ΕπίκαιραΕπιλεγμένα

Ο Άγιος Χαράλαμπος σε παλιές δημοσιεύσεις !

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ»  23.12.1934 ΠΛΑΚΑ Ή ΣΥΜΦΕΡΟYΠΟΛΙΣ

Έρευνα:  Χαρούλα Ζαμπετάκη Πλιάτσκα. (Χαρούλα,  Χρόνια Πολλά για τη Γιορτή σου !)

H Πλάκα ή (Συμφερούπολις) ή και Καινούριο χωριό, εκτίσθη επί Ιερατείας του μακαρίτου Μητροπολίτου Ιωακείμ και όστις κληθείς εις τα εγκαίνεια του χωρίου ωνόμασεν αυτό Συμφερούπολιν, διότι οι κάτοικοι τούτου κατήγοντο άλλοι μεν εξ Αγίου Υπατίου, άλλοι δε εκ Κοντοπουλίου και επειδή είχον τα κτήματά των εις Πλάκα ηναγκάσθησαν να κτίσουν από συμφέρον σπίτια και να κατοικήσουν εκεί. (Ως Συμφερούπολις αναφέρεται στα Κοινοτικά έγγραφα μέχρι το 1888 και στη συνέχεια επεκράτησε η ονομασία Πλάκα.) Κείται εις το βόρειον άκρον της νήσου επί γηλόφου και έχει απέναντί της την Ιμβρον και Σαμοθράκην.

Οι κάτοικοί της φαιδρότατοι και διασκεδαστικώτατοι κάθε Κυριακήν ή επίσημον εορτήν, επί των ημερών μου, διότι εχρημάτισα επί τρία χρόνια διδάσκαλος, κατά τα έτη 1889-90-91-92, αντί να χαρτοπαικτώμεν εις τα καφενεία, επαίζαμεν το λιθάρι ή το πήδημα και όταν βαρυνόμεθα, βάζαμεν τον Αθανάσιον Μικρέλην και μας έπαιζε την λύρα και αρχίζαμεν το χορό.  

Το έδαφος του χωρίου μάλλον ορεινόν, μόνον ο από του χωρίου μέχρι της θαλάσσης χώρος είνε ολίγον πεδινός και προς την Ναξίαν ολίγον πεδινός.

Η Πλάκα δεν έχει να επιδείξη αρχαιότητας πλην ενός κατεδαφισμένου ορεινού φρουρίου ευρισκομένου εις την Ανατολικήν παραλίαν, επί μικρού Ακρωτηρίου, με μίαν μεγάλην δεξαμενήν εις το μέσον, καρακεχωρισμένην. Ισως ο εκ Πλάκας καταγόμενος κος Πυρομάγλου (τον οποίον δεν είχον την τύχην να γνωρίσω) φέρη εις το φως διά την Πλάκα και δι’ όλην την νήσον πολλά σκοτεινά σημεία αυτής, εφόσον καταγίνεται προς συγγραφήν ιστορίας. Προς το βόρειον δυτικόν της Πλάκας κείται η θέσις Ναξία ωνομαζομένη (Νάξα). Το προς την παραλίαν μέρος της θέσεως ταύτης, το οποίον λέγεται Βαλακανίτα (;) αποτελείται από ένα συππαγές πέτρωμα το οποίον ίσως να περιέχει συστατικά σμύριδος και εκ του Ναξία σμυρός ή Ναξία λίθος, να ωνομάσθη Νάξα ή Ναξία. Πλησίον της Βαλακανίτα, προς το Ανατολικόν μέρος φαίνεται ένας μώλος τεχνητός όστις μαρτυρεί ότι κάποια επίσημος εποχή υπήρξε. Από τοιούτον μώλον αποτελείται και ο λιμήν του Σωτήρος. Ανωθεν του λιμένος του Σωτήρος υψούται μικρόν όρος του οποίου η Ανατολική κλιτύς αποτελείται από ένα συμπαγές πέτρωμα λιγνίτου  αώρου.

Εις το μέσον του ακρωτηρίου Πλάκας και εις την θέσιν Ρουσούνια υπάρχει πηγή ψυχροτάτου ιαματικού ύδατος ποσίμου, με το οποίον θεραπεύονται οι πάσχοντες από χρονίους και οξείς ρευματισμούς. Πολλοί πάσχοντες από χρονίους ρευματισμούς και μη θεραπευθέντες από τας συστάσεις και τα φάρμακα των ιατρών προσήλθον εις την εν λόγω πηγήν ήτις ως άλλη κολυμβήθρα Συλωάμ με 4 έως 5 χύσεις εθεραπεύθησαν τελείως. Παρά την Πηγήν υπάρχει και το παρεκλήσιον Αγιος Χαράλαμπος όπου οι προσερχόμενοι λειτουργούν απαραιτήτως.

                                                                                                                                            + Παπά Άγγελος Μιχέλης

 

Σύμφωνα με την Βασιλική Τσουρπτσόγλου- Στεφανίδη, ο Τούρκος περιηγητής (τέλη 15ου αιώνος) Piri Reis, αναφέρει ότι κοντά στο ακρωτήριο Πλάκα υπάρχουν τρεις όρμοι. Στον πρώτο εξ αυτών του Αγ. Χαραλάμπους, στη θέση Αξιά (προιστορικός οικισμός) υπάρχει μία ξέρα ακριβώς στο κέντρο του, που εμποδίζει την εύκολη προσέγγιση πλοίων. Σ’ αυτή την περιοχή υπάρχει και το ομώνυμο εκκλησάκι. 

