτά άσματα και τας επικαίρους απαγγελίας των τε μαθητών και μαθητριών διά λόγου καταπλήξαντος το ακροατήριον, ο Διευθυντής της Σχολής κ. Φωτιάδης εξέθεσε την σημασίαν της ημέρας του Ευαγγελισμού λαβών ως θέμα «ο Ελληνισμός εν διωγμώ.»

    Πορτιανού – Εν μέσω πυκνού ακροατηρίου, εν πάση πομπή και μεγαλοπρεπεία ετελέσθη εν τω Αρρεναγωγείω η Εθνική Εορτή. Μετά την απαγγελίαν διαφόρων καταλλήλων τη ημέρα ποιημάτων και ασμάτων υπό τε των μαθητών και μαθητριών οδηγουμένων υπό της Δ/δος Ουρανίας Μιχαηλίδου, έλαβε τον λόγον ο ακούραστος Διευθυντής της Σχολής κ. Ζαχαριάδης, όστις διά της ευφραδείας αυτού κατώρθωσε να εξεγείρη εις βαθμόν απερίγραπτον το αίσθημα του ακροατηρίου όπερ εξέσπασεν εις ατελευτήτους ζητωκραυγάς υπέρ του Έθνους του Στρατού και του Βασιλέως ημών, μεθ΄ο αντεφώνησεν ο κ. Δ. Βαρίτης, ο δε Δ. Σκαπέτης ενθουσιασθείς προσέφερεν αναψυκτικά εις το ακροατήριον και γλυκύσματα εις τους μαθητάς.

    Ρωσσοπούλι – Η ημέρα της Εθνικής αναγεννήσεως του Έθνους ημών εορτάσθη μεγαλοπρεπέστατα εν τη Σχολή, τον λόγον έλαβεν ο διδάσκαλος κ. Βενετόπουλος εξηγήσας το μέγα της ημέρας.

    Πλατύ – Μετά την λειτουργίαν άπαν το εκκλησίασμα μετέβη εις την Σχολήν ένθα εν μεγάλη συρροή εορτάσθη η Εθνική εορτή. Αξία επαίνου η Δις Ε. Ψάρρα διά τας διαφόρους απαγγελίας ως και διά τα ενθουσιαστικά άσματα, τα υπό των μαθητών ψαλέντα.

LimnosNea.gr:  Η Φωτογραφία ειναι Αρχειου – Ένα σουβενίρ από τη Λημνο της Εποχής που περιγράφεται πιο πάνω με τις Σχολικής Γιορτές ! 

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button