Λήμνος

Άνοσο – προφύλαξη   —  Ανοσία

   Άνοσο-  προφύλαξη   —  Ανοσία

Γράφει ο   Θεόδωρος  Ι .Μπαβέας

Το αμυντικό Σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού  είναι το Ανοσοποιητικό του σύστημα το οποίο παρέχει την ικανότητα στον οργανισμό να αντιμετωπίζει με ορισμένους βιολογικούς, χημικούς μηχανισμούς καθώς και με ειδικά κύτταρα τα Τ λεμφοκύτταρα και τις  ειδικές  ανοσοσφαιρίνες  η  Αντισώματα τους Μολυσματικούς εισβολείς  οι  οποίοι προκαλούν τα λοιμώδη νοσήματα Η φυσικό-χημική αυτή λειτουργία του οργανισμού λέγεται Ανοσία η οποία σε γενικές γραμμές και περιληπτικά διαχωρίζεται  σε 1 – Παθητική Ανοσία (φυσική –ή τεχνητή ) και -2-σε Ενεργητική Ανοσία (φυσική ή τεχνητή) .Όταν λέμε Φυσική Παθητική ανοσία τότε εννοούμε ειδικά αμυντικά στοιχεία  τα  οποία λέγονται Ανοσοσφαιρίνες ή αντισώματα(IgM -IgG όπως τα  IgA τα  οποία παίρνει αρχικά το νεογνό από την μητέρα του και  το  οποίο  προστατεύουν μέχρι τον 6 μήνα έναντι διαφόρων λοιμώξεων ενώ η μεταφορά  αντισωμάτων γίνεται  και διαμέσου του γάλακτος   To IgM –σημαίνει  πρόσφατη  λοίμωξη  IgG σημαίνει παλαιά  λοίμωξη  Η έκθεση ενός  ατόμου σε κάποιον λοιμογόνο παράγοντα δεν εκδηλώνει πάντα κάποιο  λοιμώδες  νόσημα ,διότι προστατεύεται από το ανοσοποιητικό  του σύστημα ή είναι ασυμπτωματικός

 Όταν λέμε Τεχνητή παθητική ανοσία τότε εννοούμε την χορήγηση ετοίμων αντισωμάτων για άμεση δράση και αποτελεσματική θεραπεία   όπως είναι η γ. σφαιρίνη και οι διάφοροι οροί  π.χ αντιλυσσικός αντιτετανικός  ορός. Τα έτοιμα  αντισώματα  είναι Οροί και  έχουν ταχεία  δράση  χωρίς  την ενεργοποίηση της πολύπλοκης  λειτουργίας  της  ανοσίας

Όταν λέμε  Ενεργητική Ανοσία (φυσική  ή  τεχνητή ) εννοούμε 1- Φυσική Ενεργητική Ανοσία αυτή  που οφείλεται στην παρουσία αντισωμάτων τα  οποία  δημιουργήθηκαν  από  λοίμωξη ή κρυφή λοίμωξη ή ασυμπτωματική χωρίς σοβαρά συμπτώματα στο άτομο Τα Αντισώματα ΄ή Ανοσοσφαιρίνες είναι μεγάλα πρωτεϊνικά μόρια που παράγονται  από  τα  Β Λεμφοκύτταρα και αποτελούν μέρος  του ανοσοποιητικού  συστήματος και  αναγνωρίζουν όταν εισέρχονται   αντιγόνα στον οργανισμό  και 2-η Τεχνητή Ενεργητική Ανοσία  η  οποία οφείλεται στα αντισώματα τα  οποία δημιουργούνται από το ανοσοποιητικό  σύστημα  στον οργανισμό μετά την χορήγηση του αντιστοίχου ειδικού  Εμβολίου

