ΑπόψειςΕπιλεγμένα

Οι παράκτιες περιοχές και το θαλασσιοί περιβαλλον ! Διαχείριση και απειλές. ;ς

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι παράκτιες περιοχές και το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν τις πιο ζωτικές, παραγωγικές και πολύτιμες ζώνες,
τόσο για τη λειτουργία κάθε μορφής ύπαρξης, όσο και για την ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της υπερσυγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και των περιβαλλοντικών
πιέσεων, η διεθνής κοινότητα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και
των απειλών, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αειφορική
διαχείριση των φυσικών πόρων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της ως άνω πολιτικής. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ, η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ,
συμμετέχει στο Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και
Αλιεία», (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER Λήμνου), με 22 συνολικά συμβαλλόμενες παράκτιες και νησιωτικές Ομάδες
Τοπικές Δράσεις Αλιείας της χώρας και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.
Μέρος των δράσεων του σχεδίου, αποτέλεσαν συναντήσεις με επαγγελματίες αλιείς που πραγματοποιήθηκαν στις
26 και 27 Ιουλίου, στο Μούδρο και στη Μύρινα αντίστοιχα. Στις συναντήσεις, παρουσία του κ. Μιχάλη Πασπάτη,
προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,
καθώς και του κ. Δρόσου Κουτσούμπα, καθηγητή θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Ωκεανογραφίας και
Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Παν/μίου Αιγαίου, συζητήθηκαν και καταγράφηκαν προβλήματα και απειλές στον
τομέα της αλιείας που προέρχονται από τις επιπτώσεις της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. Αναδείχθηκαν
προβλήματα και πιέσεις κυρίως από την υπεραλίευση, την παρουσία κητωδών και τη ρύπανση που απειλούν κατά
κύριο λόγο την επάρκεια και την ποιότητα των αλιευμάτων και κατ’ επέκταση το επάγγελμα των αλιέων.

Τις συναντήσεις με τους επαγγελματίες αλιείς ακολούθησε συνάντηση στρογγυλής τράπεζας με τοπικούς φορείς,
με θέμα «Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28
Ιουλίου, στο χώρο Τέχνης Αποθήκη. Στόχος της συνάντησης, ήταν η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το
θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές, καθώς και η δημιουργία
στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους.
Η κ. Χριστίνα Μοσχούδη, διευθύντρια της Αναπτυξιακής Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους,
ενώ τη συνάντηση χαιρέτισαν ο Έπαρχος Λήμνου κ. Άγγελος Βλάττας και η κ. Μαρία Κακαλή, δήμαρχος του Αγ.
Ευστρατίου. Η κ. Διαμαντούλα Μαυρομμάτη, περιβαλλοντολόγος και συντονίστρια της συνάντησης εισήγαγε τους
προσκεκλημένους στη θεματολογία και ειδικότερα στα προβλήματα και τις απειλές που προκαλούνται στο
παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον από την υπεραλίευση, την εισβολή ξενικών ειδών, τη θαλάσσια ρύπανση, τη
διάβρωση της παράκτιας ζώνης και την ερημοποίηση πριν δοθεί ο λόγος στους αξιότιμους προσκεκλημένους
εισηγητές.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κ. Βασίλης Ζερβάκης, καθηγητής Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων
Βιοεπιστημών του Παν/ίου Αιγαίου, στην εισήγησή του “Βόρειο Αιγαίο: Σημείο συνάντησης και ύστατος
προμαχώνας”, ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Β. Αιγαίου και τις παραμέτρους που
το επηρεάζουν. Στη συνέχεια ο κ. Δρόσος Κουτσούμπας παρουσίασε τη “Βιοποικιλότητα στις Ελληνικές Θάλασσες
και συμβολή στη διατήρηση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, κάνοντας λόγο για την
πλούσια βιοποικιλότητα του Β. Αιγαίου, τη σπουδαιότητα διατήρησης της και την αξιοποίηση των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού προς την κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης. Ο κ. Πασπάτης στην εισήγησή του “Οι
συνέπειες της ρύπανσης στην αλιεία στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου – περιοχή Λήμνου” παρουσίασε τα κύρια
προβλήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση των θαλασσών και πλήττουν το περιβάλλον και τα αλιεύματα ως
φυσικό κεφάλαιο αλλά και τους αλιείς ως επαγγελματίες.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον κ. Κωνσταντίνο Γκατζιώνη, πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής του Παν/μίου Αιγαίου, από τον κ. Στέλιο Μάτζαρη, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λήμνου, από την κ.
Φωτεινή Ετμεκτσόγλου, εκπρόσωπο του Ομίλου Ανεμόεσσα, από τον κ. Κωσταντίνο Κουτούκη, επαγγελματία αλιέα
και έμπορο, από τον κ. Απόστολο Καφέ, επαγγελματία αλιέα και από τον κ. Γεώργιο Προβατά έμπορο αλιευμάτων.


Στη συνάντηση συνέδραμε επίσης με την τοποθέτησή της, η πρόεδρος του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση
και τον Άνθρωπο MedINA, κ. Ήβη Νανοπούλου. Ακολούθησε συζήτηση, όπου μεταξύ των ανωτέρω συμμετείχαν
επίσης ο κ. Φάνης Καρανικόλας και η κ Μαγδαληνή Τούφου από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
αντίστοιχα της Περιφρειακής Ενότητας Λήμνου, καθώς και ο κ. Γιώργος Καραπαπάζογλου, εκπρόσωπος του
Λιμενικού Σώματος Λήμνου.
Η συζήτηση κατέδειξε αφενός την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών και πολιτικών αποφάσεων για τον ολοκληρωμένη
διαχείριση της παράκτιας ζώνης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και για την προστασία της αλιείας ως
φυσικό κεφάλαιο των νησιωτικών περιοχών και αφετέρου την ανάγκη συνεργασίας φορέων σε τοπικό επίπεδο για
τη διαχείριση των συγκρούσεων των εμπλεκόμενων στην παράκτια ζώνη.
Τα συμπεράσματα της συνάντησης, θα διαχυθούν στους εμπλεκόμενους και στους φορείς λήψης αποφάσεων με
στόχο τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό ενεργειών που θα υποβοηθήσουν την ανάσχεση των απειλών και
των κινδύνων στην παράκτια ζώνη και στο θαλάσσιο περιβάλλον από τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Αυτός
είναι άλλωστε και ο απώτερος σκοπός του διαπεριφερειακού σχεδίου συνεργασίας στο οποίο συμμετέχει η ΑΝΕΛ
Α.Ε., όπως παρουσίασε συνοψίζοντας τη συνάντηση, η κ. Μοσχούδη

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button