Λήμνος

ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ Μ.Ι.

ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ Μ.Ι.

Δελτίο Τύπου

                    Ενημερώνουμε ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου διαβίβασε τα απαιτούμενα στοιχεία των αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να  επιβεβαιωθούν τα ονόματα των δικαιούχων του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

                   Δεδομένου ότι για την πιστοποίηση του δικαιούχου εκπαιδευτικού απαιτείται η υποβολή από πλευράς του σχετικής αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/  της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (όπου, μεταξύ άλλων, συμπληρώνει τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να πιστώνονται τα σχετικά ποσά) καλούνται οι δικαιούχοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  όπως  προβούν στη σχετική ενέργεια υποβολής.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ακολουθούν τη διαδικασία των μονίμων κατοίκων των νησιών

Ο Περιφερειακός Δ/ντής

Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

                                                                                                                                   

Αριστείδης Καλάργαλης

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button