Ανακοινώσεις

Δημ. Μαρινάκης (δήμαρχος) : Αυτό ειναι το έργο μας !

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο συνδυασμός του Δημήτρη Μαρινάκη «Η ΛΗΜΝΟΣ ΜΑΣ» παρουσιάζει ενδεικτικά μέρος των έργων που έχει πραγματοποιήσει η νυν Δημοτική Αρχή κατά τη θητεία της, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ύδρευση και αποχέτευση, τη διαχείριση των όμβριων  και των λιμενικών υποδομών. Επιπλέον, αναφέρονται οι σύνδεσμοι που οδηγούν στο site μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι υποβληθείσες και προτεινόμενες πράξεις του συνδυασμού.

DCIM101MEDIADJI_0930.JPG
DCIM101MEDIADJI_0839.JPG

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου ζητάμε τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας στο συνδυασμό μας!!!

Σας θέλουμε δίπλα μας για να συνεχίσουμε το έργο μας!

Υπεύθυνα… Συνεχίζουμε, για τη Λήμνο μας!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

https://www.lemnosmas.gr/service/solid-waste-managment-2019-2023/

 

 1. Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 692.437,80 € (ΕΣΠΑ – σε εξέλιξη). Έργα υποδομής για την κατασκευή: α) Πράσινου Σημείου Μύρινας στη θέση «Κόμβος Πλατέος», β) Πράσινου Σημείου Ανατολικής Λήμνου στη θέση «Πλώργος» Λύχνων, γ) Κεντρικού Πράσινου Σημείου Αγ. Δημητρίου στη θέση «παλαιό Δημοτικό λατομείο Αγ. Δημητρίου», δ) Δικτύου 30 Γωνιών Ανακύκλωσης σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών και προμήθεια εξοπλισμού αυτών, την υλοποίηση εγκατάστασης Δημοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης και προμήθεια εξοπλισμού στη περιοχή ΧΥΤΑ Λήμνου καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για το Δικτύου χωριστής συλλογής των Βιοαποβλήτων «καφέ κάδος» .
 2. Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής – επιτόπιας κομποστοποίησης 472,00 € (ΕΣΠΑ – Ολοκληρωμένο). Εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων από το συλλεγόμενο ρεύμα των αστικών αποβλήτων και κατ’ επέκταση από τους χώρους υγειονομικής ταφής
 3. Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στη Μύρινα 463,00€ (Πράσινο Ταμείο – Ολοκληρωμένο). Προμήθεια και τοποθέτηση 14 συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων.
 4. Προμήθεια πρόσθετων συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων στη Μύρινα 174,00€ (Πράσινο Ταμείο – Προς Δημοπράτηση). Προμήθεια και τοποθέτηση επιπλέον 15 συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων.
 5. Προμήθεια πλαστικών κάδων 634,43€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 6. Εκπόνηση μελέτης κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των Αποβλήτων 839,40€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 7. Εκπόνηση μελέτης Σκοπιμότητας Παραγωγής Ενέργειας από Βιοαέριο Αξιοποιώντας Βιοαπόβλητα στη Νήσο Λήμνο 000,00€ (Ε.Ε. – Ολοκλήρωση)
 8. Προμήθεια υπογείων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων – πλαστικών κάδων συμμείκτων 1.100 λίτρων 000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –Σε διαδικασία ανάθεσης)
 9. Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης 1.100,360 και 120 λίτρων και τριών κάδων scip-lift 10 κυβικών 000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Σε διαδικασία ανάθεσης)

 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

https://www.lemnosmas.gr/service/water-supply-sewerage-2019-2023/

 

