Επίκαιρα

Στο 100% οι Υπηρεσίες του Δήμου, αυτοπροσώπως και από μακριά…

Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Δημάρχου σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Συγκεκριμένα, στην αριθ. 87/2020 απόφαση του Δημάρχου προβλέπονται τα εξής:

Η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου επανέρχεται στο 100% ήτοι με την αυτοπρόσωπη παρουσία του συνόλου του διαθέσιμου προσωπικού τους, με την τήρηση του μέτρου της απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας πέραν του 1,5 μέτρου, αξιοποιούμενων όλων των σταθμών εργασίας (γραφεία/ ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που τελούν σε άδεια (είτε των ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID19 είτε με κάθε άλλου είδους άδεια) προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι εντός της κάθε υπηρεσίας δεν θα υπάρξει συνωστισμός – συγχρωτισμός.

Η πλήρης λειτουργία των υπηρεσιών, κρίνεται σκόπιμη, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και με δεδομένο ότι, οι υπηρεσίες λειτουργούν σε πολλά διαφορετικά δημοτικά κτήρια και ως εκ τούτου είναι επιτρεπτή η πλήρης αυτή λειτουργία με τη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Ο προγραμματισμός των εργασιών κάθε υπηρεσίας, θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Λήμνου ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τις οργανικές μονάδες στις οποίες δεν έχει οριστεί υπηρεσιακός προϊστάμενος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αποδεδειγμένα, μετά από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου της υπηρεσίας, δεν πληρείται η προϋπόθεση της ασφαλούς απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας και δύναται να υπάρξει εκ περιτροπής απασχόληση με την υποχρέωση παροχής εξ αποστάσεως εργασίας κατά τις ημέρες ή ώρες μη προσέλευσης, το ποσοστό αυτοπρόσωπης παρουσίας καθορίζεται κατ΄ ελάχιστο στο 70% του διαθέσιμου προσωπικού εκ περιτροπής, με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Κάθε οργανική μονάδα του Δήμου, θα συντάσσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο ακολούθως θα διαβιβάζεται εγκαίρως στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. Στο πρόγραμμα, θα δηλώνεται ο αριθμός του διαθέσιμου προσωπικού με αυτοπρόσωπη παρουσία, το ποσοστό του προσωπικού που απασχολείται εξ αποστάσεως (στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η σε ποσοστό 100% αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού).

Επίσης αποκαθίσταται η πλήρης λειτουργία των εξωτερικών συνεργείων όλων των υπηρεσιών του Δήμου, με τη λήψη όλων των μέτρων ατομικής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται – για εξαιρετικούς λόγους και επείγουσες ανάγκες- η εξυπηρέτηση των πολιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας υπαλλήλων και πολιτών, ήτοι η τήρηση της αναλογίας ενός εξυπηρετούμενου ανά 10 τ.μ. χώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 (Β’ 1647) Κ.Υ.Α., και με την αυστηρή σύσταση περί χρήσης μάσκας, όπως ισχύει για όλους τους κλειστούς χώρους προσέλευσης κοινού.

 

Κατερίνα Φίκαρη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Πλατεία Ηλία Ηλιού

Μύρινα Λήμνου

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button