ΕπιλεγμέναΛήμνος

Ξεκινά ένα σημαντικό Έργο στη Λημνο, η Αναβάθμιση της Πολιόχνης !

Ένα έργο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με Φορέα Υλοποίησης την ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΛΕΣΒΟΥ –  ΛΗΜΝΟΥ   ανακοινώθηκε  για τον σημαντικότερο Αρχαιολογικό Τόπο της Λήμνου και Παγκόσμιας Πολιτιστικής αξίας.  

Για την Πολιόχνη πρόκειται όπου θα ξεκινήσουν έργα συντήρησης αλλά κυρίως  αναβάθμισης,  από κάθε άποψη,  των λειτουργιών και του χώρου.

Το έργο χρηματοδοτείται,  με ένα   ποσό που πλησιάζει στα 3 εκατ. ,  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  – ΕΤΠΑ

Φυσικά είναι σημαντικό το έργο αυτό,  ειδικά αυτή την περίοδο,  γιατι  ανοίγουν θέσεις εργασίας, αφού τέτοια  έργα θέλουν “χερια”!  Η.Κ.

Στη Φωτογραφία το περίφημο Βουλευτήριο, της πρώτης,  χρονολογικά,  Πολης της Ευρωπης !

Ένα Τμήμα από την Προκήρυξη του Έργου΄

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Ο προϊστορικός οικισμός της Πολιόχνης, στην ανατολική ακτή της Λήμνου, ιδρύθηκε στο τέλος της Νεολιθικής περιόδου και έφτασε στην

μεγαλύτερή του ακμή στα μέσα περίπου

της 3ης χιλιετίας π.Χ. Σήμερα θεωρείται η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, με πρώιμη μορφή κοινωνικής και αστικής οργάνωσης, λόγω του

αστικού σχεδιασμού, των δημοσίων

έργων και του καταμερισμού της εργασίας, γεγονός που αποδεικνύεται από τα δυο μνημειώδη δημόσια κτίρια: το «Βουλευτήριο» και τη

«Σιταποθήκη».

Οι εγκεκριμένες εργασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ελαφρές Περιφράξεις και Θύρες Εισόδου
 • Αποψιλώσεις – Καθαρισμοί
 • Αποχωματώσεις
 • Κτήρια εισόδων & Εξυπηρέτησης κοινού – Φυλάκια & Λοιπά Βοηθητικά Κτήρια (Επισκευή και συντήρηση κτιρίων, προμήθεια &

τοποθέτηση κουφωμάτων, δημιουργία WC για ΑμεΑ)

 • Διαδρομές Επισκεπτών – Πλατώματα θέασης με υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων

(Διαμόρφωση και σταθεροποίηση εδάφους της χωμάτινης διαδρομής επισκεπτών και οριοθέτηση της διαδρομής του αρχαιολογικού

χώρου, κατασκευή ράμπας ΑμεΑ)

 • Δίκτυα Φωτισμού
 • Δίκτυα Ύδρευσης
 • Δίκτυα Αποχέτευσης
 • Δίκτυα Ομβρίων
 • Αρμολογήματα και Μικροστερεώσεις Λιθοδομών
 • Αναστηλωτικές Εργασίες – Αποκαταστάσεις – Ανακτήσεις (Προμήθεια ειδικών κονιαμάτων, οικοδομικά & αδρανή υλικά, αναλώσιμα υλικά,

μικροεργαλεία)

 • Αναλήμματα
 • Δίκτυο Αποστράγγισης
 • Προμήθεια δύο εργοταξιακών οικίσκων
 • Πινακίδες Σήμανσης & Πληροφόρησης (θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν: (2) Πινακίδες “Stratimage” – από πρεσαριστό καμένο

ξύλο, (6) Πινακίδες “PYyrolava” – από επισμαλτωμένη πλάκα ανδεσίτη, (1) πινακίδα Αφής ΑμεΑ, (1) προσωρινή πινακίδα αναγγελίας του

έργου και (1) αναμνηστική πινακίδα).

