Λήμνος

Προσοχή για τη γρίπη …. και όχι πανικός

Προσοχή για τη γρίπη …. και όχι πανικός

Θεόδωρος Ι. Μπαβέας              

  Είναι  γνωστό  ότι  η  αντιμετώπιση  των λοιμωδών  νοσημάτων όπως  η εποχική  γρίπη η Γρίπη Α και Β γίνεται  κυρίως με  την πρόληψη, με  μέτρα  τα  οποία  πρέπει να  γνωρίζει   και να  εφαρμόζει  ο πολίτης  με  αυστηρότητα  πρώτα για τον εαυτό   του  , με  τα για τους  οικείους  τους  ,και ασφαλώς  τους συμπολίτες  του  Ενώ πρέπει  να  γνωρίζει επίσης ότι είναι βασικό στοιχείο  της πρόληψης  ο  κατάλληλος  εμβολιασμός

Όταν λέμε  επιδημία εννοούμε πολλά  κρούσματα μιας  νόσου σε  ορισμένη  περιοχή της επικράτειας ,για  ορισμένο μικρο χρονικό διάστημα Ενώ  όταν  λέμε  πανδημίαεννοούμε την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων σε ορισμένο  χρονικό  διάστημα σε   ολόκληρη   την επικράτεια  Ο χρόνος έναρξης του επιδημικού κύματος της εποχικής γρίπηςδεμπορείναπροβλεφθείμεακρίβεια, Οι τοπικοί εποχιακοί παράγοντες οι  οποίοι  ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο μετάδοσης του ιού της γρίπης είναι μέσωσταγονιδίων(φτάρνισμα  βήχας )και καθιστούν αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με τους κλασσικούς τρόπους δηλαδή την (αποφυγήσυνωστισμού, απομόνωση πασχόντων,κανόνεςυγιεινής).Οαποτελεσματικότεροςτρόποςπρόληψηςεπαναλαμβάνωείναιοεμβολιασμόςμετοαντιγριπικόεμβόλιο, το οποίο, όταν εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα,  καλύπτει το  άτομο σε ποσοστό 80% περίπου, και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης.. Όταν  ένα  άτομο  εμβολιασμένο αρρωστήσει ,έχει  αποδειχθεί ότι θα  αναρρώσει  γρήγορα και η μόλυνση θα είναι με  ελαφρά  συμπτωματολογία και  χωρίς  επιπλοκές ,Η εποχική γρίπη και γενικά η Γρίπη Α-Β έχει δραστηριότητα τηνπερίοδοτουΙανουαρίουΑπριλίου Περίοδο κατά την οποία, λόγω της κυκλοφορίας κάθε  χρόνο κάποιου  πανδημικούστελέχους,τουιού,η μέγιστη δραστηριότητα της  γρίπης  πολλές  φόρες αρχίζειπιο  αργά,ηπιονωρίς, από το φθινόπωρο  και ανάλογα  με τις κλιματολογικές συνθήκες ,την προληπτική  συμπεριφορά μας και την ευαισθησία  της  κοινωνίας,, …. ανάλογα με το   μικρο η το μεγάλο ποσοστό  αδιαφορίαςτωνπολιτώνκαιτων  εργαζομένωνστο  χώροτηςΥγείας,.. και με  πρωτεργάτες  πολλούςιατρούς   και  νοσηλευτές οι  οποίοι   αρνούνται  το  εμβολιασμό ,με αποτέλεσμα  να  μην  έχουμε  συλλογικήΑΝΟΣΙΑ  στο  χώρο του  ιατρείου  ή  του  Νοσοκομείου ,στο  σχολείο, στη  κοινωνία , έτσι  ώστε  να  έχουμε  πολλά  κρούσματα και εις την κοινότητά Το ΚέντροειδικώνΛοιμώξεων κάθε  χρόνο  παρακολουθεί πολύ προσεκτικά  την επιδημική, την μολυσματική ,και τη λοιμογόνος δύναμη  του  ιού  της  εποχικής  γρίπης και  των άλλων  υποομάδων ,και  πάντοτε  κυκλοφορεί  οδηγίες  για  τους  πολίτες  και  για  το  υγειονομικό  προσωπικό  Ωστόσο, κάθε επιδημική έξαρση της γρίπης  εισβάλει ταχύτατα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος οπροσδιορισμόςτουχρόνουαλλάκαιτουτόπουεκδήλωσήςτης, Επομένως  συχνά προκαλείται πανικός και  αναταράξεις στη  κοινωνία με  αποτέλεσμα  την  δυσλειτουργία της επαγγελματικής και της κοινωνικής ζωής, με μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων ,ενώ όχι σπάνια έχουμε και αρκετούς  θανάτους ….. Η δραστηριότητα της γρίπης κορυφώνετε όμως το  Γενάρη έως το Μάρτιο ,ενώ επίσης είχε καταγράφει η σταδιακή μείωση της δραστηριότητας της επιδημικής γρίπης στην κοινότητα  τις επόμενες εβδομάδες μέχρι και  τον Απρίλιο . Περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα της νόσου ξεπέρνα την περίοδο της μολυσματικής δυναμικής του  ιού  της  γρίπης Αυτή τη περίοδο όπως φαίνεται μπορεί  να  έχουμε τέτοια δραστηριότητα και τη  φετινή περίοδο όπως  αναφέρουν  ειδικοί λοιμωξιολόγοι γιατροί  Επομένως  οι  ειδικοί επιστήμονες προβλέπουν  ότι και  εφέτος  η δραστηριότητα  του ιού  να συνεχισθεί  και μέχρι  και  τον ΑπρίλιοΕπομένως  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  προληπτικά   μέτρα   από  τουςπολίτες  με  κανόνες  ατομικής  και  δημόσιας  υγιεινής  και  απαραίτητανα  γίνεται  ο  προβλεπόμενος  αντιγριπικός  εμβολιασμός   Κάθε χρόνο, επειδή ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται σε διαφορετικούς υπό- ορότυπους, επομένως  κάθε χρόνο το  εμβόλιοείναι  διαφορετικής  συνθέσεως  άρα και  εφέτος το  εμβόλιο είναι  τετρ αδύναμο .Η  σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου περιέχει πάντοτε τα εγκεκριμένα στελέχη του ιού, της  Νέας Γρίπης Α η  οποία  χαρακτηρίζεται  ως  τετραπλή  απειλή διότι με τα   από  ερεύνα απεδείχθη ότι  έχει  δυο  γονίδια  από  τη γρίπη των χοίρων , ένα   γονίδιο   από  τη  Γρίπη  των πτηνών ,και  ένα  γονίδιο από  την εποχική  γρίπη  του  ανθρώπου Επομένως αυτή  είναι  γονιδιακή εικόνα του Ιού Η.1.Ν1 ο οποίος  προσβάλει  τον  άνθρωπο . Σημειώνεται ότι, το επικρατές στέλεχος της γρίπης για το κάθε έτος πάντοτε  καθορίζεται  με  βάσει  επιστημονικά  δεδομένα και  τις  έρευνεςκα  της  παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας και  του Π.Ο.Υ ποιο ή ποια στελέχη  των ίων  θα  περιέχει το  ΕΜΒΟΛΙΟ για κάθε   περίοδο  αντιγριπικου εμβολιασμού  

