Λήμνος

ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ

ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου, ενημερώνει τους δημότες του Δήμου Λήμνου, για την συνέχιση υποβολής αιτήσεων, με σκοπό την ένταξη τους στη δομή. Προϋπόθεση είναι οι αιτούντες να είναι δημότες του Δήμου Λήμνου που ταυτόχρονα είναι και μόνιμοι κάτοικοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα. Κύριο κριτήριο ένταξης είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, σε έντυπο που χορηγείται από το Κοινωνικό Φαρμακείο.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2017.

5. Βεβαίωση ανεργίας  Ο.Α.Ε.Δ.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

7.Πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ ή ιατρικά πιστοποιητικά-γνωματεύσεις.

Για  οποιοδήποτε  επιπλέον συμπληρωματικό στοιχείο, το οποίο θα  θεωρηθεί  απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος ένταξης, υπεύθυνη είναι η Κοινωνική Λειτουργός της δομής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου (Υπεύθυνη: Ελένη Καραγιαννάκη, Κοινωνική Λειτουργός – Τηλέφωνο: 2254029111 – Ώρες λειτουργίας: 07:00 έως 15:00).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο Γραφείο του Κοινωνικού Φαρμακείου, αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

                                                                                          

 

 

 

                                                     

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button