 • Πληροφοριακό Υλικό (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) (Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, Αρχαιολογικού οδηγού & φυλλάδια

Braille)

 • Ιστοσελίδα πληροφόρησης για την Πολιόχνη
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 • Έκδοση τόμου (βιβλίου)
 • Γραφιστικές εργασίες Έκθεσης
 • Προμήθεια ενός (1) αμαξιδίου ΑμεΑ
 • Λοιπές Εργασίες (πρόσληψη λογιστή, οδοιπορικά)
 • Τοπογραφικές Εργασίες – Αεροφωτογράφιση
 • Φωτογραμμετρική υποστήριξη του αρχαιολογικού έργου
 • Εκπόνηση Μελέτης σχεδιαστικής αποτύπωσης και παθολογίας του νοτίου οχυρωματικού περιβόλου του προϊστορικού οικισμού

Πολιόχνης

 • Εκπόνηση Μελέτης δομικής αποκατάστασης του νοτίου οχυρωματικού περιβόλου του προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης
 • Εκπόνηση Μελέτης αποστράγγισης του αρχαιολογικού χώρου, για λόγους προστασίας των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων από τα

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5000988 (Κωδ. Απόφασης:1621) Σελίδα 3

λιμνάζοντα ύδατα, όπως προβλεπόταν στην αρχική έγκριση για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Πολιόχνης

Για την αρχαιολογική τεκμηρίωση του μνημείου κρίνονται απαραίτητα τα εξής:

 • Διενέργεια ραδιοχρονολόγησης διάφορων αρχαιολογικών στρωμάτων του προϊστορικού οικισμού (Χρονολόγηση ξυλανθράκων, οστών

και όστρεων με τη μέθοδο του C14 και την ενυδάτωση κολλαγόνου για την εξαγωγή απόλυτων χρονολογήσεων).

 • Μακροσκοπική ανάλυση & μελέτη αρχαιοβοτανικών δειγμάτων

(Ανάλυση σπόρων και τυχόν ανθρακολογικού υλικού από τα δείγματα που συλλέχτηκαν, προκειμένου να ανασυνθέσουμε το

παλαιοπεριβάλλον, κλίμα, διατροφικές συνήθειες και τυχόν εισαγωγές τροφής ή/και ξυλείας για τις δραστηριότητες των κατοίκων).

 • Μελέτη – Δορυφορική τηλεπισκόπιση (Συλλογή και ανάλυση δορυφορικών και επίγειων τηλεπισκοπικών δεδομένων υψηλής χωρικής

ανάλυσης: α) στο μη ανασκαμμένο τμήμα του οικισμού για τον εντοπισμό των ορίων του και της εξέλιξης του περιβόλου δυτικά και β) γύρω

από τον οικισμό για τον εντοπισμό του νεκροταφείου).

 • Διενέργεια Πυρηνοληψιών (Γεωαρχαιολογική & περιβαλλοντική έρευνα περιμετρικά του αρχαίου οικισμού και χαρτογράφηση του βυθού,

προκειμένου να ανακτηθεί πλήρως η στρωματογραφική, γεωλογική και χρονολογική ακολουθία των φάσεων του οικισμού και να

αναλυθούν με σύγχρονες μεθόδους.

 • Διενέργεια αναλύσεων Θερμοφωταύγειας

(Διενέργεια αναλύσεων Θερμοφωταύγειας σε δείγματα κεραμικής με σκοπό την ακριβέστερη χρονολόγηση των οικοδομικών φάσεων του

προϊστορικού οικισμού).

 1. Παραδοτέα πράξης:
 • Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου.
 • Ενημερωτικές πινακίδες.
 • Αρχαιολογικός οδηγός, ενημερωτικά φυλλάδια και ψηφιακή ξενάγηση
 • Παροχές σε ΑμεΑ (προμήθεια ηλεκτρικού αμαξιδίου, πινακίδα αφής, φυλλάδια BRAIILLE)
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (1) και (1) έκδοση επιστημονικού τόμου.

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button