Το  αίτιο το οποίο  εισέρχεται στο οργανισμό για να διεγερθεί η πολύπλοκος λειτουργία  της Ανοσίας λέγεται  Αντιγόνο  Το αντιγόνο μπορεί να είναι αδρανοποιημένο  μικρόβιο ή ιός , ή τοξίνες αυτών , όταν  εισέλθει στον οργανισμό καταγράφεται  από ειδικά Αμυντικά  φαγοκύτταρα  του  οργανισμού  τα Τ —λεμφοκύτταρα και από ορισμένες βίο-ππρωτεΐνες. Έτσι αυτά ενεργοποιούνται και δημιουργούν τα Μνήμονα Τ και Β- λεμφοκύτταρα  τα  οποία αποθηκεύονται σε ορισμένα σημεία του οργανισμού ενώ παράλληλα  παράγονται τα Αντισώματα τα  οποία  είναι ειδικές βιοσυνθετικές ουσίες η οποίες αντιδρούν κατά των αντιστοίχων αντιγόνων Τα αντισώματα IgM- IgG  απελευθερώνονται με δευτερογενή αντισωματική αντίδραση όταν εισέλθει ξανά το αντίστοιχο αντίγονο στον οργανισμό ο όποιος πλέον διαθέτει αμυντικό μηχανισμό και καταστρέφει δεσμεύοντας το αντιγόνο δηλαδή το μικρόβιο ή τους ιούς  έτσι ώστε να μην αρρωστήσει  ο οργανισμός

Κάθε ζωντανός οργανισμός και κυρίως  ο ανθρώπινος  οργανισμός  έχει την δυνατότητα  να παρουσιάζει  διαφορετική αντοχή έναντι  των διαφόρων λοιμογόνων παραγόντων του περιβάλλοντος εις το  οποίο ζει  Αυτό όμως εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως την καλή φυσική κατάσταση του ατόμου κι  από την εγγενή ή μη ειδική αντοχή  και την επίκτητη ή ειδική  αντοχή  ή Ανοσία  Αυτό καταγράφεται και όπως αναφέρετε στην ιατρική αποτελεί την βάσει της Άνοσο- Προφύλαξης  εις την οποία οι επιστήμονες στηρίχτηκαν και δημιούργησαν τα  ΕΜΒΟΛΙΑ  με πρώτο μελετητή ερευνητή  τον Παστέρ

