Ανακοινώσεις

Στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά τα ξύλινα Καΐκια, που όμως έχουν διαλυθεί 1000δες με επιδότηση !

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 10/10/2022

Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:            Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τον κ. Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ:           «Καταστροφή χιλιάδων καϊκιών μέσω επιδοτούμενης διάλυσης»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Ερημωμένα καρνάγια σε δεκάδες ναυτικούς τόπους συνθέτουν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης της ξυλοναυπηγικής μικρών καϊκιών. Πλέον των 11.000 καϊκιών τις προηγούμενες δεκαετίες, δια κανονιστικής εφαρμογής πλαισίου της Ε.Ε. περί περιορισμού της υπεραλίευσης και της προστασίας των αλιευμάτων, κατευθύνθηκαν στα διαλυτήρια, μέσω ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή του Ελληνικού Κράτους, διαγράφοντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα τεράστιο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ιδίως της ναυτικής. Συνεπώς, κατά τα δεδομένα και της ροής αυτών, η

«αρχιτεκτονική της θάλασσας» από τις ελληνικές θάλασσες άρχισε να εκλείπει με επακόλουθο την υποκατάσταση των καϊκιών παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής από σκάφη μαζικής παραγωγής κυρίαρχου υλικού του πλαστικού αντί του ξύλου. Η ελληνική ξυλοναυπηγική λοιπόν, ζητούμενο είναι πια, πρέπει άμεσα να διασωθεί δια της διακοπής καταστροφής των όσων δημιουργημάτων της ναυπηγικής παράδοσης απέμειναν. Άλλωστε, οι Βρυξέλλες δεν είναι σε θέση να αφουγκραστούν και να κατανοήσουν την παραδοσιακή τέχνη της ξυλοναυπηγικής του Νότου, πόσω μάλλον της ιδιαιτερότητας αυτής στην πατρίδα μας, καθώς και των πολιτιστικών της δημιουργημάτων. Επιπρόσθετα, η διατήρηση της ξυλοναυπηγικής και των παραδοσιακών σκαφών θα πρέπει να οδηγήσει και στην ενίσχυση του αλιευτικού τουρισμού, προκειμένου να αποτραπεί αυτή να διαβεί το κατώφλι της λήθης.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

  1. Προτίθεστε όπως προβάλλετε δια των ενεργειών σας την ξυλοναυπηγική παράδοση μας ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά, εγγράφοντας την τέχνη της στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, δεδομένου ότι δια των όποιων

 

ενεργειών σας προς την κατεύθυνση αυτή θα διακοπεί η καταστροφή των αλιευτικών καϊκιών;

 

  1. Πόσα παραδοσιακά ξύλινα καΐκια είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του ΥΠΑΑΤ και πώς το εν λόγω Υπουργείο διατίθεται να διασφαλίσει την περαιτέρω διατήρηση και διαφύλαξή τους;

 

  1. Επειδή η διατήρηση της ξυλοναυπηγικής και των παραδοσιακών σκαφών είναι άρρηκτα στοιχεία της διασυνδεσιμότητας με τομείς του τουρισμού, πώς τα υφ΄ υμών Υπουργεία σχεδιάζουν να αναδείξουν και να προβάλλουν, ως μέρος τουριστικής προβολής, τις έδρες (νυν και πρώην π. χ. εγκαταλελειμμένα καρνάγια-ταρσανάδες) της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής σε περιοχές με παράδοση χρόνων αυτής όπως λ. χ. στις Κυκλάδες;

 

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

  1. Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
  2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  3. Υπουργείο Τουρισμού

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 201/10.10.2022 Ερώτηση με θέμα:

«Καταστροφή χιλιάδων καϊκιών μέσω επιδοτούμενης διάλυσης

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 201/10.10.2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η πρόταση που γίνεται στο πλαίσιο της Ερώτησης, για εγγραφή της ξυλοναυπηγικής παράδοσης στον Κατάλογο της UNESCO για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, γίνεται προφανώς εκ παραδρομής, δεδομένου ότι τέτοια ζητήματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το ΥΠΠΟΑ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ιστορική και πολιτισμική σημασία της ξυλοναυπηγικής τέχνης, αλλά και τις προκλήσεις που οι φορείς της καλούνται να αντιμετωπίσουν στη σύγχρονη εποχή, έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Το 2013 προχώρησε, σε συνεργασία με ειδικό εμπειρογνώμονα, στην εγγραφή της ξυλοναυπηγικής τέχνης στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη εγγραφή, μάλιστα, υπήρξε η πρώτη εγγραφή στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο.
  • Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προετοιμάζει, ήδη, την υποβολή φακέλου για την ένταξη της ξυλοναυπηγικής τέχνης στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που Χρειάζεται Επείγουσα Διαφύλαξη, ο οποίος προβλέπεται από τη σχετική Σύμβαση (UNESCO 2003). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία και η εφαρμογή, εκ μέρους της Ελλάδας, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δημόσιας πολιτικής για τη διαφύλαξη της τέχνης και τη μεταλαμπάδευσήτης στις νεότερες γενιές.
  • Το ΥΠΠΟΑ, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου σχεδίου, με σκοπό τη διαφύλαξη της ξυλοναυπηγικής τέχνης και των παραδοσιακών σκαφών, έχει δρομολογήσει τη δημιουργία Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας στην Ξυλοναυπηγική Τέχνη. Ήδη, έχει προχωρήσει στην ανάθεση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Ερευνητικό έργο για τη δημιουργία Εγχειριδίων και Προγράμματος σπουδών για την Ξυλοναυπηγική Τέχνη», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών), με προϋπολογισμό 00,00€.
  • Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΠΟΑ, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη συγκρότηση διϋπουργικής ομάδας εργασίας από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων (Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης), με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων που συνδέονται με την διατήρηση της παράδοσης και την αναβίωση της ξυλοναυπηγικής τέχνης.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

LimnosNea.gr : Αυτο το πανέμορφο Καϊκι ειναι  από ανάρτηση στο fb του  Χαραλ. Χατζόγλου

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button