ΑπόψειςΕπιλεγμένα

Λημνος: Η Λέσβος, οι Παρατηρητές πουλιών και μεις! Δείτε τι γινεται άλλου…

Το παρακάτω δημοσίευμα ειναι ένα δειγμα για το τι γινεται αλλού και που βρισκόμαστε εμεις. Ειμαστε στο πουθενα ως προς την αξιοποίηση του πλούσιου  φυσικού περιβάλλοντος της Λημνου.  Η περιοχη Νατούρα  των υγροβιότοπων Αλυκής, Χορταρόλιμνης, Ασπρολιμνης με την  πλούσια παρουσια πουλιών  ειναι ενα δείγμα .

Δεν συνεχίζω… Μπητε στον κόπο να διαβασετε το κείμενο και θα καταλάβετε τι γινεται αλλού και τι δεν κάνουμε (ουτε καν το σκεφτομασρτε) εμείς:

ας
και το Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Ενημέρωσης Καλλονής, θέλο-
ντας να προάγουν τη γνωριμία του
κοινού με τον φυσικό πλούτο του
Γεωπάρκου Λέσβου, προσφέρουν,
για δεύτερη χρονιά, τη δυνατό-
τητα καθοδηγούμενων προγραμ-
μάτων σε προστατευόμενες πε-
ριοχές με σκοπό την παρατήρηση
πουλιών.
Η παρατήρηση πουλιών είναι
μια από τις δημοφιλέστερες ασχο-
λίες με φανατικούς λάτρεις σε όλο
τον κόσμο και η Λέσβος είναι για
δεκαετίες τώρα ιδιαίτερα γνωστός
προορισμό για την παρατήρηση
πουλιών στην Ευρώπη. Η φθινο-
πωρινή μετανάστευση των πουλι-
ών έχει ξεκινήσει και πολλά είδη
καταγράφονται ήδη να διέρχονται
από τους υγροτόπους και τις άλλες
φυσικές περιοχές του νησιού: ιδα-
νικές συνθήκες για την παρατήρη-
σή τους!
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από 20
Αυγούστου και πραγματοποιείται
κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευ-
μα (18:00-19:30) και κάθε Παρα-
σκευή και ςάββατο πρωί (8:30-
10:00), στην περιοχή της Αλυκής
Καλλονής – του μεγαλύτερου και
σημαντικότερου υγροτόπου της
Λέσβου. Οι εξορμήσεις θα πραγμα-
τοποιούνται σε ομάδες 5-10 ατό-
μων, μετά από δήλωση συμμετο-
χής και προμήθεια εισιτηρίου από
το Μουσείο φυσικής ίστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου ή το e-
shop του και από το ΚΠΕν Καλ-
λονής (κόστος 15€ το άτομο). Η
δραστηριότητα προσφέρεται στα
ελληνικά και αγγλικά και οι ηλικί-
ες στις οποίες απευθύνεται είναι τα
10 έτη και άνω.
Οι συμμετέχοντες δεν χρειά-
ζεται να έχουν εμπειρία στην πα-
ρατήρηση πουλιών: το πρόγραμ-
μα ξεκινά με μικρή εισαγωγή για
το τι είναι η παρατήρηση πουλιών
και πως αυτή γίνεται. Ακολουθεί
περιήγηση στην περιοχή και εντο-
πισμός, αναγνώριση και παρακο-
λούθηση των ειδών πουλιών με τη
βοήθεια κυαλιών και τηλεσκοπίου.
Ε γκαινιάστηκε την Πα-
ρασκευή 26 Αυγού-
στου 2022 στο Μουσείο
φυσικής ίστορίας Απολι-
θωμένου Δάσους Λέσβου
η έκθεση Ζωγραφικής του
Tomas Watson «Κορμός:
Μορφή και Μεταμόρφωση».
Η έκθεση έχει ως θέμα τον
‘κορμό’. Ένα δέντρο είκοσι
εκατομμυρίων χρόνων έχει
μετατραπεί σε έναν πέτρι-
νο όγκο. Ένα κλασικό άγαλ-
μα που με το χρόνο έχει μεί-
νει ένα κομμάτι μάρμαρο.
Η σχέση αυτών των δύο
αντικειμένων και ο διάλο-
γος μεταξύ τους φέρνει την
ερώτηση για τη φύση του
πυρήνα μέσω των αιώνων.
φθείρεται αλλά συγχρόνως
παραμένει και ‘άφθαρτος’.
Το αντικείμενο περιλαμβά-
νει την ιστορία του.
Η έκθεση φέρνει ακόμη μία
μελέτη για το ανθρώπινο
σώμα και συμπεριλαμβάνει
τους πίνακες με τα γλυπτά
του Παρθενώνα που σήμε-
ρα βρίσκονται στο Βρετα-
νικό Μουσείο. Όλοι γνωρί-
ζουν αυτά τα γλυπτά αλλά
τα βλέπουν σαν για πρώτη
φορά από τους πίνακες του
Watson, που τους δίνει μια
καινούργια χροιά με κίνη-
ση και έκφραση. Μάλιστα, η
τοποθέτηση τους σε αυτό το
ξένο φόντο μπορεί να έχει
αντανάκλαση της αρπαγής
από τον Έλγιν και η συνεχής
αιχμαλωσία του μακριά από
τον Παρθενώνα.
Tomas Watson
O Tomas Watson είναι Βρε-
τανός και εργάζεται στην
Ελλάδα από το 1994. Σπού-
δασε στο Slade School of
Art στο Λονδίνο και έλαβε
υποτροφία από την ελλη-
νική κυβέρνηση για να ζή-
σει και να ζωγραφίσει στην
Ελλάδα. Το 1998 κέρδισε
το BP Portrait Award και
στη συνέχεια του ανατέθη-
κε από την Εθνική Πινακο-
θήκη να φιλοτεχνήσει τον
συγγραφέα John Fowles –
το πορτρέτο περιλαμβά-
νεται στη μόνιμη συλλογή
της. Εκπροσωπείται από την
γκαλερί Jill George στο Λον-
δίνο, την Accesso Galleria
στην Τοσκάνη, και την γκα-
λερί Minima στη Μύκονο.
Συμμετέχει σε διεθνές εκ-
θέσεις και πρόσφατα ίδρυ-
σε το Sigri Arts Retreat, ένα
εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό
πρόγραμμα στη Λέσβο.

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button