Ανακοινώσεις

Παράταση στο “Εξοικονομώ 2021”, ζητά το Τ.Ε.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μυτιλήνη 13/01/2022

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. 44

ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Θέμα:      «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, με παράλληλη παράταση των αδήλωτων τετραγωνικών».

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελ. 61 του οδηγού ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» προσδιορίζεται :

 

«…Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.…

Η παραπάνω ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας θα γίνει με σχετικές ανακοινώσεις στους επίσημους δικτυακούς τόπους του Προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

 

Σύμφωνα δε, με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 (ΦΕΚ6290/Β/29-12-2021), “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00”, τίθενται έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και για ιδιωτικές επιχειρήσεις όταν αφορά την προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.

 

Πλέον πιστεύουμε ότι κατανοείτε και στο χώρο των μηχανικών εκτός των προβλημάτων που δημιουργούνται στην υποβολή αίτησης γενικότερα, δραστηριοποιούνται και πρόσωπα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι οποίοι έχουν αναλάβει την εκπόνηση αντίστοιχων προτάσεων στα οποία απαιτείται και η φυσική παρουσία για την άρτια εκπόνηση του έργου.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων κατά ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της τήρησης των νέων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας ήτοι τουλάχιστον μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.

 

Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να παραμένει η πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών ανοιχτή (έληξε 31/12/2021), ώστε να μπορεί ο ωφελούμενος να κάνει τις διορθώσεις που απαιτούνται προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση παρέμβασης του. Σε άλλη περίπτωση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα σπεύσουν την παρούσα χρονική στιγμή, να δηλώσουν το πραγματικό εμβαδόν των ακινήτων τους, κινδυνεύουν με υπερχρεώσεις.

Παρακαλούμε όπως κάνετε αποδεκτό το αίτημά μας.

 

 

Με εκτίμηση,

Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος

 

 

Μανωλακέλλης Ευστράτιος

 

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button