Απόψεις

ΣΥΜΠΑΝ- Θέσεις για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών !

Στη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κληθήκαμε να γνωμοδοτήσουμε επί της Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης ΑΕΠΟ του έργου: «Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΣΠΗΕ), της εταιρείας DYTIKOS HYBRID A.E. στη θέση ‘’ΚΑΜΑΡΩΤΟ’’, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου, Ν. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εν λόγω εταιρίας ο προτεινόμενος Φωτοβολταϊκός Σταθμός  θα κατασκευαστεί στη θέση «Καμαρωτό»,  1,3 χιλιόμετρα νότια της Κοινότητας Σκανδάλη και 2,7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κοινότητας Φυσίνη, σε συνολική έκταση 800.000 τμ. Θα αποτελείται από 32.500 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύς 13ΜW, 13 μετατροπείς και 40 κοντέινερ και σε προτεινόμενη επιφάνεια επέμβασης 170.000 τμ.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης συζήτησής μας έγινε προσπάθεια να υποβαθμιστεί ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα τέτοιο ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Τελικά έχει ή δεν έχει ισχύ η γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου ΑΠΕ στο νησί μας και γιατί ζητήθηκε;

Στο άρθρο 2 του νόμου 4685/2020 αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις εξετάζονται με δέουσα προσοχή από ανώτερα όργανα.

Κι αν δεν έχουμε λόγο εμείς που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τότε ποιος έχει;

Στη σελ. 32 του «Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λήμνου 2015-19» αναφέρεται ρητά ότι «οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επιδιώκονται στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα του φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού περιβάλλοντος».

Άρα το δίλλημα ναι ή όχι στις ΑΠΕ δεν υφίσταται και όποιος το χρησιμοποιεί προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. ‘Ολοι συμφωνούμε στο ξεκίνημα μιας διαδικασίας  απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη και πετρέλαιο) και στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στο νησί μας. Το εύλογο ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει κάθε Λημνιός πολίτης είναι με ποιον τρόπο , σε ποια περιοχή και με ποιες διαδικασίες.

Καταψηφίσαμε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για τους παρακάτω λόγους οι οποίοι για την παράταξή μας είναι εξίσου σημαντικοί, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους:

 

  1. Η πρόταση εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το  ιδιοκτησιακό καθεστώς της προτεινόμενης για το έργο περιοχής των 800 στρεμμάτων δεδομένου ότι εκκρεμεί η εφαρμογή του κτηματολογίου στη Λήμνο.
  2. Δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με φορείς και κατοίκους της περιοχής και εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών για το σχεδιασμό και λήψη απόφασης.

 

  1. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Σκανδαλίου και Φυσίνης δήλωσαν ξεκάθαρα την αντίθεσή τους καθώς και ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων οι οποίοι υπέγραψαν για τη μη υλοποίηση του έργου
  2. Εκτός από τις 2 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν δεν αναφέρθηκαν τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους δημότες μας

 

  1. Το υπ αριθμ 57/9-10-2020 έγγραφο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Λήμνου περί αποτροπής καταστροφής των θυμαρότοπων στην νοτιοανατολική Λήμνο σύμφωνα με το οποίο καλούμαστε να απορρίψουμε τη συγκεκριμένη πρόταση η υλοποίηση της οποίας θα οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη βλάβη στη βιοποικιλότητα του νησιού , στην αυτοφυή μελισσοκομική βλάστηση η οποία προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία και  στην καταστροφή του επαγγέλματός τους.

 

Ζητήσαμε να επανεξεταστεί το θέμα καθώς είναι σε εκκρεμότητα οι παρακάτω διαδικασίες: 

  1. Από τον Ιανουάριο 2020 έχει ξεκινήσει και υλοποιείται στη Λήμνο (όπως και στο σύνολο της χώρας), το έργο «Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ.

Από τη διακήρυξη του παραπάνω έργου, ορίζονται α) ως περιοχή μελέτης οι περιοχές Natura 2000 του νησιού και β) ως ευρύτερη περιοχή μελέτης το σύνολο της έκτασης του νησιού.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης μπορεί από την ΕΠΜ να εντοπιστούν και εκτάσεις που εν δυνάμει δύναται να χαρακτηρισθούν ως βιότοποι αναπαραγωγής πληθυσμών άγριας πανίδας που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενα, ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, οικολογικοί διάδρομοι κλπ.

Ως εκ τούτου, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εν λόγω εταιρίας οφείλει να προβεί σε αξιολόγηση, ενδελεχή και απολύτως τεκμηριωμένη εξέταση των παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος (βιότοποι, είδη χλωρίδας, ενδιαιτήματα άγριας πανίδας και ειδικότερα ορνιθοπανίδας, κλπ), όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο σχετικό εγκεκριμένο τεύχος της ΕΠΜ και οπωσδήποτε να λάβει υπόψη και τις προτάσεις της ΕΠΜ σε σχέση με τη διάκριση προστατευόμενων ζωνών στη Λήμνο.

  1. Έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, βάσει του οποίου θα οριστούν οι χώροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση τέτοιων έργων.

 

Προτείναμε:

Για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση του νησιού μας και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής να ληφθεί σοβαρά και προς ψήφιση η πρόταση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ» για τις ΑΠΕ η οποία περιλαμβάνει τον ενεργειακό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο με την πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ενεργό συμμετοχή συλλογικών φορέων και πολιτών αξιοποιώντας τις διατιθέμενες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση σημαντικών και χρήσιμων έργων για εμάς τους ίδιους.

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως το ρόλο μας εντός κι εκτός του δημοτικού συμβουλίου αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες των κατοίκων, θα συνεχίσουμε να θέτουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας δράσης τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας πάντα με γνώμονα το συλλογικό μας συμφέρον αλλά και την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Η ενεργοποίηση όλων των υγειών κοινωνικών δυνάμεων αποτελεί  «ασπίδα» προστασίας από το να γίνουν οι ανάγκες μας βορά σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Κίνησης Πολιτών «Συμμαχία Παλλημνιακής Ανάπτυξης»

Χαριτίνη Φωτοπούλου-Παϊτάκη

Βλάσης Χατζηχαραλάμπους

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button