Το εμβόλιο της  Γρίπης πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνταιπερίπου2 εβδομάδες για την επίτευξηανοσίας γιαυτό  πλέον μετά  την επιστημονική ενημέρωση τα  προληπτικά  μέτρα πρέπει να  είναι  στην ατομική υγιεινή  και  την υπευθυνότητα  του  κάθε πολίτη .  Παρότι το προληπτικό μέτρο του αντιγριπικού εμβολιασμού απευθύνεται σε όλα τα άτομα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό αυτό να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικεςκαιπαιδιά) που ανήκουνστιςκαλούμενεςομάδεςυψηλούκινδύνουμε  προτεραιότητα  κατά  τηνάποψημουτον  εμβολιασμό  τωνιατρών  και  νοσηλευτώνκαι  των  ατόμωνοι  οποίοι  καθημερινά  λόγω  εργασίας  έρχονται  σε  επαφή   με  πολλά  άτομαΕνώόλοι  οιπολίτες  θα  πρέπει  όταν  παρουσιάζουνσυμπτωματολογία  Γρίπης  να  παραμένουν  στο  σπίτι  τους  καιναμην  πηγαίνουνστους  χώρους  δουλειάςδιότι  μεταδίδουν  τη  Νόσο.με  τα  σταγονίδια  φτάρνισμα  βήχα

Νοέμβριος2018

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button