Απόψεις

Να γιατι έχουμε πολλές ακυρώσεις σχολικών εκδρομών

Πολλές ακυρώσεις σχολικών εκδρομών

Επιμέλεια Θ. Δημητριάδη

Δεκάδες είναι οι εκδρομές δημοτικών σχολείων που ακυρώνονται καθώς τα λεωφορεία δεν φέρουν ειδικά καθίσματα για τη μεταφορά μαθητών που είναι ύψους κάτω από 1,50μ. και βάρους κάτω των 36 κιλών όπως ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών, με αποτέλεσμα οι Διευθυντές των σχολείων να επιλέγουν εξαρχής να μην τις πραγματοποιήσουν. Είναι χαρακτηριστικό όπως δηλώνει στη Voria.gr ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάσης Κοκονάς, ότι κάτι λιγότερο από τα μισά λεωφορεία δεν πληρούν τους σχετικούς όρους.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Τροχαίας το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Υ.Α 17910/1225 (ΦΕΚ 2129 – 04/08/2014) ορίζει ότι: «μαθητές με ύψος μεγαλύτερο από 150 εκ., πρέπει να μεταφέρονται με καθίσματα ενηλίκων εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες ζώνες ασφαλείας, χωρίς τη χρήση Συστημάτων Συγκράτησης Παιδιών (CRS). Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι, οι μαθητές με ύψος μικρότερο των 150 εκ., όταν μεταφέρονται σε καθίσματα ενηλίκων απαραίτητη είναι η χρήση Συστημάτων Συγκράτησης Παιδιών (CRS)». Μάλιστα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ (άρθρο 12, παρ 5) την ευθύνη για τη χρήση των κατάλληλων ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης φέρει ο συνοδός της εκδρομής.

Οι εντατικοί έλεγχοι στα λεωφορεία ανέδειξαν τα κενά ασφαλείας
Ο κ. Κοκονάς επισημαίνει στη Voria.gr πως με βάση την τελευταία εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ορίζεται ότι η Τροχαία πρέπει να ελέγχει και τα λεωφορεία με τα οποία πραγματοποιούνται εκδρομές εντός του νομού. Σύμφωνα με τον κ. Κοκονά οι εντατικοί έλεγχοι ανέδειξαν ότι πολλά από τα λεωφορεία -«λίγο λιτότερα από τα μισά»- δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων τονίζει πως όλα τα οχήματα που μεταφέρουν μαθητές ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για καθημερινές μετακινήσεις ή εκδρομές εντός και εκτός νομού πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως ζώνες τριών θέσεων, ειδικά καθίσματα κ.α.

«Εμείς λέμε ότι σε όλα τα οχήματα που πραγματοποιούν δρομολόγια μαθητών πρέπει να ισχύουν τα ίδια πράγματα είτε αφορούν καθημερινές μετακινήσεις είτε εκδρομές, δηλαδή να υπάρχουν ζώνες τριών θέσεων, ειδικά καθίσματα και όλα τα υπόλοιπα μέτρα», επισημαίνει.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο που είναι σε ισχύ (211994/04-07-2022 ΑΔΑ: 6ΛΜΘ465ΧΘΞ-ΛΨΞ) οι σχολικές εκδρομές μπορούν να πραγματοποιούνται με λεωφορεία τριών τύπων: Τουριστικά, ΚΤΕΛ και Σχολικά (κίτρινα).
Στις 7 Αυγούστου του 2020 το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών μετά από σχετικές ερωτήσεων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Μεταφορών ενημέρωσε τους αρμοδίους για τη χρήση καθισμάτων στα σχολικά οχήματα βάσει της υπουργικής απόφασης (17910/1225/4-8-2014) με την επιφύλαξη των εκάστοτε νομοθετικών αποφάσεων που αφορούν τα μέτρα μετάδοσης του covid 19. Η εγκύκλιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Κατόπιν ερωτηµάτων πολιτών, σχολαρχών και ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης διαφορετικών καθισµάτων από µαθητές διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθµίδων σε σχολικά οχήµατα, βάσει της παραπάνω σχετικής υπουργικής απόφασης, µε την επιφύλαξη των εκάστοτε νοµοθετικ ών διατάξεων που αφορούν µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19, σας γνωρίζουµε τα εξής:

1) Το ειδικό παιδικό κάθισµα ΕΠΑΙΚ Ι χρησιµοποιείται µόνο από νήπια.

2) Το ειδικό παιδικό κάθισµα ΕΠΑΙΚ ΙΙ χρησιµοποιείται από µαθητές Α’ βάθµιας εκπαίδευσης ή/και από µαθητές Β’ βάθµιας εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος τους είναι µικρότερο από 1,50µ και το βάρος τους µικρότερο των 36 κιλών.

3) Το κάθισµα ενηλίκων χρησιµοποιείται:

α) από νήπια ηλικίας µικρότερης των 4 ετών, υπό την προϋπόθεση χρήσης του κατάλληλου Συστήµατος Συγκράτησης Παιδιών ( CRS).

β) από µαθητές Α’ βάθµιας υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος τους είναι µεγαλύτερο από 1,50µ και το βάρος τους µεγαλύτερο των36 κιλών.

γ) από µαθητές Β’ βάθµιας εκπαίδευσης.

