Απόψεις

«ΛΗΜΝΟΣ» 23.12.1918 – “θύματα υπάρχουσιν εν τη νήσω ημών πεντακόσια”

Απο την Εφημεριδα ΛΗΜΝΟΣ,  Μαρτιος 2020,  και  τη σελίδα  “Ιστορικές Ανάδρομες” που επιμελείται η Χαρούλα Ζαμπετάκη Πλιάτσκα.

«ΛΗΜΝΟΣ» 23.12.1918 

  ΑΣ ΜΗ ΑΔΙΑΦΟΡΩΜΕΝ

Βάσκανος δαίμων φθονήσας την υγείαν της λατρευτής μας νήσου εβύθισε ταύτην εις μέγα και βαρύ πένθος.                                                                                                                              Η Λήμνος και εις τας αγριωτέρας έτι των επιδρομών ουδέποτε εδοκίμασε τας δοκιμασίας ας σήμερον εκ της γρίππης υπέστη.     Αι εκ του πολέμου θυσίαι παραβαλλόμεναι προς τας φοβεράς απωλείας και τα δυσαναπλήρωτα κενά άτινα επέφερεν η επάρατος αύτη της γρίππης νόσος είναι ελάχισται.                                                                                                                        Της φοβεράς ταύτης νόσου θύματα υπάρχουσιν εν τη νήσω ημών πεντακόσια πέριξ περίπου. αριθμός λίαν δυσανάλογος προς τον πληθυσμόν ημών.                                                 Δυστυχώς τα περισσότερα των χωρίων μας έχουν αφεθή εις την τύχην των. Η έλλειψις μέσων θερμαντικών, γάλακτος και άλλων χρησίμων πραγμάτων, η μη ύπαρξις κινίνης και λοιπών φαρμάκων, η μη παραχώρησις κρέατος καθημερινώς διά τον ζωμόν του ασθενούς και σιτίνου άρτου διά τον αναρρωνύοντα, η ανεπάρκεια των ιατρών αδυνατούντων να επαρκέσωσι εις τους απειραρίθμους ασθενείς επέτειναν βεβαίως το έργον της επαράτου ταύτης νόσου.                                                                                                   Και τα μεν γενόμενα ουκ απογίγνονται, η νόσος ευρίσκεται ήδη εν υφέσει, αλλ’ ελήφθησαν αρα γε παρά των ενταύθα αρμοδίων τα κατάλληλα μέτρα εν περιπτώσει υποτροπιάσεως της νόσου.                                                                                                                                 Βεβαίως δεν τους απασχολούσι πλέον ζητήματα εκτοπισμού προσώπων άτινα τοσαύτας εις την πατρίδα και το κόμμα των Φιλελευθέρων παρέσχον υπηρεσίας.                                                           Τις δύναται να διαβεβαιώση ημάς ότι με τα νέα ψύχη δεν θα ενσκήψη και πάλιν η επάρατος αύτη νόσος φοβερά και αγρία.                                                                                                         Και εκ του φόβου τούτου αγόμενοι διερωτώμεν τους ενταύθα αρμοδίους:  Ελαβον πρόνοιαν διά τα απαραιτήτως αναγκαία προς καταπολέμησιν και περιστολήν  της νόσου; Αφίχθησαν φάρμακα, κινίνη, γάλα και άλλα αναγκαιούντα είδη; Εκκλήθησαν οι ιατροί ίνα εκφέρωσιν την γνώμην διά τα ληπτέα μέτρα;

 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΊΝΗ,  ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΟΧΗ

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button