Περιοδικό

200 χρόνια από το 1821- Τοπικοί Εορτασμοί -1914

Ιστορική Έρευνα: Χαρούλα Ζαμπετάκη Πλιάτσκα

Αποσπάσματα από διάφορες εφημερίδες όπως ΕΘΝΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ των ετών 1914, 1916, 1918, 1919 και 1920, για την Εθνική Εορτή 25ης Μαρτίου, όπως αυτή εορτάσθηκε στη Λήμνο, στην Τένεδο και στην Ιμβρο.   Τα δημοσιεύουμε απο σήμερα 22/3/21, τμηματικά,  αφιέρωμα στα 200 χρόνια από το 1821 

Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» 26 Μαρτίου 1914

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Τηλεγραφούν εκ Λήμνου προς το Υπουργείον Εσωτερικών, ότι μεγαλοπρεπώς εορτάσθη εκεί η εθνική εορτή. Τον πανηγυρικόν εξεφώνισεν ο Μητροπολίτης Λήμνου. Εις το Διοικητήριον εγένετο Δεξίωσις. Παρέστησαν και οι Μωαμεθανοί. Η πόλις εσημαιοστολίσθη. Τη νύκτα έγινε λαμπαδηφορία.

Επίσης εις Τένεδον μεγαλοπρεπώς εωρτάσθη η εθνική Παλιγγενεσία.

 

Εφημερίδα «ΛΕΣΒΟΣ» 27 Μαρτίου 1914

Περιγράφεται η έκβαση της τελετής της Εθνικής Εορτής στη Μυτιλήνη. Στην παράγραφο για τη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ» αναφέρεται:

«Οι Τούρκοι πρόκριτοι της πόλεώς μας επισκεφθέντες την Α.Ε. τον Γεν. Διοικητήν κ. Μ. Πετυχάκην συνεχάρησαν αυτόν επί τη αγομένη εορτή. Ο κ. Γεν. Διοικητής ηυχαρίστησεν τους Τούρκους προκρίτους, οι οποίοι αναχωρούντες ηυχήθησαν υπέρ του μεγαλείου της Ελλάδος.

Επίσης κατά τηλεγραφήματα των Διοικητών Τενέδου και Λήμνου, οι Τούρκοι εκεί όχι μόνον συνεχάρησαν τους Διοικητάς των νήσων εκείνων, αλλά και συμμετέσχον εις την τελετήν εν τη εκκλησία.»

 

Εφημερίδα «ΛΕΣΒΟΣ» 28 Μαρτίου 1914

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΚ ΤΕΝΕΔΟΥ

Η 25η Μαρτίου

Και εν τη καταδικασθείση βορειοανατολική εσχατιά του Κράτους, εν τη δυσμοίρω Τενέδω, η Εθνική Εορτή επανηγυρίσθη πανδήμως και λαμπρώς:

Μετά την εν τω Ι. Ναώ Δοξολογίαν, εν ω ο λόχος κατοχής ην παρατεταγμένος κατ’ αντιζυγίαν και το πλήθος του λαού μετά πασών των Αρχών κατέκλυζε τον Ναόν, κατηυθύνθημεν εις το Αρρεναγωγείον, το οποίον από της προτεραίας είχε κομψώς διακοσμηθή υπό του κ. Θεοκρίτου Καλογερίδου, λοχίου, ον διακρίνει φιλοκαλία και λεπτότης αισθήματος.

Τοσούτον ήτο το συρεύσαν πλήθος, ώστε «μηκέτι χωρείν μηδέ τα προς την θύραν». Επί ποδός εψάλη ο Εθνικός ύμνος υπό των μαθητών και μαθητριών ομού. Είτα οι μαθηταί και μαθήτριαι εκ διαδοχής διηγήθησαν εκλεκτά σημεία εκ της ιστορίας του Ι. Αγώνος και απήγγειλαν ποιήματα σχετικά με τη Μεγάλη εορτή.

Παρετηρήθη ότι αι ζητοκραυγαί ήσαν αραιαί και ουχί ως άλλοτε, ότε αντήχει γη και ουρανός. τούτο δε διότι η ψυχολογική στιγμή ήτο οδυνηρά, του λαού, καίπερ μη τελείως απελπιζομένου, γιγνώσκοντος όμως την υπό των ισχυρών της γης ληφθείσαν σκληράν και άδικον απόφασιν.

Μετά την εκτέλεσιν του προγράμματος της εν τω Αρρεναγωγείω τελετής επισφραγισθείσης ως και ήρξατο διά του Εθνικού Ύμνου η κ. Αλεξάνδρα Γ. Χριστοδούλου, σύζυγος του κ. Δημάρχου λίαν ευγενώς προσέφερεν αναψυκτικά προς τας τε Αρχάς και άπαν το πλήθος του κ. Δημάρχου δεχομένου τα συγχαρητήρια. Το επιβλητικόν φρούριον της νήσου φωταγωγηθέν την εσπέραν έλαβε φαντασμαγορικήν όψιν.

Η φανοφορία υπό των στρατιωτών περιελθόντων τας κυριωτέρας οδούς μετά μουσικής επί κεφαλής εσήμανε το τέλος της Μεγάλης Εθνικής ταύτης Εορτής, ην υπέρ πάντα άλλον ο λαός της Τενέδου εκ μυχίων εύχεται να εορτάζη επί έτη άπειρα.                                                                       Κ. Πανάρετος                        

Η φωτογραφία ειναι από Συμμαχικό  Αγγλικό Άγημα στην Τένεδο – 1921

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button