Η μη ειδική αντοχή έχει  γενετική βάσει και είναι χαρακτηριστική  του κάθε  βιολογικού είδους Έτσι ο ανθρωπινός  οργανισμός  παρουσιάζει μια φυσική αντίσταση  η  οποία προέρχεται από μηχανικούς και χημικούς παράγοντες όπως (δέρμα Βλεννογόνοι )  τα οποία μαζί με εξωγενείς παράγοντες όπως ( κλίμα θερμοκρασία διατροφή ακτινοβολία ) και ενδογενείς παράγοντες όπως  (ηλικία,φυσική κατάσταση Παθολογικές καταστάσεις )έτσι προβάλει αντίσταση ο οργανισμός έναντι των διαφόρων  μολυσματικών λοιμογόνων παραγόντων όπως τώρα με τη πανδημία έχουμε πληθυσμιακό  διαχωρισμό της  κοινότητα   σε   ευπαθείς   ομάδες  από τα  φυσιολογικά  άτομα με  καλύτερη  αντοχή  έναντι  του κορονοιού Το έλλειμμα και σήμερα εν  καιρώ  πανδημίας ,της συλλογικής ανοσίας(ανοσία  αγέλης ) στην Κοινότητα  ήταν και θα είναι πλέον εμφανέστατο ανάλογα με τη βαρύτητα  της νόσου διότι  δεν υπάρχει  εμβόλιο ούτε  αντιικό φάρμακο όπως  αυτή  τη περίοδο με  τη  Πανδημία  με  το Cοvid 19 ο  οποίος προκαλεί  μεγάλη θνησιμότητα,  σε μικρό χρονικό διάστημα  ,γιατί είναι επιδημιολογικά  άγνωστος , υπέρ μεταδοτικός ,και πολύ  μολυσματικός Είναι  γνωστό ότι η συλλογική ανοσία μιας  πόλεως  ενός  σχολείου μιας κοινωνικής δομής και γενικότερα σε μια χώρα είναι η  επιδεκτικότητα ή  η αντίσταση των ανθρώπων  απέναντι σε  ένα  λοιμώδες  νόσημα  όπως ο Κορονοιός και επηρεάζει με αποφασιστικό τρόπο την επιδημιολογική συμπεριφορά του  συγκεκριμένου λοιμώδους παράγοντα  απέναντι στο  συγκεκριμένο πληθυσμό Η συλλογική  ανοσία από  άποψη δημόσιας  υγείας επιτυγχάνεται δια  της κυκλοφορίας  άνοσων ατόμων σε ποσοστό το  οποίο παρεμποδίζεται ο  άμεσος  τρόπος διασποράς της  νόσου  μεταξύ των  επίνοσων  ατόμων Είναι  επίσης γνωστό ότι συλλογική ανοσία  στην παιδική ηλικία   επιτυγχάνεται κατά  των παιδικών λοιμωδών νοσημάτων κυρίως  μετά  τη χρήση των  εμβολιασμών με  εντυπωσιακά  αποτελέσματα Η συλλογική ανοσία έχει  ιδιαίτερη επιδημιολογική  σημασία διότι στοχεύει σε επαρκές υψηλό ποσοστό  άνοσων ατόμων που έχουν νοσήσει  ή μετά  κρυφή μόλυνση  ΄ασυμπτωματικά που κατά κανόνα οδηγεί σε  διακοπή της λοίμωξης στη κοινότητα –  στη χώρα η δε σχέσης μεταξύ επίνοσων και  άνοσων ατόμων στη κοινότητα  αποτελεί μέτρο της  αντίστοιχης  συλλογικής ανοσίας αφού τα άνοσα άτομα παρεμβάλλονται και  εμποδίζουν τη διασπορά της λοίμωξης  στα  επίνοσα  άτομα Για  να  υπάρξει  φυσική  ανοσία  στη κοινότητα  δεν μπορεί να  νοσήσουν όλα  τα άτομα  στη κοινότητα συνήθως 20-30% εάν νοσήσουν τότε θα προστατευθούν  τα  επίνοσα  άτομα  και  παρεμποδίζεται  η  διασπορά του λοιμογόνου  παράγοντα Αυτή η έμμεση προστασία  καλείται τείχος  ανοσίας  κάτι  που για το κορονοιό  είναι ακόμα άγνωστο ……ενώ. προσπαθούν οι ερευνητές στο πλανήτη για να ανακαλύψουν το εμβόλιο  και  το  οποίο θα δημιουργήσει  την Ανοσία  αγέλης  ή  συλλογική ανοσία στο πληθυσμό   κάθε χώρας Έτσι μόνο θα  αντιμετωπισθεί ο κορονοιός Ενώ η πρόληψη  και οι οδηγίες  των ειδικών ιατρών είναι σε πρώτη προτεραιότητα πάντα Η δημιουργία των Εμβολίων στηρίζεται στην παρατήρηση του Παστέρ ο όποιος παρατήρησε ότι  όταν προκάλεσε  Τεχνητή  ενεργητική Ανοσία δηλαδή χορήγησε νεκρό μικρόβιο η τοξίνη αυτού τότε ο οργανισμός παρήγαγε αντισώματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά των  συγκεκριμένων  ιών και  μικροβίων  τα οποία  χορήγησε

Η μεγάλη αυτή προσφορά προς στην  ανθρωπότητα έθεσε  τις βάσεις  ώστε  σήμερα  οι Εμβολιασμοί  κατά των Λοιμωδών Νοσημάτων  μαζί με τα Αντιβιοτικά  να είναι τα κύρια όπλα της Ιατρικής κατά του παθογόνου μικρόκοσμου ο  οποίος  μας  περιβάλει  και ο  οποίος  προκαλούσε και προκαλεί σοβαρά λοιμώδη  νοσήματα όπως  εφέτος  στην Βρεφική παιδική  και στην ενήλικο ζωή του ανθρώπου

Απρίλιος 2020

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button