 1. Σύστημα μεταφοράς Λυμάτων Πλατέως έως την Ε.Ε.Λ. Μύρινας 500,00€ (ΕΣΠΑ – Ολοκλήρωση). Το έργο αφορά στη μεταφορά των λυμάτων του Πλατέως και του οικιστικού συγκροτήματος Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών (ΣΟΑ), βόρεια της Παραλίας Πλατέως προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μύρινας στην Λήμνο.
 2. Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Αποχέτευσης στην Μύρινα Λήμνου – Υπολειπόμενο Δίκτυο Ακαθάρτων 000,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκλήρωση)
 3. Μελέτη έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων δημοτικής Ενότητας Μούδρου Λήμνου 398.775,86€ (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ- Προς υπογραφή Σύμβασης με ΤΠΔ)
 4. Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης και Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων Αγ. Ιωάννη Κάσπακα 990,22€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Προς Υλοποίηση)
 5. Οριστική μελέτη ΕΕΛ κοινότητας Θάνους 000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
 6. Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής μεταφοράς λυμάατων Βάρους και Προπουλίου στην ΕΕΛ Ατσικής 000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
 7. Σύνταξη μελέτης τηλεμετρίας και επικοινωνίας δικτύου ύδρευσης Δήμου Λήμνου, 064,52€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Σε διαδικασία εκπόνησης από ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.)
 8. Μελέτες για υλοποίηση έργων ύδρευσης – αποχέτευσης407,76€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 9. Κατασκευή παροχών και φρεατίων 372,18€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 10. Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 582,02€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 11. Εκσυγχρονισμός βελτίωση- επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμών 149,79€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 12. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεξαμενών φρεατίων παροχέτευσης αστικών λυμάτων 885,71€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 13. Προμήθεια μηχανημάτων και υλικών ύδρευσης- αποχέτευσης 868,86€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 14. Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) Μονάδων Επεξεργασίας Νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λήμνου 078.800,00€ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ- Ολοκλήρωση). Προμήθεια Μονάδων επεξεργασίας Νερού σε 7 οικισμούς(Ρεπανίδι, Παναγιά, Άγιος Δημήτριος, Κοντοπούλι, Πλατύ, Ρουσσοπούλι, Μούδρος (2)) με σκοπό την παροχή στους κατοίκους και τους επισκέπτες κατάλληλου και πόσιμου νερού.
 15. Μέτρα για τη προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο νερό 186,00€ (ΕΣΠΑ – Ολοκληρωμένο). Η πράξη αφορά την εκπόνηση της Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δήμου Λήμνου καθώς και την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) για το υδροδοτικό σύστημα των οικισμών Μύρινας, Πλατύ και Μούδρου. Περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης υδροδότησης των οικισμών του Δ. Λήμνου, την αξιολόγηση και τεχνική περιγραφή προτεινόμενων έργων για την αναβάθμιση του υδροδοτικού συστήματος, την οικονομική ανάλυση κόστους ύδατος συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης του Δήμου Λήμνου και την υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) για το υδροδοτικό σύστημα των οικισμών Μύρινας, Πλατύ και Μούδρου του Δήμου Λήμνου.
 16. Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Κοντοπουλίου και Μούδρου 153,85€ (ΕΣΠΑ – Ολοκλήρωση). Χωροθέτηση νέων δεξαμενών και κατασκευή των απαιτούμενων δικτύων προσαγωγής νερού και μεταφοράς από τις δεξαμενές (νέες και υφιστάμενη) έως τους οικισμούς Κοντοπουλίου και Μούδρου.
 17. Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας νερού υπολειπόμενων οικισμών του Δήμου Λήμνου 706,00€ (ΕΣΠΑ – Σε διαδικασία συμβασιοποίησης)
 18. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποσιδήρωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 000,00€ (ΠΔΕ ΓΓΑ– Προς δημοπράτηση)
 19. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού για τον οικισμό της Ατσικής Λήμνου 000,00€ (ΠΔΕ ΓΓΑ– Προς δημοπράτηση)
 20. Εκπόνηση μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων νήσου Λήμνου 200,00€ (ΠΔΕ ΓΓΑ– Σε διαδικασία ανάθεσης)
 21. Προμήθεια προκατασκευασμένης μεταλλικής δεξαμενής βαρέου τύπου για υδροδότηση της κοινότητας Πλατέως 200,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Σε διαδικασία ανάθεσης)

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

https://www.lemnosmas.gr/service/rainfall-managment-2019-2023/

 

 1. Σύνολο μελετών για την υλοποίηση του έργου : Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Λήμνου 120,00€ (ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Σε διαδικασία εκπόνησης από ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.)
 2. Κατασκευή Αγωγού Όμβριων Αγίου Δημητρίου Δήμου Λήμνου 200,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)
 3. Διευθέτηση όμβριων υδάτων σε οικισμούς (Μύρινα, Πλατύ, Καμίνια κ.ά) και προμήθεια υλικών, σχαρών κ.ά 264,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)

 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

https://www.lemnosmas.gr/service/port-infrastructure-2019-2023/

 