Σε κάθε µία εκ των προαναφεροµένων τριών περιπτώσεων υπάρχει υποχρέωση χρήσης της ζώνης ασφαλείας του εκάστοτε καθίσµατος. Κατά τα άλλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραπάνω σχετικής απόφασης». Κάποιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν ότι τέτοιου είδους καθίσματα πρέπει να έχουν τα τουριστικά λεωφορεία και τα υπεραστικά, ενώ από την πλευρά τους οι τουριστικοί πράκτορες αναφέρουν πως με βάση την κείμενη νομοθεσία δεν υποχρεούνται να φέρουν τέτοιου είδους καθίσματα ισχυριζόμενοι πως τα οχήματά τους εκτελωνίζονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα ήταν παράνομο, όπως λένε, να τα τροποποιήσουν.
Προς επίρρωση των λεγομένων τους σημειώνουν ότι με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΑΔΑ: 7ΦΛΤ1-Σ37, διευκρινίζεται ότι το έργο της μεταφοράς μαθητών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των σχολικών εκδρομών, που γίνεται με υπεραστικά ή τουριστικά λεωφορεία, μπορεί να γίνεται με ασφάλεια στα καθίσματα και με τις ζώνες ασφαλείας, που διαθέτουν ήδη τα υπεραστικά και τουριστικά λεωφορεία χωρίς την προσθήκη ειδικών διατάξεων συγκράτησης, ειδικά καθίσματα κτλ.

Σύνδεσμος Πρακτόρων Τουρισμού: Ο καθένας ερμηνεύει την εγκύκλιο όπως θέλει
Τη δική του θέση καταθέτει στη Voria.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μιχάλης Πεζίκογλου. Όπως υποστηρίζει, το 2020 είχε βγει μια εγκύκλιος η οποία έλεγε ότι τα σχολικά λεωφορεία πρέπει να έχουν για παιδάκια κάτω του 1,5 μέτρου ύψους ειδικά καθίσματα και ειδικές ζώνες συγκράτησης.

«Τέτοια λεωφορεία είναι τα κίτρινα, δηλαδή τα σχολικά, όμως το Υπουργείο Παιδείας δεν διευκρινίζει αν αφορά μόνο τα αμιγώς σχολικά και έτσι παίρνει η μπάλα και τα τουριστικά και τα υπεραστικά». Σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχει κανένα τουριστικό και υπεραστικό λεωφορείο το οποίο να έχει τέτοιου τύπου καθίσματα. «Τα δικά μας λεωφορεία είναι ταξινομημένα με ειδικά καθίσματα που ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία και βάση αυτών είναι δηλωμένα στο υπουργείο. Έχουμε όλες τις άδειες που πρέπει για αυτά τα οχήματα, αν εγώ βάλω άλλο τύπου κάθισμα θα είμαι παράνομος» αναφέρει και συνεχίζει: «Με αυτή την εγκύκλιο έχουν μπερδέψει τον κόσμο, ζητάνε αυτό που ισχύει για τα σχολικά να ισχύει και για εμάς, εμείς δεν έχουμε τέτοια οχήματα. Κάποιες εκδρομές ακυρώνονται γιατί οι διευθυντές και οι συνοδοί δεν θέλουν να έχουν καμία απολύτως ευθύνη».
Μάλιστα κατά τον κ. Πεζίκογλου «κάποιοι διευθυντές λένε θα πάει εκδρομή η Δ΄ τάξη, η Ε΄και η ΣΤ΄, ενώ η Α΄ και η Β΄ δεν θα πάνε. Υπάρχουν όμως παιδιά και στις μεγαλύτερες τάξεις που είναι κάτω του 1,50μ. Και διερωτώμαι, το κριτήριο για να πάει κάποιο παιδί εκδρομή είναι το ύψος; Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν ποτέ, ξαφνικά τώρα ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων επισημαίνει το εξής: «η τροχαία δεν ακυρώνει εκδρομή, η τροχαία κρίνει με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα έρθει να ελέγξει την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Η τροχαία δεν έχει κόψει εκδρομή για αυτό τον λόγο, δεν υπάρχει τέτοιο άρθρο σχετικό στον ΚΟΚ, καθώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τέτοιο κάθισμα. Δηλαδή όταν μετακινούνται οι γονείς με τα παιδιά τους που μπορεί να είναι κάτω του 1,50 με ένα ΚΤΕΛ, έχει ειδικό κάθισμα το λεωφορείο; Αυτά είναι αστεία πράγματα». Ο τουριστικός πράκτορας, Χρήστος Παπαδόπουλος, αναφέρει στη  Voria.gr ότι είναι πολλές οι εκδρομές που ακυρώθηκαν και εξηγεί:«Έχει βγει ένας καινούργιος νόμος που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ειδικά καθίσματα για τα παιδιά που είναι κάτω του 1,50 μέτρου ύψους και κάτω των 36 κιλών. Αυτά τα ειδικά καθίσματα στα τουριστικά λεωφορεία δεν υπάρχουν. Τα οχήματα κατασκευάζονται με τις προδιαγραφές μεγάλων εταιρειών και επίσης δεν θα ήταν και εμπορικά προς το συμφέρον των επαγγελματιών». Προσθέτει επίσης ότι «εμείς δεν λέμε αν είναι σωστό ή λάθος το μέτρο, για να προέκυψε, είναι ένα θέμα ασφάλειας, το οποίο μελέτησαν ειδικοί που είπαν ότι πρέπει για την ασφάλεια των παιδιών να είναι έτσι το κάθισμα. Εμείς το δεχόμαστε αλλά δεν υπάρχουν τέτοια λεωφορεία».

 

(πηγή: κειμένου και φωτογραφίας, voria)

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button