Απόψεις

Όταν  το πόσιμο  και  το  Θαλασσινό Νερό …. Μολύνονται           

Όταν  το πόσιμο  και  το  Θαλασσινό Νερό ….Μολύνονται                  

 Γράφει ο Θεόδωρος  Ι. Μπαβέας          

 Α … Μέρος

Από τα βασικότερα στοιχεία της ζωής είναι το νερό το οποίο  σήμερα κινδυνεύει να ελαττωθεί και να καταστραφεί !! Το νερό υπάρχει είτε  ως επιφανειακό  είτε ως υπόγειο, είτε ως θαλάσσιο νερό, .Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τις αλόγιστες δραστηριότητες του ανθρώπου ενώ  το 70%του ανθρώπινου  σώματος  περιέχει  νερό

Σήμερα από κάθε άλλη φορά, χρειάζεται  ,ευαισθησία  και κυρίως παιδεία των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα εις το οποίο  ζούμε

Τα νερά στο φυσικού περιβάλλοντος έχουν άμεση σχέση με την ζωή  όλων των ζώντων οργανισμών και ασφαλώς με την ζωή και την δημόσια υγεία  των πολιτών,Επομένως  χρειάζεται ενημέρωση, προγραμματισμός για την  προστασία αυτού του πολύτιμου αγαθού ,διότι όταν μολυνθεί, ένας μεγάλος αριθμός μεταδοτικών λοιμωδών νοσημάτων μεταδίδονται με το νερό.

Ο άνθρωπος μολύνεται  είτε από το νερό που πίνει ,-(νερό πηγών, δικτύου ,ή εμφιαλωμένο νερό ,όταν δεν γίνεται σωστή χλωρίωση η τα εμφιαλωμένα νερά  τα οποία δεν αποθηκεύονται σωστά)-, Επίσης μολύνεται και από το νερό των θαλασσών ,καθώς και από μολυσμένο νερό το οποίο πιθανόν να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την καθημερινή προσωπική χρήση εις  την οποία το χρησιμοποιεί  Μιανσηκάνει (παγάκια -διάφορα ποτά- πλύσιμο –λουτρά )

Τέλος ο άνθρωπος μπορεί ακόμη να μολυνθεί, από διαφόρους οργανισμούς τους οποίους τρώει οι οποίοι  ζουν στο γλυκό  η στο θαλασσινό νερό, όταν βεβαία το νερό αυτό είναι μολυσμένο από διαφόρους μικροοργανισμούς ή από διάφορες ουσίες χημικές , φάρμακα ή μέταλλα όπως (ψάρια όστρακα μαλάκια φύκια )

Τα νοσήματα που προκαλούνται από τα  μικρόβια τα οποία μεταφέρονται και ζουν στο νερό είναι γαστρεντερίτιδες ,ηπατίτιδες επιμολύνσεις τραυμάτων  δερματικές αλλοιώσεις ουρολοιμώξεις ωτίτιδες επιπεφυκίτιδα κολπίτιδες αναπνευστικές και γενικευμένες λοιμώξεις

 Τέλος έχει αποδειχθεί ότι τα μικρόβια αυτά τα οποία βρίσκουμε στο νερό είτε στο πόσιμο είτε στο θαλασσινό ζουν  στον εντερικό σωλήνα του ανθρώπου και των ζώων,  Επομένως η ανεύρεση αυτών των μικροβίων  σε θαλάσσιο νερό  ή το πόσιμο νερό σημαίνει την ρύπανση και κυρίως τη μόλυνση της θαλάσσιας περιοχής και της πηγής ή του φρεατίου το νερό των όποιων χρησιμοποιείται για πόσιμο ,  από λύματα ανθρώπινης ή ζωικής προελεύσεως, Συνήθως τα παθογόνα μικρόβια πάντοτε υπάρχουν εκεί που εκβάλουν κυρίως αγωγοί λυμάτων η υπάρχουν εκβολές ρυακιών και ποταμών όπως συμβαίνει στις θαλασσιές περιοχές  Όταν λέμε Ρύπανση  εννοούμε κάθε μεταβολή των χαρακτηριστικών στοιχείων του περιβάλλοντος και αφορά τον αέρα τη θάλασσα το έδαφος , έχει ευρεία έννοια από την Μίανση η οποία Μίανση σημαίνει τη μεταφορά λοιμογόνου παράγοντα σε στοιχεία του άψυχου περιβάλλοντος  Τέλος Μόλυνση σημαίνει την εγκατάσταση και την ανάπτυξη ή και το πολλαπλασιασμό ενός λοιμογόνου παράγοντα στο σώμα του ανθρώπου ή των ζωών Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ρύπανση εκτός από Λοιμογόνους παράγοντες περιέχει και άλλους βλαπτικούς παράγοντες βιολογικής , φυσικής , η χημικής η ραδιενεργούς προελεύσεως  