 1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Μύρινας Λήμνου 000,00€ (ΕΣΠΑ – Ολοκληρωμένο) Εγκατάσταση βασικών συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς και πρότυπά.
 2. Εκπόνηση Μελέτης Αλιευτικού Καταφυγίου Αγίου Ερμολάου Ατσικής 000,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκλήρωση)
 3. Μελέτη για την Κατασκευή Λιμένα Τουριστικών Σκαφών στην Θέση Καλόγερος Κάσπακα Λήμνου 800,00 (ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Προς δημοπράτηση )
 4. Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών καταφυγίων στις Κοινότητες Μύρινας, Μούδρου και Αγίου Ευστρατίου 572,00€ (CLLD/LEADER – Προς συμβασιοποίηση)
 5. Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λήμνου 944,38€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προς Δημοπράτηση).
 6. Επισκευή Βορείου κρηπιδώματος Παλαιού Λιμένα Μύρινας και αντικατάσταση υδροηλεκτροδιανομέων 500,00€ (ΠΔΕ – Ολοκληρωμένο).

 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://www.lemnosmas.gr/service/ypovlithises-praxis/

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 1. Γωνιές ανακύκλωσης και εξοπλισμός Διακριτής συλλογής στο Δήμο Λήμνου 000,00€ (Υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Αναμένεται ένταξη.)

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

 1. Σύστημα μεταφοράς λυμάτων Αγ. Δημητρίου στην Ε.Ε.Λ. Νέας Κούταλης 274.570,00€ (Υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Αναμένεται ένταξη.)

 

 1. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης λυμάτων του Δήμου Λήμνου 126,00€ (Υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Αναμένεται ένταξη.)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

 1. Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής φράγματος Κάσπακα και σύνταξη μελετών συνοδών έργων ύδρευσης 885,80€ (ΤΠΑ ΥΠΕΣ – Υποβλήθηκε – Αναμένεται ένταξη.)

 

ΠΡΟTEINOMENEΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://www.lemnosmas.gr/service/protaseis/

 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 1. Παρεμβάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος Μύρινας (μελέτες, διαμορφώσεις χερσαίας ζώνης παλιού λιμανιού, χώροι υποδοχής) (Αναμένεται πρόσκληση απο ΤΑΠΤοΚ)
 2. Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Άγιος Ερμόλαος Ατσικής (Εκπονηθείσα μελέτη, αναμένεται πρόσκληση από ΕΣΠΑ)
 3. Κατασκευή Λιμένα Τουριστικών Σκαφών στην Θέση Καλόγερος Κάσπακα Λήμνου (Διαδικασία εκπόνησης μελέτης, αναμένεται πρόσκληση από ΕΣΠΑ)

 

Προτάσεις Λιμενικού Ταμείου προς Συναρμόδια Υπουργεία

 1. Επέκταση Νοτίου Προσήνεμου Μώλου Λιμένα Μύρινας 000.000,00€
 2. Κατασκευή Κρηπιδώματος στην εσωτερική πλευρά του υφιστάμενου Νότιου Προσήνεμου Μώλου 14.000.000,00€
 3. Κατασκευή Χερσαίων Εγκαταστάσεων Λιμένα Αγίου Νικολάου 20.000.000,00€
 4. Λιμενικές Εγκαταστάσεις Διαπορίου Λήμνου 18.000.000,00€

 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 1. Έργα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Μούδρου Λήμνου (Υπάρχει χρηματοδότηση της μελέτης από πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)
 2. Υλοποίηση έργων/ δράσεων του εγκεκριμένου σχεδίου Masterplan και ΣΑΝ για τα νερά.
 3. Μελέτη έργων δικτύων αποχέτευσης στην κτηματική περιφέρεια Πλατέως και οικισμού Θάνους
 4. Μελέτη έργων δικτύων αποχέτευσης υπολειπόμενων περιοχών κτηματικής περιφέρειας Μύρινας
 5. Προμήθεια Μεταλλικών Δεξαμενών ύδρευσης στον οικισμό της Μύρινας. Προϋπ. 150.000€
 6. Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για κάλυψη εποχικών αναγκών

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

 1. Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Μύρινας (Διαδικασία εκπόνησης μελέτης, αναμένεται πρόσκληση από ΤΑΠΤοΚ)
 2. Σύνταξη μελέτης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Λήμνου

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button