Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο Δ.ΙΕΚ Λημνου (απο το παράλληλο μηχανογραφικό) !

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ Δ.ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ

Α. Προθεσμίες Εγγραφών

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν απαραιτήτως από την Πέμπτη 01-09-2022 έως και την Δευτέρα 12-09-2022 στο Δημόσιο ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι ΔΕΝ επιθυμούν να εγγραφούν.

Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από τη διαδικασία αιτήσεων του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..

 

Β. Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου,

Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

  1. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  2. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια αν έχουν επικαλεστεί τριτεκνία, πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια, μειονότητα της Κύπρου ή της Αλβανίας).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση.

Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.

Σημείωση: Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ!

Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι..

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, ΧΑΝΟΥΝ το δικαίωμα εγγραφής τους!

Όσοι δεν έχουν επιλεγεί σε κάποιο ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση αρχές Σεπτεμβρίου 2022. Θα βγει σχετική ανακοίνωση.

Τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας:

Από 16/8 έως 31/8 λειτουργούν πρωινές ώρες.

Από 1/9 λειτουργούν απογευματινές ώρες.

 

Παρακαλούμε, παρακολουθείτε την ανανεωμένη και ενημερωμένη ιστοσελίδα και τη σελίδα στο facebook του ΙΕΚ Λήμνου για να ενημερώνεστε για όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες.

 

Η Διευθύντρια του Δ.ΙΕΚ Λήμνου

Ιουλία Λυγδά

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥ:

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, Τ.Κ. 81400

Τηλέφωνο: 2254025340

E-mail: grammateia@iek-limnou.les.sch.gr

Facebook: ΙΕΚ Λήμνου

Site: https://ieklimnou.weebly.com/

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button