  Τα νερά της θάλασσας μπορεί επίσης να μολυνθούν από μικροοργανισμούς της ατμόσφαιρας όταν πνέουν δυνατοί άνεμοι, ή από το νερό της βροχής με το οποίο παρασύρονται μικροοργανισμοί από την ατμόσφαιρα , ενώ οι  ποταμοί που εκβάλουν στην θάλασσα μεταφέρουν λύματα , με μικρόβια και διάφορες ουσίες.

Επίσης η θάλασσα ρυπαίνεται από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που παράγουν απόβλητα που περιέχουν φυτοφάρμακα- πίσσα -πετρελαιοειδείς ουσίες – βιομηχανικά και ραδιενεργά απόβλητα  με καταστρεπτικά αποτελέσματα στη θαλάσσια  βιοποικιλότητα Τέλος στις παραλίες εις τις οποίες υπάρχει συνωστισμός και υπάρχουν πολλοί λουόμενοι,τότε ρυπαρές ουσίες και μικρόβια από τη φυσιολογική χλωρίδα του ανθρώπου(σταφυλόκοκκος) μολύνουν στο νερό κάτι που δεν υπάρχει στα νησιά μας ……και όταν αυτό το μικροβιακό φορτίο είναι μεγάλο τότε μπορεί να προκαλέσουν σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις ουρολοιμώξεις και ρινοφαρυγγίτιδες ωτίτιδες αναπνευστικά προβλήματα κυρίως σε ευπαθή άτομα 

 

   Β..Μέρος

Η μετάδοση των μικροβίων με το νερό είναι ο πιο  γρήγορος τρόπος εξάπλωσης  πολλών λοιμωδών νοσημάτων και η εμφάνιση επιδημιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επιδημίες από το νερό τα λεγόμενα υδατογενή  νοσήματα γίνονται και σήμερα στις ολιγότερων ανεπτυγμένες χώρες

 Ο Τύφος η Χολέρα , η Δυσεντερία η Ηπατίτιδα Α είναι τα πιο γνωστά μεταδοτικά νοσήματα ,τα μικρόβια των οποίων μεταφέρονται με το πόσιμο νερό κυρίως και προκαλούσαν μεγάλες επιδημίες σε ολόκληρο τον πλανήτη  με πολλά θύματα .

 Η επιστημονική έρευνα και μελέτη έδωσε λύσεις η κατασκευή  των υδραγωγείων  και  των  δικτύων ύδρευσης  και  αποχέτευσης στη  κοινότητα ,ο εργαστηριακός  έλεγχος του  νερού , η καθιέρωση της χλωρίωσης του πόσιμου νερό η χρήσης ειδικών φίλτρων επιστημονικά ελεγμένων, Επίσης ο έλεγχος και των κολυμβητικών δεξαμενών, των Υδραγωγείων και του δικτύου Ύδρευσης είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση αυτών των λοιμωδών νοσημάτων κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες ,εις τις οποίες όμως εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να εμφανίζονται κατά καιρούς επιδημίες από μικρόβια που μεταδίδονται με το πόσιμο νερό η το νερό των θαλασσών Τα μικρόβια αυτά είναι διάφοροι  Ιοί και βακτηρίδια ( αδενοίοι ρετροίοι κρυπτοβακτηρίδιο  κ.α , που προκαλούν  κυρίως ηπατίτιδες γαστρεντερικές διαταραχές και γενικευμένες λοιμώξεις

