Περιοδικό

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

«ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ»

Μύρινα,  18/9/2019

Προς

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης

Έπαρχο Λήμνου

Κοινοποίηση

Διεύθυνση ΠΕ Λέσβου

ΜΜΕ

Μέλη Συλλόγου

 

Θέμα : Μετακίνηση νηπίων και μαθητών από και προς το Νηπιαγωγείο Κοντοπουλίου και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

Στηρίζουμε το αίτημα των εκπαιδευτικών και των γονιών για άμεση έγκριση της μετακίνησης με ταξί, των νηπίων που έχουν εγγραφεί στο Νηπιαγωγείο Κοντοπουλίου και μετακινούνται από τα χωριά Πλάκα (απόσταση 12,5 χιλιομέτρων), Παναγιά (απόσταση 9 χιλιομέτρων) και Ρεπανίδι (απόσταση 3,5 χιλιομέτρων), καθώς και το αίτημα για μετακίνηση μαθητή ΑμΕΑ από τα Τσιμάνδρια στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (απόσταση 5,5 χιλιομέτρων).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εγκριθεί από πέρυσι η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για το Δήμο της Λήμνου, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του Κράτους η δωρεάν και ασφαλής μετακίνηση των νηπίων στο σχολείο τους.

Όπως πληροφορούμαστε, σήμερα, εξαιτίας της καθυστέρησης της έγκρισης των δρομολογίων ταξί που απαιτούνται, τουλάχιστον 2 νήπια από την Παναγιά και το Ρεπανίδι αδυνατούν να πάνε στο νηπιαγωγείο τους.

Επίσης υποχρέωση του Κράτους είναι να μεριμνά για την ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση των παιδιών ΑμΕΑ.

Για τους παραπάνω λόγους, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση ικανοποίηση του δικαιώματος για ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση όλων των νηπίων από και προς το Νηπιαγωγείο Κοντοπουλίου και του μαθητή ΑμΕΑ από και προς το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, με την άμεση έγκριση της χρηματοδότησης όλων των δρομολογίων ταξί έτσι όπως αναφέρονται στο σχετικό αίτημα των εκπαιδευτικών των σχολείων.

 

Ο Πρόεδρος Κ. Μαδυτινος

Η  Γραμματέας Γ. Κατεβαινίδου

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button