Ανακοινώσεις

Συνάντηση με αλιείς με θέμα: «θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, προσκαλεί τους επαγγελματίες αλιείς για συμμετοχή σε συνάντηση
στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές
και Αλιεία», με θέμα: «Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον».
Η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ συμμετέχει στο Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας με τίτλο «θαλάσσιο
Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER Λήμνου), με 22 συνολικά συμβαλλόμενες
παράκτιες και νησιωτικές ΟΤΔ Αλιείας της χώρας και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.
Σας γνωρίζεται ότι απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου στόχος του οποίου είναι η
ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες
περιοχές καθώς και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Στα πλαίσια των δράσεων
που περιλαμβάνονται για την επίτευξη του σκοπού αυτού περιλαμβάνεται και η συνάντηση με επαγγελματίες
αλιείς αφενός για να καταγραφούν οι προβληματισμοί των αλιέων σχετικά με τις απειλές που οι ίδιοι
αντιμετωπίζουν λόγω της περιβαλλοντικής πίεσης και αφετέρου η εμψύχωση τους να συμμετέχουν σε δράσεις
αντιμετώπισης του προβλήματος.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα σας και την εμπειρία σας προσκαλείστε σε συνάντηση να
συμμετάσχετε σε συζήτηση με θέμα «Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον». Για τη
διευκόλυνση των επαγγελματιών θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις.
Α. Την Τετάρτη 26 Ιουλίου και ώρα 19.00 μ.μ., στο ΜΟΥΔΡΟ, στο εστιατόριο ‘Το Κύμα’.
Β. Την Πέμπτη 27 Ιουλίου και ώρα 19:00 μ.μ., στη ΜΥΡΙΝΑ, στο καφέ ‘Αιγαίον’.
Η παρουσία σας και η τοποθέτησή σας αναμένεται να συντελέσει στην καταγραφή των απειλών στο παράκτιο και
θαλάσσιο περιβάλλον και τις επιπτώσεις αυτών γύρω από τα εξής θέματα:
· Υπεραλίευση
· Εισβολή των ξενικών ειδών
· Θαλάσσια ρύπανση
· Διάβρωση της παράκτιας ζώνης
· Ερημοποίηση
· Άλλο σχετικό

Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια
Χριστίνα Μοσχούδη

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button