Απόψεις

Κυριακή της Ορθοδοξίας – Επισήμως στην Αγία Τριάδα !

                     Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Λ Η Μ Ν Ο Υ  Κ Α Ι  Α Γ Ι Ο Υ  Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ο Υ

Ἐν Μυρίνη τῇ 3η  Φεβρουαρίου 2020

Πρός

Τούς  Ἀξιοτίμους

κ.κ.Ἄγγελον Βλάττα-Λαμπρινόν ,Ἔπαρχον  Λήμνου ,

κ.κ. Γεώργιον Βακλατζῆν , Ταξίαρχον – Δ/τήν  88 ΣΔΙ,

κ.κ. Δημήτριον  Μαρινάκην , Δήμαρχον  Λήμνου ,

κ.κ. Εὐάγγελον Τουρβαλῆν , Σμήναρχον  – Δ/τήν  130  Σ.Μ. ,

κ.κ. Θεόδωρον Δημητρακόπουλον , Πλωτάρχην  – Δ/τήν  Ν.Σ. Λήμνου ,

κ.κ. Γεώργιον Ἀρβανίτην , Πλωτάρχην – Λιμενάρχην  Λήμνου ,

κ.κ. Σωκράτην  Κρομμυδέλλην , Ἀστυνόμον  Β΄ – Δ/τήν  Α.Τ. Μυρίνης ,

κ.κ. Παναγιώτην  Μπιμπούδην , Ἀντιπύραρχον – Δ/τήν Πυροσβεστικής  Λήμνου ,

κ.κ. Δημήτριον Κατούδην  , Ἐπισμηναγόν – Δ/τήν  8ης  ΜΣΕΠ ,

Ράδιο  Λῆμνος – Ράδιο FM 100 – Ράδιο  Ἄλφα  , Limnos Report ,

Ενταῦθα

Τήν  προσεχῆ  Κυριακή  Α΄ Νηστειῶν  ἡ  Ἐκκλησία  ἑορτάζει  τήν  Ἀναστήλωσιν  τῶν  Ἱερῶν  Εἰκόνων  καί  τόν  θρίαμβον  τῆς  Ὀρθοδοξίας. Ὅπως  εἶναι  γνωστόν  ἡ  ἑορτή  αὐτή  καθιερώθηκε  τό  842  μ.Χ.  ἀπό  τήν  Αὐτοκράτειρα  Θεοδώραν  καί  τόν  Πατριάρχην  Κωνσταντινουπόλεως  Μεθόδιον  τόν  Ὁμολογητήν.

Τήν  Κυριακήν  αὐτήν  τῆς  Ὀρθοδοξίας , εἰς  τόν  Ἱερόν  Ναόν  Ἁγίας  Τριάδος  Μυρίνης  θά  τελεσθῆ  Πανηγυρική  Ἀρχιερατική   Θεία  Λειτουργία  ἐπί  τῆ  ἐπισήμω  ταύτη  περιστάσει  , καί  ἐν  αὐτῆ  θά  τελεσθῆ  τό  ἐτήσιον  ἐπίσημον  Ἱερόν  Μνημόσυνον  τῶν  ἀειμνήστων  προκατόχων  Ἀρχιερέων  καί  κληρικῶν  τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Μητροπόλεως.

Πρίν  ἀπό  τήν  Ἀπόλυσιν  τῆς  Θείας  Λειτουργίας  περί  ὥραν  10:15 π.μ.  θά  πραγματοποιηθῆ   Λιτάνευσις  τῶν  Ἱερῶν  Εἰκόνων  πέριξ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Ἁγίας  Τριάδος  Μυρίνης  εἰς  ἀνάμνησιν  τῆς  λιτανευτικῆς  πομπῆς  μέ  τήν  ὁποίαν  πραγματοποιήθηκε  ἡ  Ἀναστήλωσις  τῶν  Εἰκόνων .

Εἰς  τήν  ὡς  ἄνω  λατρευτικήν  περίστασιν  καλοῦνται  νά  παρευρεθοῦν  οἱ  ἀνωτέρω  μετά  συνεργατῶν  αὐτῶν.

Διατελοῦμεν  μετ’ ἐξαιρέτου  τιμῆς

Ἐντολῆ  Σεβ. Μητροπολίτου

Ο  ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης

Γεράσιμος Πετρολέκας

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ

Λ Η Μ Ν Ο Υ  Κ Α Ι  Α Γ Ι Ο Υ  Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ο Υ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Ἱερόν  καί  ἐποφειλόμενον  ἐκπληροῦντες  καθῆκον , τελοῦμεν  Θείαν  Λειτουργίαν  καί  ἐπίσημον  ἐτήσιον  Ἱερόν  Μνημόσυνον  ὑπέρ  τῶν  μακαρίων  καί  ἀοιδήμων  προκατόχων  ἡμῶν  Ἐπισκόπων , τῶν  ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Κλήρου  Πρεσβυτέρων  καί  Διακόνων  καί  τῶν  ἐκ  τῆς  τάξεως  τῶν  Μοναχῶν  Πατέρων  τῆς  καθ’ ἡμας  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως , οἱ  ὁποῖοι  πάντες  ποιήσαντες  καί  διδάξαντες  τήν  πίστιν  τῶν  Ὀρθοδόξων  καί  τήν  συνείδησιν  τῶν  Ἑλλήνων  διαμέσου  τῶν  αἰώνων  ὀρθήν  καί  ἐλευθέραν  ἐκράτησαν.

Ὅθεν  κοινωποιοῦντες  πρός  ὑμᾶς  τό  κατωτέρω  πρόγραμμα , παρακαλοῦμεν  ὅπως  εὐαρεστηθῆτε  νά  παραστῆτε  εἰς  τήν  Θείαν  Λειτουργίαν.

                           ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ –  8  ΜΑΡΤΙΟΥ  2020

              Ὥρα  7:00 – 10:00  π.μ. Ἀρχιερατική  Θεία  Λειτουργία  εἰς  τόν  Ἱερόν  Ναόν  Ἁγίας  Τριάδος  Μυρίνης  καί  ἐτήσιον  Μνημόσυνον  ὑπέρ  τῶν  μακαρίων  καί  ἀοιδήμων  Ἐπισκόπων , Πρεσβυτέρων , Διακόνων  καί  Μοναχῶν  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Λήμνου  καί  περί  ὥραν  10:15 π.μ.  θά  πραγματοποιηθῆ   Λιτάνευσις  τῶν  Ἱερῶν  Εἰκόνων  πέριξ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Ἁγίας  Τριάδος  Μυρίνης  εἰς  ἀνάμνησιν  τῆς  λιτανευτικῆς  πομπῆς  μέ  τήν  ὁποίαν  πραγματοποιήθηκε  ἡ  Ἀναστήλωσις  τῶν  Εἰκόνων .

Ἐν  Μυρίνη  τῆ  3η   Φεβρουαρίου  2020

Μετ’ εὐχῶν  καί  ἀγάπης  ἐν  Κυρίω

          Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἐντολῆ  Αὐτοῦ

            Ο  ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

             Ἀρχιμανδρίτης

            Γεράσιμος Πετρολέκας

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button