Από πολλά χρόνια η ιατρική επιστήμη και ο ειδικός κλάδος της Υγιεινής με ειδικό εργαστηριακό έλεγχο ελέγχει την  ποιότητα του ποσίμου νερού τόσο από βιοχημικής αλλά κυρίως για την παρουσία μικροβίων  ώστε να είναι κατάλληλο  για την κοινότητα που το χρησιμοποιεί… με  χαρακτηριστικά  ασφαλείας  μετά   από  εργαστηριακό  έλεγχο  όπως  Διαυγές , Άοσμο χωρίς χημικές  ουσίες  και  στείρο μικροβίων 

 Επίσης με αυστηρό προγραμματισμό θα πρέπει να  εξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι παραλίες καθώς και το θαλάσσιο νερό και το νερό των κολυμβητηρίων που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες ώστε να προσδιορίζεται το επιτρεπόμενο μικροβιακό φορτίο και γενικά να ελέγχεται εάν υπάρχει ρύπανση της παραλίας του νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα  Ο έλεγχος του  πόσιμου  καθώς και του θαλασσινού νερού θεωρώ ότι είναι από τις πιο επείγουσες προτεραιότητες κάθε Δημοτικής αρχής  γιατί έχει άμεσα σχέση με την Δημόσια υγεία των πολιτών

 Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τους κινδύνους μόλυνσης των ανθρώπων  από λοιμώδη νοσήματα , όταν κάνουν θαλάσσια λουτρά σε μολυσμένες παραλίες  Ορισμένοι πιστεύουν ότι  μπορεί να μολυνθούν οι κολυμβητές όταν υπάρχει μόλυνση από συγκεκριμένα μικρόβια όπως σαλμονέλες συ γκέλες  κολοβακτηρίδια  ιοί, Άλλοι πιστεύουν ότι για να αρρωστήσει κάποιος από εντερική νόσο όταν κάνει μπάνιο σε μολυσμένο νερό είναι πολύ σπάνιο διότι χρειάζεται να καταπιεί πολύ νερό  Πάντως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι για να μολυνθεί κάποιος από μολυσμένο θαλάσσιο νερό πρέπει να συνυπάρχουν εκτός από μικροβιακό φορτίο και άλλοι παράγοντες όπως– το είδος του μικροβίου και ο αριθμός των μικροβίων ανά 100 ml θαλασσινού νερού  όπου καθορίζεται η επικινδυνότητα αυτών  π.χ. (10-100 μικρ. Συγκελα πολύ μεταδοτική σε μικρή δόση ) 2- η ηλικία -νεαρές ηλικίες- έγκυες ειναι πιο ευπαθείς 3- η μεγάλη -παραμονή στη θάλασσα 4 το αμυντικό σύστημα του ατόμου 5- ο τρόπος κολύμβησης– όσο μεγαλύτερη παραμονή  γίνεται στο νερό τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος

  Προσοχή χρειάζεται στα νήπια διότι μπορεί να πιουν περισσότερο   νερό και να παρουσιάσουν διάρροιες ενώ έφηβοι και ενήλικες που καταπίνουν μικρή ποσότητα (15-30ml)δεν κινδυνεύουν από εντερική νόσο αλλά από ωτίτιδες επιπεφυκίτιδες και προβλήματα του ρινοφάρυγγα Τελειώνοντας θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα της προαγωγής  της περιβαλλοντολογικής παιδείας των νέων και την προσπάθεια της πολιτείας και την ευαισθητοποίηση  και την υπευθυνότητα των πολιτών για την προστασία όχι μόνο του θαλασσίου περιβάλλοντος αλλά γενικότερα του περιβάλλοντος …διότι κάθε καταστροφή  αυτού είναι πρόβλημα  στους ζωντανούς οργανισμούς του Πλανήτη γενικότερα , αφού δημιουργούνται  βλαπτικοί παράγοντες ώστε να  νοσούν οι οργανισμοί και  ο  άνθρωπος   από χρόνια συσσωρευτικά νοσήματα

Φεβρουάριος  2020

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button