ΑνακοινώσειςΕπιλεγμένα

Παραιτήσεις Γιατρών απο τα Νησιωτικά Νοσοκομεία καταγγείλει ο Π.Ι.Σ και εξηγεί γιατι…

Αθήνα, 24 Απριλίου
Α.Π.: 1201
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΠΙΣ για τις παραιτήσεις γιατρών από τα νησιωτικά νοσοκομεία και
άγονα περιφερειακά ιατρεία
Τα κενά σε ιατρικό προσωπικό στις δομές του ΕΣΥ στα νησιά, οι παραιτήσεις
γιατρών από νησιωτικά νοσοκομεία και άγονα περιφερειακά ιατρεία, η φυγή
γιατρών από τις άγονες περιοχές ή η απροθυμία προσέλευσής τους σε αυτές,
τείνουν να λάβουν επιδημικό χαρακτήρα το τελευταίο διάστημα.
Τα κενά αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από τους ιδιώτες γιατρούς των
περιοχών αυτών, ούτε με μετακινήσεις γιατρών του ΕΣΥ από μονάδες των
αστικών κέντρων, οι οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες.
Ως αποτέλεσμα το αίσθημα ανασφάλειας των νησιωτών αυξάνεται και οι
συνθήκες εργασίας των γιατρών που απομένουν στα νησιά επιδεινώνονται
περαιτέρω.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τη σοβαρότητα
και την κρισιμότητα του θέματος, επικαιροποίησε την πρόταση του για τα
νοσοκομεία κέντρα υγείας άγονων και νησιωτικών περιοχών αμέσως μετά τις
τελευταίες αρχαιρεσίες.
Έστειλε στους Υπουργούς Υγείας, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, από
τις 9 Φεβρουαρίου 2023 ολοκληρωμένη επικαιροποιημένη πρόταση για τη
νομοθέτηση πλαισίου κινήτρων για γιατρούς ΕΣΥ άγονων νησιωτικών
περιοχών. Η πρόταση περιλαμβάνει αναλυτικά οικονομικά, φορολογικά,
στεγαστικά, μισθολογικά, επιστημονικά και διοικητικά κίνητρα για την
προσέλκυση και παραμονή γιατρών σε αυτές τις περιοχές. Καλύπτει τόσο τους
υπηρετούντες όσο και τους νέους γιατρούς.

Ειδικά για το επίδομα αγόνου επισημαίνεται ότι η ελληνική πολιτεία
εξακολουθεί να το καταβάλει με βάση τους βασικούς μισθούς γιατρών ΕΣΥ του
1983 (με μετατροπή τους σε ευρώ) και όχι με βάση τους σημερινούς μισθούς,
με αποτέλεσμα το επίδομα αυτό να έχει καταλήξει τόσο χαμηλό, ώστε να
συνιστά εμπαιγμό. Έτσι για τον υπολογισμό του μηναίου επιδόματος αγόνου
θεωρείται ότι ο μισθός Επιμελητή Β ́ είναι 142,56 ευρώ, του Επιμελητή Α ́
178,20 ευρώ, και του Διευθυντή 225,71 ευρώ. Επί αυτών των θεωρητικών
μισθών εφαρμόζεται το 8 έως 50% για να δοθεί επίδομα αγόνου που ξεκινά από
11,40 ευρώ και καταλήγει 112,85 ευρώ!
Ειδικά, σχετικά με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή του επιδόματος αγόνου,
ώστε να συνδέεται με τον τωρινό βασικό μισθό των γιατρών, η ΚΥΑ που
προβλέπεται στο άρθρο 54Ε του νόμου 4999/23 καθυστερεί απαράδεκτα και
θα έπρεπε ήδη να έχει εκδοθεί.
Για το λόγο αυτό επανήλθαμε με σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Υγείας
στις 20 Μαρτίου 2023 και στις 5 Απριλίου 2023.
Συναισθανόμενοι την επιτακτικότητα του θέματος αναμένουμε από το
Υπουργείο Υγείας να εκδώσει τη σχετική ΚΥΑ άμεσα, ώστε να χορηγηθεί το
επίδομα αγόνου στους δικαιούχους γιατρούς ΕΣΥ αφορολόγητο και με βάση
τους σημερινούς βασικούς μισθούς ΕΣΥ που ισχύουν.
Επίσης, καλούμε το σύνολο των κομμάτων να τοποθετηθούν επί του πλαισίου
κινήτρων που ο ΠΙΣ έχει εισηγηθεί.
Το Γραφείο Τύπου του Π.Ι.Σ.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button