…… Σήμερα στην περιοχή του ακρωτηρίου της Πλάκας υπάρζει μία θέση που λέγεται Αξές ή Αξιά (λέξη που μπορεί να προέρχεται από το Ακεσσα, Νάκισσα) και κοντά της στα πόδια ενός υψώματος κάτω από το παρεκκλήσι του Αγ. Χαραλάμπους, υπάρχει μία πηγή και ένα χώμα ιδιαίτερο.  Όταν τα αναμίξουν η λάσπη που δίνουν, λέγεται, ότι έχει ιαματικές ιδιότητες. Τα ιαματικά αυτά λασπόλουτρα τα χρησιμοποιούν και σήμερα οι ντόπιοι.

 

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ»  30.5.1954   ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

Στο βορειότερο άκρο της αγαπημένης μας Λήμνου σε μια αληθινά ωραία τοποθεσία του χωριού Πλάκα, είναι το Παλλημνιακό προσκύνημα του Αγίου Χαραλάμπους. Ένα μικρό και παληό ξωκκλήσι ήταν η κατοικία του Αγίου μέσα στην απόλυτη ερημιά του τόπου εκείνου. Μα βρέθηκε η ευλάβεια ενός συμπατριώτου μας από την Πλάκα, του κ. Δημητρίου Δανιήλ, εγκατεστημένου χρόνια στην Αμερική, που στη θέση του παλιού ύψωσε λαμπρό εκκλησάκι, χαρά του Αγίου και των προσκυνητών. Τι ανακούφηση για τα μάτια και την ψυχή των κουρασμένων προσκυνητών, όταν αντικρύσουν το καινούριο εκκλησάκι να υψώνεται ολόλευκο και καμαρωτό, αγναντεύοντας τη γαλάζια θάλασσα. Όταν δε μεγαλώσουν και τα δενδράκια που φυτεύθησαν στην όμορφη τακτοποιημένη μπροστά στο εκκλησάκι πλαγιά, που κατεβαίνει ως τη θάλασσα, τότε θα γίνει εκεί μια παραμυθένια όαση, που θα ξεκουράζη την ψυχή.

Ετσι αποχτούν αξία και τα χρήματα όταν μπαίνουν στην υπηρεσία τέτοιων ωραίων και υψηλών σκοπών. Γιατί ο κ. Δ. Δανιήλ ξόδεψε πολλά χρήματα, πάνω από 25.000.000 δραχμές. Μακάρι το παράδειγμά του να το μιμηθούν κι’ άλλοι συμπατριώται μας της Αμερικής και του εξωτερικού, ώστε να στολίζουν το ωραίο μας νησί με τέτοια ωραία θρησκευτικά και φιλανθρωπικά έργα.

Στο έργο αυτό κουράστηκε πολύ και ο ιερεύς του χωριού Κων/νος Χατζόγλου. Ας είναι ευλογημένα τα ονόματα αυτών που εξόδευσαν και μόχθησαν για το ωραίο έργο.                                                                        Λ.Δ.

    Η Λαϊκή Μούσα αναφέρει ότι την εποχή που χτιζότανη εκκλησία έγιναν θαύματα που βοήθησαν στην αποπεράτωή της. Οι τεχνίτες χρειάζονταν βαρέλια για να μεταφέρουν το νερό και τότε ως εκ θαύματος αναδύθηκαν από τη θάλασσα τρία μεγάλα βαρέλια, όπως επίσης και η ξυλεία που απαιτούνταν για την οικοδομή.

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ»  23.7.1961 Εγκαίνεια της Εκκλησίας Αγιος Χαράλαμπος

Την προσεχή Κυριακήν 30ην Ιουλίου 1961 θα τελεσθούν υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ.κ. Παντελεήμονος μετά πάσης μεγαλοπρεπείας, τα εγκαίνεια του ανεγερθέντος εις την ομώνυμον  θέσιν δαπάνη των εν Αμερική Συμπολιτών μας, Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους Πλάκας.

Καλούνται όθεν οι φιλέορτοι όπως τιμήσωσι διά της παρουσίας των την τελετήν των εγκαινίων.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

 

Συγχρόνως με την επισκευή της εκκλησίας επισκευάστηκαν και τα κελιά που υπάρχουν παραπλεύρως και είναι  προς χρήσιν των λουωμένων. Πάνω από τον Νάρθηκα υπάρχει ειδική αφιέρωση στα μαρτύρια του Αγίου, από την οικογένεια του ιερέως. Η Εκκλησία εορτάζει στις 10 Φεβρουαρίου, αλλά και στα εννιάμερα της Παναγίας τον Αύγουστο.

 

Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι Μικρασιάτης άγιος ιερέας από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας.Τα στοιχεία που υπάρχουν για τη ζωή του είναι λίγα. Υπολογίζεται ότι γεννήθηκε το 89 μ.Χ.. Συνελήφθη κατά την περίοδο του διωγμού των Χριστιανών (περί το 198 μ.Χ.) βασανίστηκε σκληρά και αποκεφαλίστηκε σε ηλικία 113 ετών (202 μ.Χ.), πιθανώς στην Αντιόχεια του Μαίανδρου.Η μνήμη του τιμάται στις 10 Φεβρουαρίου από την Εκκλησία, η οποία του αποδίδει το προσωνύμιο Ιερομάρτυρας. Την ίδια μέρα επίσης γιορτάζουν οι Άγιοι Πορφύριος και Βάπτος, δύο εκ των στρατιωτών που διατάχθηκαν να τον βασανίσουν και οι οποίοι βλέποντας το μαρτύριο του έγιναν Χριστιανοί.

Στη φωτογραφία το Άγιασμα στον Άγιο Χαράλαμπο

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button