Περιοδικό

Λήμνος : 7 & 8 Οκτώβρη τα Ελευθέρια !

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 163                                             Ἐν  Μυρίνῃ τῇ  23ην  Σεπτεμβρίου 2019

Πρός  τούς  Ἀξιοτίμους  κυρίους  κυρίους :

Ἄγγελον  Βλάττα-Λαμπρινόν , Ἔπαρχον  Λήμνου,

Γεώργιος  Βακλατζήν , Ταξίαρχον – Δτήν  88 ΣΔΙ,

Δημήτριον  Μαρινάκην , Δήμαρχον  Λήμνου,

Εὐάγγελον  Τουρβαλήν , Σμήναρχον – Δτήν 130 Σ.Μ.,

Θεόδωρον  Δημητρακόπουλον , Πλωτάρχην – Δτήν  Ν.Σ. Λήμνου,

Γεώργιον  Ἀρβανίτην, Πλωτάρχην – Λιμενάρχην  Λήμνου ,

Σωκράτην Κρομμυδέλλην, Ὑπαστυνόμον Β΄ – Διοικητήν Ἀστυνομίας  Λήμνου,

Παναγιώτην Μπιμπούδην, Ἐπιπυραγόν , Δτήν Πυροσβεστικής Λήμνου,

Δημήτριον  Κατούδην , Σμηναγόν , Δτήν 8ης  ΜΣΕΠ,

Ἐμμανουήλ  Ρόκκον, Δ/ντήν  Γυμνασίου  Μυρίνης,

Δ.  Σ.  Πολιτιστικῶν  Συλλόγων  Λήμνου,

Ρ/Σ  Λῆμνος , Ρ/Σ  FΜ 100 , Ρ/Σ Ράδιο  Ἄλφα ,

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

          Διά  τοῦ  παρόντος, συνημμένως  ἀποστέλλομεν  πρός  ὑμᾶς  τό  πρόγραμμα   τοῦ   ἑορταστικοῦ   διημέρου  (7 – 8  Οκτωβρίου ) τῆς  καθ’  ἡμᾶς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ πολιούχου τῆς Νήσου ἡμῶν καί παρακαλοῦμεν  ὅπως παραστῆτε μετά τῶν  συνεργατῶν  σας  εἰς  τάς  προγραμματισθείσας  Ἱεράς  Ἀκολουθίας καί συνεργήσητε ἕκαστος ὅσον  εἶναι δυνατόν  διά  τόν  λαμπρότερον  ἑορτασμόν  τῶν  διαλαμβανομένων  ἐκδηλώσεων  τῆς  Ἐκκλησίας  ἡμῶν.

 

Πρός  τούτοις  παρακαλοῦμεν :

  

      Ὁ κ.  Στρατιωτικός  Δ/της  88  ΣΔΙ  νά  διατάξη  τήν  ἀποστολήν  στρατιωτικῶν   τμημάτων   ἀποδόσεως  τιμῶν  καί  τῆς  Φιλαρμονικῆς   κατά τήν   Λιτάνευσιν  τῆς   Ἱερᾶς   Εἰκόνος   καί  τοῦ   Λειψάνου  τοῦ  Ἁγίου  Σώζοντος  περί  ὥραν  7 μ.μ. τῆς  7ης  Ὀκτωβρίου. Ἐπίσης 12 Στρατιῶτες διά  τήν Ἱεράν  Εἰκόναν  καί  τά ἐξαπτέρυγα, Λάβαρα κ.λ.π. τῆς Λιτανείας.

 

Ὁ  κ.  Δήμαρχος   Λήμνου   νά   ἐνημερώση   σχετικῶς   τό    Δημοτικόν Συμβούλιον, ἵνα  συμμετάσχη  τῶν  ἐκδηλώσεων  καί  διαθέση  τήν  Φιλαρμονικήν  τοῦ  Δήμου, ἵνα  παιανίση  κατά  τήν  λιτάνευσιν  τῆς  Ἱερᾶς Εἰκόνος  τοῦ  Προστάτου  τῆς  Λήμνου  καί  τοῦ Ἱεροῦ  Λειψάνου  αὐτοῦ Ἁγίου  Σώζοντος  περί  ὥραν  7 μ.μ.  τῆς  7ης  Ὀκτωβρίου.

 

Οἱ  κ. κ.  Δ/ταί  Ναυτικοῦ, Ἀεροπορίας, Λιμενικοῦ καί Πυροσβεστικῆς νά  διατάξωσι τήν συμμετοχήν ἀντιπροσωπειῶν ἐξ’ ὁπλιτῶν, ἵνα συμμετάσχωσι  τῶν ὡς ἄνω ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας καί τῆς Θείας Λειτουργίας καί εἰδικώτερα τέσσαρας ὁπλίτας διά τήν ἄρσιν ἐπ’ ὤμων τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος κατά τήν Λιτανείαν.

 

Ὁ  κ. Δ/της  Ἀστυνομίας νά διατάξη νά ληφθοῦν τά κατάλληλα μέτρα τάξεως διά τήν ἀπρόσκοπτον διεξαγωγήν τῶν Ἱερῶν Ἀκοιλουθιῶν καί τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας διά τῶν ὁδῶν Μητροπολίτου  Ἰωακείμ , Μητροπόλεως , Μακεδονίας , Λ. Δημοκρατίας , Μητροπολίτου Ἰωακείμ , Ἱερός  Ναός Ἁγίας Τριάδος , εἰς τάς  ὁποίας νά παρίστανται οἱ πρός τοῦτο τεταγμένοι. Παράκλησις οἱ ὁδοί διά τήν  Ἱεράν Λιτανείαν νά εἶναι ἐλεύθεροι σταθμευμένων αὐτοκινήτων.

 

Ὁ  κ.  Διευθυντής  τοῦ  Γυμνασίου νά ἀποστείλη ἀντιπροσωπείας μαθητῶν διά τήν Λιτανείαν καί τήν Θείαν Λειτουργίαν.

 

Τά  Δ. Σ.  Πολιτιστικῶν Συλλόγων  Λήμνου νά ἀποστείλουν τά παιδιά αὐτῶν μετά τοπικῶν ἐνδυμασιῶν νά συμμετάσχουν εἰς τήν Ἱεράν Λιτανείαν.

 

Τά  Τοπικά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως νά προβάλουν καταλλήλως τό πρόγραμμα καί τό πνεῦμα τῆς ἑορτῆς.

 

Εὐχαριστοῦντες  ἐκ  προτέρων  διά  τήν  συμβολήν  ὑμῶν , καί  διαβιβάζοντες  τάς  εὐλογίας  καί  εὐχάς  τοῦ  σεπτοῦ  Ποιμενάρχου  ἡμῶν κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ,

διατελοῦμεν

μέτ’ ἐξαιρέτου  τιμῆς

Ἐντολῇ  Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου  Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου

Τοποτηριτοῦ  τῆς  Ἱεράς  Μητροπόλεως  Λήμνου

Ο  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΓΙΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button