Ανακοινώσεις

Πρόστιμα 150ρια και 200ρια για όσους “παίζουν με τα σπίρτα”, αναμμένα αποτσιγαρα κλπ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Τηλέφωνο: 2254024815 fax:2254029884

e-mail: myrina@psnet.gr

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Σας ενημερώνουμε ότι με στόχο την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς για ξένες

περιουσίες και κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη μείωση του αριθμού

εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων: δημοσιεύτηκε

και ισχύει από 11 Ιουνίου 2020 η υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα

«Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων

νομοθεσίας πυροπροστασίας».

  1. Για τη Μέριμνα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και

ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις ενδεικτικά προβλέπονται τα εξής:

Σ Για άναμμα φωτιάς, απόρριψη αναμμένου τσιγάρου – σπίρτων και άλλων υλών

σε ξηρά χόρτα ή/και άλλα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα κατά παράβαση της

υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ.

Σ Για εκτέλεση «θερμών εργασιών» σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους,

χωρίς την τήρηση των προληπτικών μέτρα του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 7/1996

Πυροσβεστικής Διάταξης προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ.

Σ Για άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης εντός οργανωμένων χώρων, όπως

κάμπινγκ χωρίς τη λήψη των μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 9/2000

Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική

Διάταξη και ισχύει προβλέπεται πρόστιμο 200 ευρώ.

Σ Για άναμμα και διατήρηση φωτιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων,

καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων

χώρων,που βρίσκονται πλησίον και δασικών εκτάσεων ι προβλέπεται πρόστιμο

200 ευρώ.

Σ Για καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων σε ημέρες με

δείκτη επικινδυνότητας 3, 4, 5 ή χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και

τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 1 του άρθρου 5 της

υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.

9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει, στις ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1

και 2 προβλέπεται πρόστιμο 200 ευρώ.

Σ Για τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών

ή απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως

300 μέτρων από αυτές και 50 μέτρων από δενδροστοιχίες με δενδρώδη και θαμνώδη

βλάστηση, προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Σ Για δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των

δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές, χωρίς

τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7

της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ

9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ.

Σ Για κάπνισμα κυψελών μελισσών εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και

μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων

μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 9/2000

Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005

Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει προβλέπεται πρόστιμο 200 ευρώ.

Σ Για καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς άδεια της αρμόδιας Δασικής

Αρχής και θεωρημένης μελέτης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για

τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 10 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την

υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει προβλέπεται πρόστιμο 200

ευρώ.

Σ Για άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο στους

χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει

προβλέπεται πρόστιμο 200 ευρώ.

Για απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών στους χώρους

του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με

την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει προβλέπεται πρόστιμο 150

ευρώ.

Για την εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα

από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά στους χώρους του άρθρου 1 της

υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.

9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ.

  1. Διοικητικά πρόστιμα θα βεβαιώνονται και στις επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν να τηρούν

τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες μελέτες προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνωστοποίηση και για τις

οποίες δεν απαιτείται η λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας, υποχρεούνται στην

τήρηση των αναλογούντων προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και

συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, για τα οποία οι έλεγχοι θα ενταθούν.

Τέλος σύμφωνα με την παρ. ε΄ του άρθρου 167 του ν. 4662/2020(Α΄27) καθορίζεται το

ύψος του προστίμου.Ελάχιστο επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο τα διακόσια (200) ευρώ

και μέγιστο τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται από τους ελεγκτές του Π.Σ.

Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή και συμμόρφωση όλων στα ανωτέρω

Μύρινα 20-07-2020

Διοικητής

Παναγιώτης Κ. Μπιμπούδης

Αντιπύραρχος

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button