Λήμνος

Η ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Η ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Ιστορικη Ερευνα – Επιμελεια : Χαρούλα Ζαμπετάκη Πλιάτσκα

Η νήσος κατοικουμένη υπό 20.000 περίπου κατοίκων εκυβερνάτο υπό διοικητού φέροντος κατ’ αρχάς τον τίτλον του ‘’Μουσελίμ’’ (Επάρχου), αργότερον δε ΄΄Μουτεσαρίφ΄΄ (Διοικητού). Ούτος δε διοριζόμενος υπό της υψηλής Πύλης μετά του ΄΄Καδή΄΄ (Δικαστού)  και του ΄΄Μουχασεπετζή΄΄ (Οικον. Εφόρου) απετέλουν τας αρχάς.  Δεκάς ΄΄ζαπτιέδων΄΄  ευθύνετο διά την τάξιν εν τη νήσω.

Ο ΄΄Μητροπολίτης΄΄ εξελέγετο υπό της ΄΄Ιεράς Συνόδου΄΄ των Πατριαρχείων, ήτο ισόβιος και προϊστατο της ΄΄Δημογεροντίας΄΄ χωρίς να έχη καμμίαν ανάμιξιν εις τας πολιτικάς υποθέσεις. Η εκλογή των ΄΄Δημογερόντων΄΄ εγένετο κατ’ έτος υπό του λαού και οι εκλεγόμενοι συνειργάζοντο μετά των Τουρκικών αρχών εις τα πολιτικά ζητήματα, μετά του ΄΄Μητροπολίτου΄΄ δε εις τα θρησκευτικά. Εδρα της ΄΄Δημογεροντίας΄΄ ήτο το Κάστρον.  Εις τα χωρία υπήρχον οι ΄΄Γέροντες΄΄ ή ΄΄Προεστώται΄΄, οίτινες επέβλεπον εις την εφαρμογήν των αστικών διατάξεων.

Οι υπό των Λημνίων καταβαλλόμενοι φόροι ήσαν το ΄΄χ α ρ ά τ σ ι΄΄, το ΄΄τ ε μ ι τ ο υ ά τ΄΄   (επιτήδευμα), το  ΄΄ε μ π λ ά κ΄΄  (οικοδομών), το  ΄΄ε μ ι ρ ί΄΄ (δεκάτης) και οι υπό της Δημογεροντίας υπέρ των εκκλησιών και σχολείων επιβαλλόμενοι.

Κατά τους χρόνους της δουλείας η νήσος εστέναζεν υπό τον ζυγόν της δουλείας ως και οι περίοικοι νήσοι, χωρίς όμως οι κάτοικοι αυτής να υφίστανται τας τραγικάς εκείνας ανθρωποσφαγάς της Ρόδου, Χίου και   Κω.

Κατά τον 17ον αιώνα ότε ήρχισε να εκδηλούται η προς αποτίναξιν του ζυγού απελευθερωτική κίνησις, η Λήμνος διά του ασφαλεστάτου αυτής λιμένος του Μούδρου παρείχεν καταφύγιον και καθίστατο ορμητήριον των ελληνικών πλοίων, τα οποία παρημπόδιζον τον πλούν των Τουρκικών σκαφών ή επετίθεντο κατά των Ασιατικών ακτών.

Πηγή: ΄΄ΛΗΜΝΟΣ΄΄,   Β. ΜΑΛΑΤΑΚΗ,  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ Σ. Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ, 1937

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button